0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Sairaalalogistiikan automatisointi

Sairaalalogistiikan automatisointi

Sairaaloiden ja muiden terveydenhoidon tilojen sisälogistiikkaa voidaan tehostaa monilla automaatio- ja robotiikkateknologioilla. Optimoimme materiaalien virtausta aina välinehuollosta ateriapalveluihin ja lääkejakeluun. Se säästää henkilökunnan aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, ja samalla vähennetään inhimillisiä virheitä ja materiaalihävikkiä.

Sairaalalogistiikan konseptointi

Sisälogistiikkaa voidaan tehostaa kaikenikäisissä sairaaloissa aina uudisrakennuksista 1970-luvun kiinteistöihin. Tavoitteet ovat kaikissa samat, mutta uusissa sairaaloissa ratkaisuvaihtoehtoja on enemmän. Suunnittelemme luotettavan sairaalalogistiikan kohdekohtaisesti, jolloin sopivin automaatioteknologia valitaan sairaalan toiminnallisuuden ehdoilla.

Sairaalan sisälogistiikan konseptointi auttaa löytämään parhaan kokonaisratkaisun. Ensimmäiseksi kokoamme ja validoimme lähtötiedot yhdessä käyttäjien kanssa. Sen jälkeen arvioimme henkilö- ja tavaraliikenteen vaatimukset esimerkiksi hisseille, putkipostille ja mobiiliroboteille. Luomme useita vaihtoehtoisia konsepteja asiakkaan tarpeen kannalta parhaan ratkaisun löytämiseksi. Eri toteutustapoja voidaan vertailla keskenään myös simuloinnilla. Konseptoinnin loppuraportti sisältää kaikki tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten.

Suunnittelussa huomioimme myös, ettei automatiikka ratkaise yksin kaikkia haasteita. Useimmissa logistiikkaprojekteissa autamme kehittämään myös sairaalan toimintaprosesseja, ICT-infraa ja työmenetelmiä. Osaoptimoinnin sijaan katsomme kokonaisuutta, läpileikkaavathan monet tukitoiminnot sairaalan kaiken toiminnan. Autamme kehittämään logistisista prosesseja kokonaisuutena, jolloin henkilökunnan aikaa vapautuu varsinaiseen hoitotyöhön.

Terveydenhuollon mobiilirobotit

Mobiilirobotit kuljettavat itsenäisesti ja turvallisesti jopa 500 kilon kuormia, esimerkiksi hoitotarvikkeita, ruokaa tai välihuollon instrumentteja. Mobiilirobotti osaa liikkua törmäilemättä vieraissakin ympäristöissä ja kiertää ihmiset käytävillä. Se jopa odottaa vuoroaan oviaukoissa ja hissien ovilla. Robotit voidaan ajastaa toistamaan tiettyjä vakiokuljetuksia tai tekemään kertaluonteisia tehtäviä. Yksi mobiilirobotti korvaa tyypillisesti 0,6–0,8 henkilötyövuotta, joten ratkaisun merkitys sairaalan henkilöstöresursoinnille on merkittävä.

Automaatio ateriapalveluissa

Olemme olleet luomassa uudenlaista ateriapalvelukonseptia, jossa sairaalalogistiikka yhdistyy tehokkaaseen tuotantoprosessiin. Erilaiset käsivarsi- ja mobiilirobotit vastaavat automaattisesti muun muassa annosten pakkaamisesta annosrasioihin, laatikoinnista, varastoinnista, keräilystä, vaununtäytöstä ja kuljetuksista. Potilaille automaatio näkyy hyvänä palveluna: mieleisen aterian voi valita tuntia ennen sen tarjoilua. Automaatio vähentää selvästi myös ruokahävikkiä.

Lääkejakelu ja varastologistiikka

Robotiikalla tehostetaan keskusvaraston ja eri osastovarastojen välistä tiedonkulkua, saldonhallintaa ja täydennysmenetelmiä. Lääkkeitä ja välineitä ei tarvitse varastoida turhaan, mutta kaikkea on aina riittävästi saatavilla. Varastologistiikan automatisoinnilla ja seurannalla tehostetaan myös lääkejakelua. Samalla vähennetään lääkitysvirheiden riskejä potilasturvallisuudelle ja lääkehävikkiä. Automatisoitu varastologistiikka varmistaa, ettei lääkkeitä tai välineitä vanhene käyttöä odotellessa.

Automaatio tehostaa sairaala-arkea

Automaatioratkaisuilla tehostetaan sairaaloiden arkea aina pyykkien käsittelystä näytteenottoon. Esimerkiksi näyteputkien kuljetusjärjestelmällä voidaan pienentää vasteaikaa näytteenotosta tuloksien saamiseen murto-osaan aikaisemmasta. Arkea helpottavia toimintoja ovat myös välinehuollon varastointiin ja keräilyyn liittyvät automaattiset materiaalinkäsittelylaitteistot. Olemme myös suunnitelleet sänkyhuoltoon prosessin, jossa 40 metriä korkeat sänkyvarastoautomaatit vastaavat puhtaiden ja likaisten sänkyjen varastoinnista ja kuljetuksista sänkypesukeskuksen ja eri kerrosten välillä.

Digitaaliset ratkaisut kiinteistöille

Digitaalisilla palveluilla tehostetaan rakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta sekä tiedon virtausta kiinteistöjen ylläpitoon. Tarjoamme moderneja automaatio- ja robotiikkateknologioita sekä simulointi- ja optimointityökaluja. Päätöksentekoa tuetaan visuaalisilla 3D-tietomalleilla ja virtuaaliympäristöillä sekä rakennusten hiilijalanjälkilaskennalla, jonka hyödyt näkyvät rakennuksen koko elinkaarella.

Ville Ruuskanen

Logistiikka ja robotiikka

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.