0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tilannekuva

Jokaisessa rakennushankkeessa hyödytään ajantasaisesta ja puolueettomasta tilannetiedosta. Swecon digitaalinen tilannekuva tarjoaa kaiken tarvittavan tiedon yhdessä paikassa, jolloin esimerkiksi projektin aikatauluista, kustannuksista, riskeistä ja turvallisuustilanteesta saadaan nopeasti selkeä kokonaiskuva. Jokaiseen projektiin valitaan sitä parhaiten palvelevat osa-alueet.

Tilannekuva 10 minuutissa

Digitaalinen tilannekuva tarjoaa kaikille osapuolille 10 minuutissa selkeän kokonaiskuvan projektin nykyhetkestä. Tietoa ei tarvitse etsiä tai yhdistellä eri lähteistä, vaan kaikki hyödyllinen data on kerätty siistiksi paketiksi yhdelle selainnäkymälle. Kokonaiskuvasta on myös helppo suodattaa esiin halutut tiedot, kuten väliseinäasennusten tai betonivalujen tilanne.

Tilannekuvan tarkastelu onnistuu visuaalisella Microsoft Power BI -ohjelmistolla, tai se voidaan upottaa projektin Teams-kanavaan.

Seurantatyökalu projektinhallintaan

Digitaalinen tilannekuva auttaa pitämään projektinhallinnan peruspilarit pystyssä. Paras lopputulos vaatii kuitenkin myös asiantuntemusta. Siksi tilannekuva on aina osa Swecon projektinjohto- ja rakennuttajaorganisaatiota. Varmistamme hankkeen alusta lähtien, että tilannetiedot kirjataan työkaluun järjestelmällisesti, jolloin tiedot myös päivittyvät automaattisesti.

Digitaalinen tilannekuva on kehitetty ennen kaikkea rakentamis- ja käyttöönottovaiheeseen, mutta se tukee myös suunnittelunohjausta. Suunnittelun aikana voidaan seurata esimerkiksi välitavoitteita, työtunteja ja suunnittelijoiden antamia aikataulu-arvioita. Näin huomioidaan, että suunnittelu on luova prosessi, jossa työtunnit eivät aina korreloi suoraan edistymän kanssa.

Puolueetonta tilannetietoa

Monien rakennushankkeiden haasteena on objektiivisen tiedon puute. Eri osapuolten näkemykset voivat olla keskenään ristiriidassa, jolloin aikaa hukataan tulkinnoista väittelyyn. Digitaalinen tilannekuva tarjoaa keskustelun pohjaksi puolueettomat ja kiistattomat faktat.

Liikennevaloista tutut värit kertovat heti etusivulla projektin aikataulujen, kustannusten ja turvallisuuden nykytilanteen. Kustannuksista nähdään myös ennuste ja tulevan kuukauden kassavirta. Jokaiseen projektiin valitaan sitä parhaiten palvelevat osa-alueet, jolloin voimme seurata yhdessä esimerkiksi resursseja, tehtävälistoja, määrämittareita, hankintoja tai yhteistyötä.

Lisäksi tilannekuva kertoo tämänhetkiset riskit ja johtopäätökset. Virhehavainnot ja turvallisuusmittausten tulokset päivittyvät tilannekuvaan API-rajapintojen kautta automaattisesti, jolloin mitään ei unohdu tai jää tekemättä, ja ongelmakohtiin pureudutaan yhdessä ennakoivasti.

Läpinäkyvää päätöksentekoa

Tilannekuvan tärkeimpiä hyötyjä on nykytilanteen läpinäkyvä ja säännöllinen arviointi. Hyväksi havaittu rytmi on tarkastella projektin edistymää kahden viikon välein. Kaikkia tietoja ei tarvitse päivittää niin usein, ja esimerkiksi kustannusennusteet ja yleisaikataulu päivittyvät kerran kuussa. Määräseurantaa tehdään viikoittain.

Jatkuvasti päivittyä tilannetieto tukee tiedolla johtamista ja antaa tilaajalle laajan näköalan projektiin. Päätöksenteon nopeus kasvaa, kun jokainen päätös voidaan perustella tilannekuvan avulla selkeästi ja yksiselitteisesti. Lisäksi tilannekuva tuo eri osapuolten näkemykset yhteen, jolloin keskustelussa päästään nopeasti eteenpäin pohtimaan yhdessä toimivimpia ratkaisuja.

Vili Korhonen

Tilannekuva-asiantuntija

Ole yhteydessä!

Jos et löytänyt etsimääsi, olethan meihin yhteydessä!
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.