0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Lähtötietojen mittaus- ja kuvausmenetelmät

Lähtötietojen mittaus- ja kuvausmenetelmät

Korjaussuunnittelun ja inventointimallinnuksen lähtötiedot voidaan hankkia useilla eri mittaus- ja kuvausmenetelmillä. Valitsemme sopivimman asiakkaan tarpeiden mukaan. Ulkotilojen kuvaaminen onnistuu nopeasti dronella ja sisätilojen puolestaan Matterport 3D -kameralla. Millintarkkaa mittatietoa sisä- ja ulkotiloista saadaan laserkeilauksella. Eri menetelmillä tuotettuja pistepilviä voidaan yhdistellä, jolloin hyödynnämme niistä jokaisen parhaita puolia.

Drone kuvaa ulkopinnat nopeasti

Rakennuksen julkisivujen ja muiden ulkopintojen saneerauksissa dronekuvaus (UAV, unmanned aerial vehicle) on nopea tapa hankkia tarvittavat lähtötiedot. Dronen ottamien valokuvien pohjalta luodaan 3D-pintamalli, joka havainnollistaa vesikatteen, julkisivuverhoilun tai kivijalan kunnon muutaman sentin tarkkuudella.

Rakennuksen pintamallin lisäksi dronekuvaukset sopivat aluesuunnitteluun. Ylilentomalli tuottaa riittävän tarkkaa lähtötietoa esimerkiksi kiinteistökokonaisuuden vesikattojen korjaustarpeesta tai täydennysrakentamisen mahdollisuuksista tietyllä alueella.

Sekä pinta- että ylilentomallista voidaan luoda havainnollinen ja helposti selaimella tarkasteltava 3D-malli. Kuvausmateriaalia voidaan hyödyntää myös valokuvina. Lisäksi samasta aineistosta syntyy pistepilviaineisto, joka sopii lähtötietomateriaaliksi inventointimallinnusta varten.

Sisätilojen Matterport 3D -kuvaus

Kun kohteen sisätiloista tarvitaan nopeasti visuaalinen 3D-pyörähdyskuva, kustannustehokas vaihtoehto on käyttää Matterport Pro2 -kameraa. Aineistoa ei tarvitse jälkikäsitellä kuvauksen jälkeen, ja lopputuloksena syntyy näyttävä värillinen 3D-malli, jonka mittatarkkuus on noin 5 senttimetriä.

Matterport-kuvauksen etuna on, että pyörähdysmallia on kevyt käyttää ihan tavallisella tietokoneen tai puhelimen nettiselaimella. Mallissa voidaan liikkua tilasta toiseen, mikä vastaa hyvin kokemusta paikan päällä. Pyörähdysmalli havainnollistaakin kohteen perustiedot niin suunnittelijoille kuin tilojen käyttäjille. Malliin voidaan myös lisätä merkintöjä ja kommentteja.

Matterport-kuvaus on suunniteltu alle 9 metrin korkuisiin sisätiloihin, eikä se sovellu korkeisiin ja avariin hallitiloihin tai pimeässä tai ulkona kuvaamiseen. Lisäksi tilojen on oltava kuvaushetkellä tyhjät, koska ihmiset haittaavat mittausta. Menetelmää ei suositella myöskään tietoturvakohteisiin, koska kaikki kuva-aineisto tallennetaan Matterportin omaan pilvipalveluun.

Usein Matterport-kuvausta käytetään peruskorjauskohteiden urakka-aineiston lähtötietona ja havainnollistamaan kohteen nykytila ja lähtötiedot suunnittelijoille. Matterport-nettiselaimella pyörivästä aineistosta saadaan myös pistepilvi, jota voidaan hyödyntää inventointimallien ja suunnittelun lähtötietoaineistona.

Millintarkkaa mittatietoa laserkeilauksella

Laserkeilaus on paras valinta silloin, kun rakennuksen sisä- tai ulkotiloista halutaan drone- ja infrapunakuvia yksityiskohtaisempaa mittatietoa korjaus- ja purkusuunnittelua varten. Laserkeilaus tuottaa pistepilven, jonka mittatarkkuus on 1–2 millimetriä. Aineiston pohjalta saadaankin erittäin tarkkaa mittatietoa kohteen näkyvillä olevien rakenteiden sijainneista ja keskinäisistä suhteista.

Laserkeilaus on yleensä hitaampaa kuin Matterport- tai dronekuvaus. Laserkeilattu aineisto vaatii aina jälkikäsittelyä, ja yleensä aineiston tiedostokoko on suuri. Myös dronekuvaukseen verrattuna laserkeilausaineiston tarkastelu vaatii tehokkaamman nettiyhteyden, erillisohjelman ja enemmän jälkikäsittelyaikaa.

Laserkeilauksen etuna on, että kuvaus onnistuu kaikenlaisissa sisä- ja ulkotiloissa, jopa pimeällä. Silloin valmis aineisto on mustavalkoista. Laserkeilauksella tuotettu pistepilvi yhdistyy vaivattomasti eri suunnitteluohjelmiin ja sopii hyvin inventointimallinnuksen lähtötiedoiksi.

 

Digitaaliset ratkaisut kiinteistöille

Digitaalisilla palveluilla tehostetaan rakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä tiedon virtausta kiinteistöjen ylläpitoon. Tarjoamme moderneja automaatio- ja robotiikkateknologioita sekä simulointi- ja optimointityökaluja. Päätöksentekoa tuetaan visuaalisilla 3D-tietomalleilla ja virtuaaliympäristöillä sekä rakennusten hiilijalanjälkilaskennalla, jonka hyödyt näkyvät rakennuksen koko elinkaarella.

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.