0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

VirtualSite – Yhteistyötä ilman rajoituksia

Virtuaalisen 3D-työympäristön avulla mahdollistamme hankkeiden yhteiskehittämisen ja palaverit nopeasti, tehokkaasti ja turvallisesti etänä.

Realistisessa mittakaavassa olevan 3D-ympäristö tekee projektista merkittävästi ymmärrettävämmänEri suunnitteluratkaisujen toimivuus voidaan varmentaa jo suunnittelupöydällä, eikä vasta rakentamisen jälkeen. 

VirtualSite tehostaa projektinhallintaa, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien projektin osapuolten kesken ja avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteiskehittämiseen ja sidosryhmien osallistamiseen.

Swecon erittäin kehittynyt virtuaaliympäristö ja laaja kehitysverkko takaavat työkalun turvallisen sekä helpon käyttöönoton ja käytön. Sen älykkäät ja kokemukselliset teknologiat mahdollistavat isojen globaalien laitoshankkeiden ja rakennusten suunnittelun missä tahansa erittäin tehokkaasti.

VirtualSiteen tuotetaan virtuaalimalleja joko yksittäisistä tiloista ja toiminnoista tai suurista kokonaisuuksista, kuten rakennuksista tai tehdasalueista. Virtuaalimallit tuotetaan automaattisesti tietomallin pohjalta.  

  • Tekee päätöksenteosta nopeampaa ja tarkempaa 
  • Sujuvoittaa vuorovaikutusta ja lisää yhteistyötä eturyhmien välillä 
  • Osallistaa sidosryhmät mukaan 
  • Parantaa tuottavuutta 
  • Vahvistaa riskienhallintaa ja yleistä turvallisuutta

 

Virtuaalikokoukset

Virtuaalikokousten tehokas fasilitointi vaatii uudenlaista osaamista. VirtualSite-ympäristössä voit järjestää kokouksia, joissa osallistujat näkevät ja kuulevat toisensa (Avatarit) sekä voivat liikkua tilassa.

  • Virtuaalitodellisuudessa hahmotetaan mittasuhteet realistisemmin
  • Osallistujat voivat tarkastella tietomallia omasta näkökulmastaan
  • Kokousvastaava voi kutsua ryhmän koolle kaikille yhteiseen tilaan (Group Teleport)
  • Tietomallien sisältämää dataa voidaan hyödyntää tiedon visualisoinnissa
  • Virtuaalikokousten dokumentointi suoraan tietomalliin havainnollistaa vaihtoehtoja

Co-Creation – yhteiskehittely


Virtuaalinen työympäristö avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteiskehittelyyn. Mallissa voidaan hahmottaa ja kokea asioita eri perspektiiveistä ja tarkastella vaihtoehtojen toimivuutta. Esimerkiksi työturvallisuuden, huollettavuuden tai esteettömyyden asettamia vaatimuksia pystytään testaamaan.

Malliin on mahdollista tuoda katalogiin ennalta lisättyjä objekteja. Näitä objekteja voidaan myös siirrellä ja nämä kaikki näkyvät myös ryhmäkäytössä.​ Piirtotyökalulla voidaan piirtää ja kirjoittaa vapaasti. Piirrokset näkyvät ryhmäkäytössä kaikille mallissa mukana olevilla. Piirrokset myös tallentuvat malliin.

Vaihtoehdot tietomallin visuaalisen laatutason tarpeisiin

Hankevaiheesta ja katselmoinnin tavoitteista riippuen tietomallien visuaalinen laatutasovaatimus voi olla erilainen.

Teknisissä yhteensovitustarpeissa perustason malli on yleensä järkevin ja kustannustehokkain vaihtoehto. Hankkeen alkuvaiheessa visuaalisuus tukee päätöksentekoa ja minimoi riskejä.  Myös loppukäyttäjiä osallistettaessa realistinen virtuaalimalli varmistaa sujuvamman vuorovaikutuksen sekä yhteistyön kaikkien osapuolten välillä. Katselmointikierrokset mallin sisällä voidaan suunnitella koko malliin tai vain haluttuihin tiloihin.

VirtualSite visualisoi Lumonin parvekelasiratkaisut asiakkaille aivan uudella tasolla

Kansainvälisesti toimivassa Lumonissa etsittiin uusia tapoja toteuttaa parvekelasitusten tuoteidean esittelyjä asiakkaille. Swecon virtuaalitodellisuuspalvelu VirtualSite™ löytyi ratkaisuksi. Lumonilla virtuaalimallien koetaan antavan heille kilpailuetua, sillä esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomat sään ääri-ilmiöt konkretisoituvat mallin avulla asukkaille, arkkitehdeille ja rakennuttajille.

 

Lumon parvekelasit

Fyysisesti erillään – henkisesti yhdessä

VirtualSite tarjoaa kaikille projektin osapuolille havainnollisen tilan ja virtuaalisen katselumallin avulla ihmiset kohtaavat riskittömästi ja turvallisesti. Ihmiset ovat virtuaalitodellisuudessa fyysisesti erillään, mutta tunne yhteydestä on vahva.  Jos yksi kuva vastaa tuhatta sanaa, virtuaalikokemus päihittää tuhat videota ja on aina yksilöllinen.

Etätyö

Niko Vironen

Osastopäällikkö, VDC- ja palvelukehitys