0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Energiamurroksen ratkaisuilla kestävää kasvua ja kilpailukykyä

Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja yhteiskunnan sähköistyminen kiihdyttävät energiamurrosta, jonka myötä siirrymme pois fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiajärjestelmästä. Energiamurros koskee kaikkia energian osa-alueita: tuotantoa, varastointia ja jakelua sekä käyttöä. Se tarjoaa yrityksille paljon mahdollisuuksia – ratkaisuina esimerkiksi uusiutuvan energiantuotannon muodot, energian varastoinnin tehostuminen ja kysyntäjousto, energiatehokkaat kiinteistöt, energian kiertotalous sekä sähköpolttoaineet. Me Swecolla olemme apunasi kaikissa energiamurroksen hankkeissa niiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa. 

Uusiutuva energiantuotanto tukee vihreässä siirtymässä 

Uusiutuvien energiamuotojen halutaan kattavan 40 % kaikesta energiankulutuksesta Euroopan unionin alueella vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian tehokas tuotanto onkin avainroolissa vihreässä siirtymässä, jolla pyritään hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen.  

Me Swecolla tuemme päivittäisessä työssämme yhteiskunnan vihreää siirtymää uusiutuvan energiantuotannon hankkeissa. Aurinkosähkö ja muut aurinkoenergian hyödyntämisen tavat ovat oivallisia keinoja rakentaa energiakestävää yhteiskuntaa. Meiltä saat kokonaisvaltaista osaamista kaikkiin aurinkoenergiaan liittyviin hankkeisiin.  

Myös tuulivoima erilaisine hyödyntämismuotoineen on edistämässä vihreää siirtymää. Saat meiltä kaiken tarvittavan tuulipuistohankkeen onnistumiseen YVA-menettelyistä ja kaavoituksista tekniseen suunnitteluun.  Olemme olleet mukana kehittämässä merituulivoiman kansainvälistä liiketoimintaa, jotta alan toimijat voivat vastata tulevaisuuden energiatarpeisiin. Autamme yhdistämään tuulivoiman ja aurinkovoiman muihin energiamurroksen innovaatioihin kuten vihreän vedyn tuotantoon.  

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu vety, eli vihreä vety, on kiinnostava energiamurroksen ratkaisu ja ilmastonmuutoksen hillitsijä, joka voi myös ylläpitää maiden kilpailukykyä ja energiaomavaraisuutta. Vedystä voidaan jalostaa synteettisiä polttoaineita, kuten metaania, jolla voidaan alentaa esimerkiksi liikennesektorin päästöjä. Asiantuntijoillamme on laaja-alaistakansainvälistä kokemusta vedyn varastointiin, tuotantoon ja siirtoon liittyvistä hankkeista. 

Energiavarastot ja -jakelu tasapainottavat saatavuutta 

Energiavarastot ja -jakelu tasapainottavat saatavuutta 

Tehokkaat energian varastoinnin ratkaisut ovat merkittävässä asemassa tasapainottamassa uusiutuvan energian saatavuutta. Kokeneet energia-alan asiantuntijamme laativat energiamurroksen edistämiseksi taustatutkimuksia ja konsultoivat strategisesti energia-alan organisaatioita sekä toteuttavat erilaisia energian varastoinnin ja jakelun kokonaisuuksia yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.  Myös lämmön varastointi ja hukkalämpöjen hyödyntäminen on erittäin tärkeää. Lämpö varastoidaan yleensä veteen, mistä esimerkkeinä voidaan mainita lämpöakut ja kaukolämpöverkko. Ylijäämälämpöä syntyy monissa teollisuusprosesseissa, ja sitä on myös puhdistetussa jätevedessä. Kesällä lämmennyttä merivettä varastoidaan jo nykyisin erilaisiin kallio- ja luolavarastoihin.

Power to X

Power-to-X (P2X) on avainteknologia energiamurroksessa. Power-to-X-teknologioilla tarkoitetaan prosesseja, joissa uusiutuvilla energianlähteillä tuotetusta sähköenergiasta valmistetaan sähköpolttoaineita ja vastaavia yhdisteitä. Power-to-X:n avulla saadaan luotua uusiutuvan energian energiavarastoja, joilla sähköä voidaan muuttaa toiseen muotoon ja tarvittaessa takaisin sähköksi.

Akkuteknologiaa voi hyödyntää suoraan energiajärjestelmään kytkettynä tai akkukapasiteetin kautta. Akkujen avulla sähköverkossa pystyy liikuttamaan isoja tehomääriä. Sweco tarjoaa osaamista ja suunnittelua koko akkuarvoketjuun mineraalien kestävästä louhimisesta laitoksen toteutukseen.

Vihreä siirtymä tarvitsee onnistuakseen teollisuuden, kaupunkien, kiinteistöjen ja liikenteen energiamurrostahukkalämmön ja sähkönkulutuksen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Me Swecolla toteutamme kannattavia energiatehokkuushankkeita, ratkaisuina esimerkiksi kaukolämpöverkkojen hyödyntäminen energiavarastoina, teollisen mittakaavan lämpöpumput, laitostehokkuus, energiankierrätys sekä hukkalämmön talteenotto.  

Sähkön kulutus ja kierrätys energiamurroksen ytimessä

Sähkön kulutus ja kierrätys energiamurroksen ytimessä

 Kestävä kehitys ja energian säästäminen ovat tärkeä osa modernia suunnitteluprosessiamme myös rakentamisessa ja kaupunkikehityksessä. Energia-asiantuntijamme ohjaavat kaupunkikehityshankkeita kohti energiatehokkuutta, nollaenergiarakentamista sekä kiinteistöjen hiilineutraaliustavoitteita ja kestäviä liikenne- ja logistiikkajärjestelmiä. Meiltä onnistuu niin yksittäisten rakennusten kuin kokonaisten alueidenkin elinkaariratkaisu- ja energiakonsultoinnit, joissa hyödynnämme vahvaa järjestelmä- ja prosessiosaamista sekä parhaita mahdollisia digitaalisia työkaluja.

Energiamurroksen toteuttaminen lähtee strategiasta  

Energiamurroksen vieminen käytäntöön alkaa suunnittelupöydältä, strategiasta. Konsulttimme Swecolla auttavat asiakkaitamme yhdistämään kestävän kasvun ja kilpailukyvyn kaikissa energiahankkeissa tehden vihreästä siirtymästä todellisuutta.  

Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos heräsi eloon virtuaalimallissa

Suomen ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos heräsi eloon virtuaalimallissa

Harjavaltaan valmistuu vuonna 2024 Suomen ensimmäisen vihreän vedyn tuotantolaitos. P2X luottaa suunnittelussa Swecon teollisuusosaamiseen ja digitaalisiin palveluihin. Virtuaalimalli herätti ainutlaatuisen vetylaitoksen henkiin jo työmaavaiheen alla.

Helen siirtyy hiilineutraalin energiaan eri teknologioiden avulla

Helen siirtyy hiilineutraalin energiaan eri teknologioiden avulla

Energiayhtiö Helen vastaa Helsingin kaupungin tarvitsemasta kaukolämmöstä. Hiilineutraaliustavoite on kaupungin kanssa yhteinen, ja kohti energiamurrosta kuljetaan hyödyntämällä muun muassa hukka- ja ympäristölämpöjä, bioenergiaa, älykästä kaukolämpöjärjestelmää ja vetyteknologiaa.

Energia

Riku Maidell

Liiketoimintajohtaja, Kestävän kehityksen palvelut

Erkki Härö

Energia-asiantuntija, teollisuus

Mika Manninen

Ympäristökonsultointi, Osastopäällikkö

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.