0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Hankesuunnittelun tehostaminen

 

Hankesuunnittelun tehostaminen

Digitaaliset palvelut lyhentävät hankesuunnitteluun kuluvaa aikaa murto-osaan nykyisestä. Visuaaliset vaihtoehtovertailut ja käyttäjien osallistaminen virtuaaliympäristöissä tehostavat luonnosteluvaihetta, ja käyttäjien toiminnallisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan hankkeessa riittävän aikaisessa vaiheessa. Lopulta säästöt näkyvät rakennuksen koko elinkaarella.

Lähtötiedot investointipäätöstä varten

Hankesuunnittelun tärkein tavoite on koota yhteen luotettavat lähtötiedot investointipäätöstä varten. Virtuaalimaailmassa sidosryhmien kanssa on helppo käydä läpi erilaisia ideoita, konsepteja ja tyyppiratkaisuja kaikille ymmärrettävällä tavalla. VirtualSiten, pelillistämisen ja muiden Swecon digitaalisten palvelujen avulla varmistamme jo suunnittelun alkuvaiheessa, että hanke on mahdollista toteuttaa annetuilla ratkaisuilla budjetissa ja aikataulussa. Korjaushankkeissa lähtötietoja hankitaan myös erilaisten kartoitusmitoituksen ja inventointimallinnuksen kautta.

Vaihtoehtovertailut

Digitaalisten palvelujen avulla alustavista ideoista kehitetään yhdessä toimivia ratkaisumalleja. VirtualSite ja SmartDrawings helpottavat vaihtoehtovertailuja. Erilaisia runkoratkaisuja ja materiaalivalintoja voidaan arvioida nopeasti ja kustannustehokkaasti jo hankesuunnitteluvaiheessa. Samalla eri valintojen vaikutukset esimerkiksi kokonaiskustannuksiin, tilojen käytettävyyteen ja hiilijalanjälkeen tuodaan mukaan päätöksentekoon riittävän varhain.

Toiminnallisuuden varmistaminen

Virtuaaliympäristöt auttavat havainnollistamaan tilojen toiminnallisuuden jo ennen rakennusvaihetta. Virtuaalimallissa tarkastellaan esimerkiksi tilojen kalustusta, kulkureittejä, väliseinien sijainteja tai tekniikkapisteitä. Näin asukkaiden kanssa on mahdollista tutustua etukäteen rakenteilla olevan talon tilaratkaisuihin, lääkärien ja hoitajien kanssa uuteen sairaalaan tai opettajien kanssa luokkahuoneisiin. Se varmistaa, että suunnittelussa huomioidaan käyttäjien tarpeet alusta lähtien.

Virtuaaliset työkalut tukevat myös aluesuunnittelua. Virtuaaliympäristössä nähdään konkreettisesti, miten rakennuksista syntyy kortteleita ja eri toiminnot sijoittuvat suhteessa toinen toisiinsa. Virtuaalimalli havainnollistaa myös alueen liikennejärjestelyt, etäisyydet ja viheralueet.

Tiedon virtaaminen toteutukseen

Hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää, että kaikki kerätty tieto on hyödyllistä myös myöhemmin rakennuksen suunnittelun ja käytön aikana. Digitaalisilla työkaluilla lähtötietoja pystytään rikastamaan automaattisesti hankkeen edetessä, jolloin tieto virtaa tehokkaasti myös työmaalle ja kohteen ylläpitoon. Arkkitehtipiirustuksista luotua virtuaalimallia voidaan rikastaa suunnittelun edetessä uusilla tiedoilla, jolloin esimerkiksi parvekkeiden sijaintieto päivittyy ensin tarkoilla kappale- ja neliömäärillä ja myöhemmin tuotetiedoilla.

 

Digitaaliset ratkaisut kiinteistöille

Digitaalisilla palveluilla tehostetaan rakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä tiedon virtausta kiinteistöjen ylläpitoon. Tarjoamme moderneja automaatio- ja robotiikkateknologioita sekä simulointi- ja optimointityökaluja. Päätöksentekoa tuetaan visuaalisilla 3D-tietomalleilla ja virtuaaliympäristöillä sekä rakennusten hiilijalanjälkilaskennalla, jonka hyödyt näkyvät rakennuksen koko elinkaarella.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.