0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Työmaan tilannekuva Site360-palvelulla

Työmaan tilannekuva Site360-palvelulla

Site360-palvelu havainnollistaa työmaan nykytilanteen laitoksen eri osissa nopeasti 3D-tietomallissa. Asennustöiden edistymistä ja valmistumista voidaan verrata myös hankkeen aikatauluihin. Näin kaikilla osapuolilla on läpinäkyvästi sama reaaliaikainen käsitys työmaan tilanteesta.

Sijaintitieto 3D-näkymässä

Site360-palvelu havainnollistaa työmaan asennusten tilanteen eri väreillä 3D-tietomallissa. Valokuvaamme tai laserkeilaamme työmaan määrävälein, jolloin kohteesta saadaan jatkuvasti ajantasainen pistepilviaineisto. Se kertoo eri rakennusosien ja laitteiden sijainnin eli työmaan asennusten edistymisen.

Tietomallipohjaiset aikataulut

Sijaintitieto voidaan yhdistää automaattisesti hankkeen tietomallipohjaisiin aikatauluihin. Silloin Site360-palvelu kertoo, mikä on eri asennustöiden tilanne suhteessa aikatauluihin ja asennustoleransseihin. Se varmistaa, että jokainen rakennusosa ja laite on asennettu oikeaan paikkaan sovitussa aikataulussa. Myös ristiriitaisuuksiin ja virheisiin puututaan ajoissa, mikä auttaa välttämään viivytykset ja kalliit muutostyöt.

Digitaalinen työmaan ohjaus

Site360-palvelu ja asennustöiden edistyminen voidaan kytkeä Swecon Virtual Twin -palveluun. Silloin urakoitsijat ja asentajat kuittaavat valmistuneet asennustyöt digitaalisesti. Toimintamallin etuna on avoimuus. Asennukset seuraavat toinen toisiaan jouhevasti ja työmaan ohjaus on helppoa, kun tieto kulkee sujuvasti myös eri yhtiöiden välillä.

Visuaaliset raportit ja dokumentointi

Jokaisesta Site360-näkymästä voidaan tuottaa visuaalisia aikatauluraportteja, jotka kertovat, onko rakennusosa paikoillaan tavoiteaikataulussa, mitä vielä puuttuu ja onko jotakin asennettu etuajassa (as-built-laadunvarmistus). Selkeä dokumentointi varmistaa, että laiteosakohtaista tietoa voidaan myös jakaa helposti eri osapuolille. Lisäksi tietoihin voidaan palata vaivattomasti myöhemmin ja asennustoleranssien toteutuminen tarkastaa jälkikäteen.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.