0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Energian uudet teknologiat

Uusiutuva energia

Energia

Uudet teknologiat

Energia-alan murros ja digitalisaatio lisäävät energiajärjestelmien älykkyyttä. Uudet teknologiat ja entistä paremmin hyödynnetyt automaatiojärjestelmät yleistyvät kiinteistöissä, teollisuudessa ja liikenteessä. Samalla alalla tarvitaan rohkeaa yhteistyötä yli sektorirajojen. Tavoitteena on hyödyntää ja kierrättää energiaa mahdollisimman tehokkaasti alueellisesti. Autamme kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan älykkäitä energiajärjestelmiä sekä optimoimaan niiden toiminnan käytön aikana.

Teollisuuden, kiinteistöjen ja liikenteen älykkäät energiaverkot

Vähähiilinen yhteiskunta tarvitsee lämmön- ja sähköntuotantoon uudenlaisia alue-energiaratkaisuja. Energiaverkkojen hallinta perustuu digitaaliseen järjestelmään ja rajapintoihin, joiden avulla esimerkiksi kiinteistödataa jaetaan pilvessä reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi. Suunnittelemme älykkäitä energiajärjestelmiä yrityksille, teollisuuspuistoihin ja kaupunkikortteleihin. Alueellisiin energiaratkaisuihin kuuluu myös kestävä liikkuminen, kuten sähköautot ja -pyörät.

Alue-energiajärjestelmät mahdollistavat kysyntäjouston

Energian käytön tehostaminen vaatii energian alueellista kierrätystä. Alue-energiajärjestelmät mahdollistavat kysyntäjouston, jossa uusiutuvaa energiaa käytetään mahdollisimman optimaalisina ajankohtina. Se vähentää kulutuspiikkejä ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Tuemme alue-energiajärjestelmien suunnittelua kaavoituksesta energiatehokkuusselvityksiin ja -strategioihin. Kehitämme järjestelmien toimintaa myös käytön aikana etähallinta- ja analytiikkapalveluilla.

Vetytalous ja Power-to-X-ratkaisut

Uusiutuvan energian suurin haaste on tuotannon epätasaisuus. Tehokkaan ratkaisun tarjoaa vetytalous. Teollisen mittakaavan Power-to-X-teknologiat tasapainottavat aurinko- ja tuulivoiman tuotantoa, jota ei pystytä säätelemään perinteisen energiantuotannon lailla. Power-to-X-teknologioiden avulla sähköä muunnetaan vedyksi, jota voidaan hyödyntää suoraan teollisuudessa tai sähkön- ja lämmöntuotannossa. Vedystä voidaan myös jatkojalostaa muun muassa ammoniakkia ja synteettisiä polttoaineita. Olemme asiakkaidemme tukena projektin alusta loppuun.

Energiayhteistyötä yli sektorirajojen

Älykkäät energiajärjestelmät perustuvat aina yhteisöön. Energian tehokas hyödyntäminen vaatii teollisuudelta, kunnilta, energiayhtiöiltä ja kiinteistönomistajilta uudenlaista yhteistyötä (sektori-integraatio). Autamme kokoamaan oikeat henkilöt saman pöydän ääreen ja tuemme päätöksentekoa uusilla työkaluilla, kuten virtuaalivoimalaitoksilla ja digitaalisilla kaksosilla. Ne visualisoivat tiedon helposti ymmärrettävään muotoon, mikä tukee avointa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Energian varastointiratkaisut ja akustot

Olemme kehittämässä ja toteuttamassa asiakkaillemme uusia lämpöenergian varastointiin liittyviä teknologioita. Energian varastointiin on tarjolla jo useita kustannustehokkaita ratkaisuja, kuten kaukolämpö- ja jäähdytysakut, paineilmavarastot ja maalämpöakut. Niiden suurimpia hyötyjä on energian varastointi kesällä ja halvan sähköenergian aikana sekä käyttö, kun energian hinta on korkealla.

Hybridienergiajärjestelmät

Kiinteistökohtaisten ratkaisujen lisäksi hybridienergiajärjestelmiä voidaan hyödyntää alueellisten ratkaisujen yhteydessä. Tutustu Aalto-yliopistolle kehitettyyn lähienergiaverkkoon, johon rakennetaan matalalämpöiset energiaverkot lämmitykselle ja jäähdytykselle, jotka soveltuvat ihanteellisesti erilaisten lämpöpumppujen energiantuotantoon.

 

 

Riku Maidell

Kestävä ja älykäs rakentaminen

Jesse Kantola

Ryhmäpäällikkö

Ota yhteyttä

Vastaamme mieltänne askarruttaviin kysymyksiinne
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.