0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Uusiutuvaa sähköä ja lämpöä auringosta

Aurinkosähkö ja muut aurinkoenergian hyödyntämistavat auttavat vihreässä siirtymässä kohti energiakestävää yhteiskuntaa. Tarjoamme aurinkoenergiahankkeisiin kokonaisvaltaista osaamista. Autamme yhdistämään aurinkovoimaa myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin.

Aurinkopaneeleilla tuotetaan uusiutuvaa aurinkosähköä, joka auttaa irrottautumaan fossiilisista energiantuotantomuodoista, kuten kivihiilestä, maakaasusta ja turpeesta. Uusiutuvan aurinkosähkön tuotanto lisää myös Suomen energiaomavaraisuutta. Uusiutuva aurinkoenergia onkin yhtä aikaa vastaus ilmastonmuutokseen, energiamurrokseen ja yhteiskunnan vihreään siirtymään.

Myös lämmöntuotanto sähköistyy vauhdilla. Aurinkovoima mahdollistaa lämmöntuotannon erilaisten lämpöpumppujen sekä energian kierrätyksen ja varastoinnin avulla. Aurinkokeräimillä voidaan tuottaa lämpöenergiaa myös suoraan.

Olemme koonneet aurinkoenergiahankkeisiin kokonaisvaltaisen palvelupaketin. Asiantuntijamme varmistavat yhdessä, että aurinkovoimala sijoitetaan, luvitetaan, suunnitellaan ja rakennetaan oikein ja vastuullisesti niin ihmisten kuin ympäristönkin näkökulmasta. Palvelemme energia- ja hankeyhtiöitä, kuntia, taloyhtiöitä ja muita kiinteistönomistajia eri liiketoiminta-alueilla.

Aurinkovoimalan hankekehitys

Konsulttimme auttavat aurinkovoimahankkeen käynnistämisessä. Usein yhteistyö alkaa jo tuotantoon soveltuvien alueiden kartoituksella. Teemme myös valtakunta-, maakunta- ja kuntatasoisia aurinkoenergiastrategioita, suunnittelutarveratkaisuja ja juridisia kaavoja. Yhteistyö voi alkaa myös liiketoimintamallien kehittämisellä ja teknologiaseurannalla.

Maankäytön, hankekehityksen ja ympäristökonsultoinnin asiantuntijamme huomioivat hankkeen eri vaiheet. Se mahdollistaa hankkeen sujuvan luvituksen sekä toimintavaiheessa tehokkaan aurinkoenergian tuotannon, siirron, käytön ja varastoinnin.

Uusiutuva energia

Luvat, tutkimukset ja selvitykset

Suunnittelutarvehakemuksen ja alueen kaavoituksen lisäksi autamme toteuttamaan kaikki aurinkovoimalan vaatimat tutkimukset. Erillis- ja esiselvityksiin kuuluvat esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja riskianalyysi. Autamme hallitsemaan koko luvitusprosessia, jotta hanke viedään läpi hyvässä hengessä ja tavoiteaikataulussa.

Ympäristöselvitykset

Aurinkoenergiahankkeen luvittaminen edellyttää laajaa ympäristövaikutusten arviointia. Laadimme taustatiedoksi muun muassa luontoselvityksiä, jotka antavat tietoa aurinkovoimalan vaikutuksista luontoon, maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Toteutamme myös hulevesiselvityksiä, liikenneselvityksiä ja rakennettavuusselvityksiä.

Sijaintiolosuhteet

Ennen aurinkovoimalan suunnittelua tarvitaan sijaintipaikkaselvityksiä sekä eri ratkaisujen asennus- ja perustustapojen vertailua. Selvitämme rakenteiden kantavuuden sekä aurinkopaneeleihin kohdistuvat tuulikuormat ja mahdollisen tuulisuojauksen tarpeen. Arvioimme myös kohdekohtaisesti, paljonko paneeleja tarvitaan, miten ne kannattaa sijoittaa ja mikä on niiden optimaalinen asennuskulma.

Investointiselvitykset

Aurinkoenergiahankkeen alussa on tärkeää arvioida taloudellisia reunaehtoja. Energiainvestointiselvitykset ja vertailuanalyysit varmistavat aurinkovoimalan taloudellisen kannattavuuden.

Aurinkoenergiahankkeiden suunnittelu ja toteutus

 

Aurinkoenergiahankkeiden suunnittelu ja toteutus

 

Aurinkovoimalat ja aurinkoenergiaa hyödyntävät energiatehokkuushankkeet vaativat monialaista suunnitteluosaamista ja eri tekniikka-alojen yhteensovitusta. Siksi tarjoamme saman katon alla kaikki aurinkovoimahankkeen suunnittelijat. Se varmistaa, että valmis aurinkovoimala toimii optimaalisesti ja tuottaa energiaa parhaalla mahdollisella teholla. Asuinrakennusten aurinkoenergiahankkeissa parhaan asiantuntemuksen tarjoavat taloyhtiöpalvelumme.

 

Aurinkoenergia

Digitaaliset työkalut ja viestintä

Aurinkoenergian hyötykäyttö kehittyy koko ajan, ja usein koko projektiryhmä on uuden teknologian äärellä. Hyödynnämme projektin vuorovaikutuksessa, tulosten esittelyssä ja suunnitteluratkaisujen vertailussa monia digitaalisia työkaluja, kuten VirtualSite, kustannustietoa tarjoava PlanPlus ja SmartDrawings. Tarjoamme myös kattavat tietomallinnus-, simulointi- ja optimointipalvelut sekä paikkatietopalvelut.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.