0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Omaisuudenhallinta

Omaisuudenhallinta

Omaisuudenhallinnan digitaalisilla palveluilla tuetaan infrahankkeiden tiedonhallintaa ja päätöksentekoa. Autamme kokoamaan hajallaan eri lähteissä olevan datan digitaaliseen muotoon, jolloin hyödylliset tiedot löytyvät nopeasti ja niitä on myös helppo jakaa ja ylläpitää. Selkeä data-arkkitehtuuri sujuvoittaa arjen palvelutoimintaa, auttaa hallitsemaan infraomaisuuden elinkaarikustannuksia ja ohjaa pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS).

Infraomaisuuden elinkaarihallinta

Omaisuudenhallinnan asiantuntijamme auttavat kuntia, kaupunkia ja valtiota palvelutoiminnan kehittämisessä. Tärkein tavoite on arjen helpottaminen. Digitaalisen tiedonkulun ansiosta hajallaan eri lähteissä olevat tiedot saadaan hallintaan ja osaksi johtamisjärjestelmää. Tehokas tiedonkulku kulkee aina käsi kädessä myös elinkaarikustannusten hallinnan kanssa.

Digitaalisten palvelujen avulla omaisuudenhallinnassa päästään eroon tulipalojen sammuttelusta. Tie- ja rataverkon ylläpidossa tai vesihuollon palvelutoiminnassa budjetointia ei tehdä enää vain parin vuoden päähän, vaan pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kattaa vähintään 10 vuoden aikaperspektiivin. Se auttaa hallitsemaan infraomaisuutta pitkäjänteisesti.

Data-analytiikka

Monilla pääomaintensiivisillä aloilla, kuten vesihuollossa, suurin osa omaisuudesta on maan alla, ja putkirakenteiden kunnosta on haastavaa saada visuaalista tietoa. Data-analyytikkomme auttavat luomaan omaisuuden kunnosta kokonaiskuvan, pitämään korjausvelan hallinnassa ja priorisoimaan toimenpiteet. Data-analytiikan ansiosta korjaukset pystytään priorisoimaan paremmin ja vaiheistamaan järkevällä tavalla.

Data-arkkitehtuuri, avoin data ja rajapinnat

Yksi omaisuudenhallinnan tärkeimmistä kehityskohteista on data-arkkitehtuurin selkeyttäminen. Koulutamme järjestelmien käyttäjiä toimimaan yhteisten ohjeiden mukaan, jolloin kaikilla on sama käsitys siitä, kuka tallentaa tietoa, mihin, milloin ja missä muodossa. Yhdenmukaiset tiedonkäsittelyprosessit varmistavat, että hyödylliset tiedot löytyvät nopeasti, tietoa on helppo jakaa eikä sitä katoa matkan varrella. Tiedot pystytään myös pitämään ajan tasalla.

Automatisoimme tiedonhakuun liittyviä prosesseja, jolloin manuaalisen tiedonetsinnän tarve vähenee. Lisäksi autamme hyödyntämään avointa dataa, jolloin tietoja voidaan tuoda järjestelmiin eri lähteistä rajapintojen kautta automaattisesti. Kehitämme prosesseja asiakkaan ehdoilla laite- ja ohjelmistoriippumattomasti. Samalla varmistamme, ettei kehitystyössä haukata liian isoja paloja kerralla. Toiminnan tueksi valitaan järjestelmät, jotka helpottavat arkea ja vähentävät turhaa työtä.

Visuaalinen paikkatieto

Omaisuudenhallintaa voidaan tukea visuaalisilla raportointimenetelmillä ja tilannekuvalla. Autamme saamaan infraomaisuudesta selkeän kokonaiskuvan ja raportoimaan siitä kaikille ymmärrettävällä tavalla. Paikkatiedon avulla esimerkiksi digitaaliselle karttapohjalle voidaan havainnollistaa tietyn rataosuuden tai vesihuollon kuntotiedot ja korjaustarpeet. Myös omaisuudenhallinnan kehityksen tuloksia voidaan demota etukäteen tai pilotoida matkan varrella.

Omaisuudenhallinnan toteutusopas tukee vesilaitosten omaisuudenhallinnan toimenpiteitä

Omaisuudenhallinnan toteutusopas tukee vesilaitosten omaisuudenhallinnan toimenpiteitä

Sweco käynnisti vuonna 2022 vesilaitosten omaisuudenhallinnan käytäntöjä tarkastelevan hankkeen yhdessä Vesilaitosyhdistyksen ja sen 11 jäsenlaitoksen kanssa tavoitteena omaisuuden menettelyjen tarkastelu ja perusteiden läpikäynti.

Vesihuolto

Antti Henttonen

Infra ja liikenne

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.