0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Inventointimallinnus

Inventointimallinnus

Inventointimalli tarjoaa korjaus- ja purkuhankkeisiin luotettavat ja ajantasaiset lähtötiedot. Jo hankkeen alussa luotu 3D-tietomalli auttaa hallitsemaan kokonaisuutta aina suunnittelusta kustannuslaskentaan ja työmaan vaiheistamiseen. Inventointimallia voidaan käyttää myös 3D-visualisointien pohjana tai siitä voidaan rikastaa rakennuksen digitaalinen kaksonen ylläpidon tueksi.

Lähtötietomalli peruskorjaus- ja muutoskohteisiin

Olemassa olevista rakennuksista ei ole aina saatavilla ajantasaisia piirustuksia tai koko korjaushistorian kattavia 3D-tietomalleja. Laserkeilauksella ja muilla kuvaustekniikoilla peruskorjaus- ja muutoskohteista saadaan pistepilviaineisto. Sen perusteella kohteelle laaditaan inventointi- eli lähtötietomalli, josta saadaan eri rakennusosien ja materiaalien mitta-, määrä- ja sijaintitiedot.

Inventointimallinnus on asiakkaan kannalta helppo ja tehokas tapa hankkia luotettavaa ja mittatarkkaa lähtötietoaineistoa olemassa olevasta rakennuksesta. Inventointimallin laatiminen alkaa aina yhteisten tavoitteiden määrittelyllä. Näin pystymme räätälöimään mallin sisällön käyttötarkoitukseensa sopivaksi. Kun mallin tarkkuustaso on oikea, inventointimalli ei sisällä mitään turhaa, vaan vain olennaiset tiedot hankkeen suunnittelijoille ja muille osapuolille.

Inventointimallin laatu

Rakennushankkeen sujuvuuden ja lopputuloksen kannalta inventointimallin laatu on suoraan verrannollinen mittatiedon laadun ja inventointimallin laatijan osaamisen kanssa. Siksi on tärkeää varmistaa, että inventointimittaukset ja inventointimallinnus on toteutettu asianmukaisesti. Silloin mallintamisen tarkkuustaso ja mallin tietosisältö ovat sovitun mukaiset, ja inventointimalli palvelee hankkeen tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Myös kaikki hankkeen kannalta olennaiset asiat, kuten mitoitukseen vaikuttavat piiloon jäävät rakenteet, on huomioitu riittävällä tarkkuudella.

Asiantuntijamme varmistavat, että inventointimalli täyttää yleiset tietomallivaatimukset (YTV) ja on yhdenmukainen suunnitteluryhmän käyttämän tietomalliformaatin kanssa. Lisäksi varmistamme, että inventointimalli on rakennettu oikealla tietosisällöllä. Silloin se toimii sujuvasti hankkeen yhdistelmämallin lähtökohtana ja on helposti eri osapuolten hyödynnettävissä.

Inventointimallinnuksen käyttökohteet

Inventointimalli tarjoaa lähtötietoa ennen kaikkea hankkeen suunnittelijoille. Inventointimallin laajuus-, massa- ja määrätietoa voidaan hyödyntää myös kustannuslaskennassa ja työmaalla töiden vaiheistamisessa. Lisäksi inventointimalli toimii tuoteosatoimittajien laskennan, suunnittelun ja mitoituksen tukena. Inventointimallista luodut 3D-mallit havainnollistavat hankkeen eri vaiheet koko projektiryhmälle.

Kun inventointimallia rikastetaan ja pidetään ajan tasalla hankkeen valmistuttua, 3D-mallista kehittyy rakennuksen digitaalinen kaksonen, joka toimii ylläpidon tukena. Inventointimallin pohjalta voidaan luoda lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) ympäristöjä, jotka ovat hyödyllistä esimerkiksi sairaalahankkeiden käyttäjälähtöisessä suunnittelussa. Havainnollisella virtuaalimallilla voidaan testata tilojen toiminnallisuutta ja eri toteutusvaihtoehtoja kustannustehokkaasti.

Olemme kehittäneet inventointityökalun myös purkukohteisiin. Inventointikaksonen auttaa hallitsemaan purkamisen kustannuksia jo korjaus- tai purkuhankkeen alkuvaiheessa. Älykäs 3D-malli avaa hankkeen tiedot läpinäkyvästi eri osapuolille, ja 3D-malliin liitetyt haitta-ainekartoituksen tulokset tehostavat riskienhallintaa. Inventointikaksonen tukee purkusuunnittelussa myös kiertotaloutta ja hyötykäyttöön kelpaavien materiaalien ja rakennusosien uudelleen käyttöä.

 

Digitaaliset ratkaisut kiinteistöille

Digitaalisilla palveluilla tehostetaan rakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä tiedon virtausta kiinteistöjen ylläpitoon. Tarjoamme moderneja automaatio- ja robotiikkateknologioita sekä simulointi- ja optimointityökaluja. Päätöksentekoa tuetaan visuaalisilla 3D-tietomalleilla ja virtuaaliympäristöillä sekä rakennusten hiilijalanjälkilaskennalla, jonka hyödyt näkyvät rakennuksen koko elinkaarella.

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.