0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Rakenteiden hiilijalanjälki

Rakenteiden hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskentaa tarvitaan pian kaikissa rakennushankkeissa, ja siksi olemme integroineet sen osaksi rakennesuunnittelua. Rakenteiden hiilijalanjälki saadaan mukaan jo esi- ja luonnossuunnitteluvaiheen tietomalleihin tukemaan vaihtoehtovertailuja. Tietomallia rikastetaan valintojen tarkentuessa, jolloin hiilitietous ohjaa päätöksentekoa hankkeen kaikissa vaiheissa.

Hiilijalanjälkiohjaus osana rakennesuunnittelua

Vähähiilisyys on noussut yhdeksi rakennushankkeiden tärkeimmistä tavoitteista. Energiatehokkaissa uudisrakennuksissa rakenteet voivat aiheuttaa jopa yli 70 prosenttia rakennuksen hiilijalanjäljestä. Siksi vähähiilisessä rakentamisessa on tärkeää huomioida energiatehokkuuden rinnalla materiaalien hiilipäästöt.

Integroimme hiilijalanjälkilaskennan osaksi rakennesuunnittelua, jotta asiakkaidemme olisi mahdollisimman helppo saada tietoa eri rakenneratkaisujen vaikutuksista rakennuksen hiilijalanjälkeen jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kun hiilitietoa tuotetaan suunnittelun osana, säästetään aikaa, eikä asiakkaan tarvitse tilata lisäpalveluja tai ottaa käyttöön uusia työkaluja.

Kohde voidaan tietomallintaa jo hankkeen ensi metreillä, ja samalla myös hiilijalanjäljen seuranta alkaa riittävän varhain. Silloin päästöjä ei pelkästään todeta, vaan niihin voidaan yhä vaikuttaa. Lisäksi rakennesuunnittelija varmistaa, että vähähiiliset ratkaisut toimivat käytännössä ja täyttävät alan standardit sekä tilaajan ja työmaan vaatimukset.

Visuaalinen näkymä CO2-päästöihin

Yhdistämme tietomallit erilaisiin 3D-katseluohjelmiin. Sen ansiosta koko projektiryhmällä on jo ensimmäisissä suunnittelukokouksissa visuaalinen näkymä ehdotettuihin toteutusvaihtoehtoihin ja niiden seurauksiin. Kaikki näkevät havainnollisesti, miten eri rakenneratkaisut vaikuttavat esimerkiksi hankkeen tekniseen toteutettavuuteen ja hiilipäästöihin.

Kehittämämme ohjelma laskee materiaalien hiilijalanjäljen Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön Rakentamisen päästötietokannan avulla. Suunnittelun edetessä tietomallia rikastetaan yksittäisten tuotteiden päästökertoimilla. Näin vähähiilisyys ohjaa päätöksentekoa hankkeen kaikissa vaiheissa, ja automatisoitu hiililaskenta lisää eri osapuolten tietoisuutta rakentamisen ympäristövaikutuksista.

 

Digitaaliset ratkaisut kiinteistöille

Digitaalisilla palveluilla tehostetaan rakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä tiedon virtausta kiinteistöjen ylläpitoon. Tarjoamme moderneja automaatio- ja robotiikkateknologioita sekä simulointi- ja optimointityökaluja. Päätöksentekoa tuetaan visuaalisilla 3D-tietomalleilla ja virtuaaliympäristöillä sekä rakennusten hiilijalanjälkilaskennalla, jonka hyödyt näkyvät rakennuksen koko elinkaarella.

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.