0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Energia

Energia- ja elinkaarikonsultointi

Kokonaisvaltaiset palvelumme kattavat yksittäisten rakennusten ja kokonaisten alueiden elinkaariratkaisu- ja energiakonsultoinnit. Edistämme kestävästi rakennettuja kaupunkiympäristöjä, joilla on pieni hiilijalanjälki, mutta vaikuttava hiilikädenjälki. Elinkaariajatteluun kuuluu myös rakennuksen käytönaikaisen huollon ja ylläpidon helppous sekä kustannustehokkuus.

Hyödynnämme elinkaari ja energiakonsultoinnissa suunnittelijoidemme vahvaa järjestelmä- ja prosessiosaamista sekä edistyneitä digitaalisia työkaluja. Hankkeita ohjataan hallitusti kohti energiataloudellisia ja kokonaiskestäviä ratkaisuja. Minimoimme investointi- ja elinkaarikustannukset, samalla kun huomioimme optimaaliset sisäolosuhteet sekä ratkaisujen muuntojoustavuuden, käytettävyyden ja elinkaarikestävyyden.

Tavoite-energialaskelmat

Mitä aikaisemmin tavoite-energialaskenta tehdään, sitä paremmin voidaan vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen jo suunnittelun aikana. Selvitämme lähtötiedot tarkasti, jotta voimme arvioida luotettavasti rakennuksen todellista energiankulutusta käytön ja ylläpidon aikana. Laskentamallia päivitetään rakennushankkeen edetessä. Lopullinen tavoite-energiamalli vastaa tarkasti valmista rakennusta. Asia voidaan todentaa simuloitua ja toteutunutta energiankulutusta vertailemalla.

Monitavoiteoptimointi (MOBO)

VTT:n ja Aalto-yliopiston kehittämä monitavoiteoptimoinnin MOBO-työkalu (Multi-Objective Building Performance Optimization) auttaa vertailemaan uudis- ja korjausrakennushankkeiden toteutusvaihtoehtoja jo investointi- ja esisuunnitteluvaiheessa. Tuhansien vaihtoehtojen vertailu onnistuu nopeasti ja kustannustehokkaasti, ja yhtä aikaa optimoidaan muun muassa hankkeen investointi- ja elinkaarikustannuksia, energiankulutusta ja hiilipäästöjä. Samalla työkalulla optimoidaan myös valmiin rakennuksen sisäolosuhteet ja tuottavuus.

Energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalu

Swecon innovoima, ainutlaatuinen energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalu nopeuttaa energiajärjestelmien ja energiankulutuksen laskentaa ennen näkemättömällä tavalla. Sillä voidaan tarkastella useiden rakennusten kokonaisuuksia eli esimerkiksi kortteleita tai kaupunginosia jo konsepti- tai kaavoitusvaiheessa saaden energiavirroista laskelmat muun muassa energia- ja elinkaarikustannusten, sekä energiankäytön hiilidioksidipäästöjen osalta. 

Lämmityksen, sähköntuotannon ja jäähdytyksen tuottolaitteita voidaan mallintaa osana rakennusten energialaskentaa. Myös tuottolaitteiden kytkennät eri jakelujärjestelmiin on mallinnettavissa tarkasti. Hyötyjä työkalulla saadaan niin ikään ylläpidon aikaisiin muutostarpeisiin.

Ainutlaatuinen energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalu

Swecon innovoima, ainutlaatuinen energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalu nopeuttaa energiajärjestelmien ja energiankulutuksen laskentaa ennen näkemättömällä tavalla. Sillä voidaan tarkastella useiden rakennusten kokonaisuuksia eli esimerkiksi kortteleita tai kaupunginosia jo konsepti- tai kaavoitusvaiheessa saaden energiavirroista laskelmat muun muassa energia- ja elinkaarikustannusten, sekä energiankäytön hiilidioksidipäästöjen osalta. 

Riku Maidell

Liiketoimintajohtaja, Kestävän kehityksen palvelut

Erkki Härö

Energia-asiantuntija, teollisuus

Jesse Kantola

Ryhmäpäällikkö

Ota yhteyttä

Vastaamme mieltänne askarruttaviin kysymyksiinne
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.