0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Osallistaminen ja visualisointi

Sidosryhmien osallistaminen ja visualisointi

Sidosryhmien osallistaminen on tärkeä osa rakennushankkeen yhteiskehittämistä, suunnittelunohjausta ja sujuvaa toteutusta. Visuaalisilla katseluohjelmilla ja virtuaaliympäristöillä hankkeesta saadaan selkeä kokonaiskuva ja tilojen toimivuuden hahmottaminen on helppoa. Se varmistaa myös onnistuneen lopputuloksen.

Paikka- ja laiteriippumatonta päätöksentekoa

Virtuaalisissa ympäristöissä kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Myös tiedolla johtaminen tehostuu, kun eri osapuolilla on selkeä käsitys päätettävistä asioista. Visualisointityökaluilla monimutkaisetkin kokonaisuudet voidaan esittää ymmärrettävällä tavalla, ja päätöksentekijät voivat olla missä tahansa. Näin digitaaliset työkalut tukevat yhteiskehittämistä ja avointa päätöksentekoa rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

Vaihtoehtojen vertailu yhdessä

VirtualSiten, SmartDrawingsin ja pelillistämisen avulla rakennushankkeen päätöksenteko on alusta asti läpinäkyvää. Vaihtoehtojen vertailuun voidaan osallistaa eri sidosryhmiä, kuten aliurakoitsijat, kiinteistönhuolto tai tilan tulevat käyttäjät. Visuaalinen tietomalli takaa, että kaikilla on yhdenmukainen käsitys siitä, miten eri valinnat vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen investointi- ja käyttökustannuksiin, toteutusaikatauluun tai hiilijalanjälkeen.

Toteutettavuus ja toiminnallisuus

Virtuaalimallissa on mahdollista varmistaa sekä suunnitteluratkaisujen toteutettavuus että tilojen toiminnallisuus. Visuaalinen 3D-malli havainnollistaa päätettävät asiat eri osapuolille, jolloin keskustelua käydään varmasti samoista asioista. Käyttäjien ääni saadaan kuuluviin suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa, ja urakoitsijat pääsevät kommentoimaan valintoja ajoissa. Lisäksi virtuaaliympäristö auttaa perustelemaan tehdyt päätökset hyvin, esimerkiksi viranomaisille.

Huollon ja ylläpidon työkalu

Eri sidosryhmien kuuntelu ja tehokas tiedonkulku parantavat rakennuksen koko elinkaaren hallintaa. Ylläpidon asiantuntijoita voidaan osallistaa päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheessa. Virtuaaliympäristöön tai visuaaliseen tietomalliin voidaan liittää tilakohtaista tietoa esimerkiksi kohteen rakenteista, tekniikasta tai vaikkapa tilojen käyttöasteesta. Näin digitaaliset ratkaisut tukevat ylläpitovaiheen arkea ja pitkän tähtäimen suunnittelua (PTS).

Matalan kynnyksen digiratkaisuja

Haluamme tuoda digitaaliset palvelut asiakkaidemme käyttöön mahdollisimman helposti. Siksi olemme kehittäneet tuotteita, joiden käyttöönotto on joustavaa tietokoneen tai puhelimen selaimella. Alkuun pääsee pienillä panostuksilla, ja lähtötiedoksi riittää esimerkiksi rakennuksen BIM-malli.

Valmiiden VR- ja AR-tuotteiden rinnalla kehitämme asiakkaillemme uniikkeja digitaalisia ratkaisuja. Mietimme yhdessä, mitkä ovat parhaat keinot kehittää liiketoiminnan digitaalisuutta.

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.