0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Parametrinen suunnittelu automatisoi suunnittelijan rutiinitehtäviä

Parametrinen suunnittelu on osa modernia suunnittelua ja mahdollisuus, jota hyödynnämme projekteissa tarpeen mukaan. Algoritmeilla tehostetaan itse suunnitteluprosessia ja automatisoidaan monia rutiinitehtäviä. Lisäksi laadimme valmiita ohjelmia, joiden avulla algoritmit automatisoivat myös asiakkaidemme prosesseja. Samat tehtävät hoituvat aikaisempaa nopeammin ja laadukkaammin.

Parametrisen suunnittelun palvelut

Parametrista suunnittelua eli algoritmiavusteista suunnittelua käytetään monenlaisten suunnittelutehtävien automatisoinnissa. Algoritmeilla voidaan tehostaa sekä kertaluonteisia että säännönmukaisesti toistuvia tehtäviä. Hyödynnämme parametrista suunnittelua omien suunnitteluprosessiemme kehittämisessä ja asiakkaidemme toiminnan tehostamisessa. Algoritmit parantavat suunnitelmien laatua, vähentävät virheitä ja nopeuttavat hankkeiden läpimenoaikaa.

1) Suunnittelupalvelut. Hyödynnämme algoritmeja talonrakennus-, infra- ja teollisuuskohteiden suunnittelussa tarpeen mukaan. Parametrisen suunnittelun ansiosta hanke viedään läpi nopeammin, laadukkaammin ja optimaalisilla ratkaisuilla.

2) Ohjelmatyökalut. Luomme asiakkaidemme tarpeisiin valmiita algoritmeja eli ohjelmia. Visuaalisia ohjelmatyökaluja varten valmistelemme tarvittaessa käyttöliittymän, jonka avulla ohjelmaa voidaan käyttää nettiselaimella tietokoneella tai mobiilisti ilman erillisiä ohjelmistoasennuksia. Näin rutiinitehtävät hoituvat vähemmällä työllä.

Sovellus- ja käyttökohteet

Parametrisella suunnittelulla automatisoidaan monenlaisia tehtäviä, kuten lasketaan materiaalimääriä ja optimoidaan näin hankkeen materiaalitehokkuutta. Hyviä esimerkkejä rutiinitehtävien automatisoinnista ovat biotuotetehtaiden kuljetinsiltojen ristikkorakenteet ja hallien suunnittelu.

Algoritmit helpottavat lähtötietodatan käsittelyä ja analysointia sekä tietomallien ylläpitoa. Algoritmien avulla tieto siirretään automaattisesti eri lähtötietoformaateista eri suunnitteluohjelmiin ja tietomalliin. Algoritmien avulla esimerkiksi hallimaisen rakennuksen alustava 3D-tietomalli voidaan sitoa kohteen mittoihin. Vaihtoehtoisesti esimerkiksi kerrostalon muoto voidaan määritellä 2D-pohjapiirustukseen, ja algoritmi tuottaa kohteesta automaattisesti 3D-mallin. Lähtötietoja muuttamalla voidaan tuottaa nopeasti erilaisia variaatioita ja vertailla niiden kustannuksia.

Algoritmeilla valitaan hankkeelle optimaalisin toteutustapa. Parametrinen suunnittelu sopii erityisen hyvin uniikkien yksityiskohtien ja vaativien geometristen muotojen suunnitteluun. Yleisiä sovelluskohteita ovat sillat ja kaarevat kattorakenteet.

Swecon PDaaS-ratkaisu (Parametric Design as a Service)

Parametristen suunnittelutyökalujen tehokas hyödyntäminen vaatii suunnittelulta aivan uudentyyppistä lähestymistapaa ja osaamista, ja myös itse työkalut ja sovellukset ovat uusia. Niiden avulla voidaan tehostaa ja automatisoida perussuunnittelutyötä, mikä mahdollistaa keskittymisen itse ratkaisuun ja asiakkaalle arvoa tuottavien asioiden suunnitteluun.

Swecon PDaaS-ratkaisu (Parametric Design as a Service) paketoi tehokkaat työkalut helppokäyttöiseen selainpohjaiseen palveluun, joka mahdollistaa palvelun nopean käyttöönoton. Palvelu soveltuu erityisesti esisuunnittelun sekä erilaisten tuote- ja tarjouskonfiguraattorien toteutukseen. Ne mahdollistavat erilaisten, keskenään vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelun.

 

 

Algoritmeilla tehostamme suunnittelua mutta milloin parametrisestä suunnittelusta on eniten hyötyä?

Parametrisella eli algoritmiavusteisella suunnittelulla automatisoimme suunnitteluprosesseja ja hanke saadaan läpi nopeammin ja laadukkaammin.

Kilpailukyky ja tuottavuus paranevat, kun esimerkiksi teräshallin tai alikulkutunnelin vaatimat materiaalit saadaan laskettua nopeasti pelkkien mittojen perusteella.

Sovelluskohteita löytyy niin talo- ja infrarakentamisesta kuin teollisuudesta.

Viaconille kehitettiin kokemuksellinen tarjoussuunnittelutyökalu

ViaConin uuden tuotteen, betonielementtisillan, tarjousaineisto laaditaan alalla aivan uudenlaisella 3D-työkalulla. Swecon parametrisen suunnittelun asiantuntijat kehittivät visuaalisen webbialustan, jolla ViaCon voi tarjousvaiheessa suunnitella koko siltapaikan ja optimoida rakenteet. Työkalu mahdollistaa jatkossa myös siltapaikan hiilijalanjälkilaskennan.

ViaCon PDaaS

Swecon BIM-asiantuntijat vastaavat uniikin betonisillan mallintamisesta Randselva-joen yli Norjassa

Parametristä 3D-tietomallia käytetään kansainvälisen infrahankkeen ainoana virallisena aineistona.

Randselva Bru on portugalilaisen Armando Rito Engenharia -toimiston suunnittelema kotelopalkkisilta, jonka pituus on 634 metriä ja pääjänne liki 200 metriä. Suunnitelmat olivat 2D-kuvina, vaikka Norjan kaikki isot infrahankkeet toteutetaan mallintamalla ilman paperipiirustuksia.

Randselva Bru

Niko Vironen

Osastopäällikkö, VDC- ja palvelukehitys

Ilari Pirhonen

Teknologiapäällikkö, parametrinen suunnittelu