0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tiedonjakamisalusta Shared Data Model

Tiedonjakamisalusta Shared Data Model

Shared Data Model on moderni tiedonjakamisalusta, jolla tehostetaan teollisuushankkeen vuorovaikutusta ja projektinhallintaa. Laite-, vaatimus- ja valmiusastetiedot tallennetaan kansainvälisen sanakirjastandardin mukaan, jolloin tiedot ovat helposti kaikkien yritysekosysteemin jäsenten saavutettavissa. Hankkeen lopuksi tiedot voidaan siirtää sujuvasti tilaajan järjestelmiin.

Tiedonhallintatyökalu EPCM-toteutuksiin

Olemme kehittäneet Shared Data Modelin alun perin omaan käyttöömme tukemaan työsuoritusten tehokasta läpivientiä. Samaa teknologiaa voidaan hyödyntää teollisuushankkeiden EPCM-toteutuksissa. Alustassa käytettyjen kansainvälisten sanakirjastandardien ansiosta kaikkien osapuolten on helppo ymmärtää tiedot samalla tavalla, mikä tukee laajojen yritysekosysteemien yhteistoimintaa. Työkalu varmistaa sujuvan tiedonvaihdon jopa satojen osapuolten kesken.

Samalla, kun Shared Data Model tehostaa tiedonkulkua, se vähentää tiedonkäsittelyyn kuluvaa työtä. Digitaalinen tiedonvaihto on tehokasta, ennakoivaa ja proaktiivista, mikä parantaa kaiken toiminnan tuottavuutta ja laatua investointihankkeen kaikissa vaiheissa. Aikaa säästetään niin hankkeen suunnittelussa kuin toteutuksessakin.

Laite- ja vaatimustieto yhdessä paikassa

Shared Data Model sopii kaikenlaisen taulukoitavan tiedon jakamiseen projektin eri osapuolten kesken. Projektipankkiin verrattuna Shared Data Modelin etuna on, että se tukee laitehankintoja. Kaikki tehtaan laitetiedot ja niihin sidotut vaatimustiedot löytyvät yhdestä paikasta digitaalisessa muodossa. Alustalle tallennetaan tietoa myös eri suunnitelmien ja asennustöiden valmiusasteesta.

Digitaalisen alustan ansiosta tietomuutoksia hallitaan ennakoivasti, jolloin jokainen osapuoli tekee työtään ja päätöksiä viimeisimmän tiedon pohjalta. Hankkeen lopuksi tiedot voidaan siirtää sujuvasti asiakkaan valitsemiin järjestelmiin, jolloin suunnittelun aikana kertyneellä tiedolla ohjataan myös tehtaan käyttövaihetta ja kunnossapitoa.

Tavoitteenamme onkin, että sama alusta palvelee teollisuushankkeen koko elinkaarta. Kehitämme Shared Data Modelin ominaisuuksia koko ajan ja jalostamme toiminnallisuuksia asiakaskohtaisilla lisäominaisuuksilla. Tutustu myös 3D-työkaluihimme, jotka auttavat esittämään visuaalisesti teollisuushankkeen paikka-, sijainti- ja tilatietoja.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.