0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tuulivoimaloiden perustusten rakennesuunnittelu

Tuulivoimalat – perustusten rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelijamme auttavat rakentamaan elinkaarikestäviä tuulivoimaloita maalle ja merelle. Yhdessä edistämme yhteiskunnan vihreää siirtymää ja kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Tuulivoimaloiden perustussuunnittelu

Voimme toimia tuulivoimahankkeissa vastaavana rakennesuunnittelijana tai tarkastaa toisten tekemät suunnitelmat. Perustuksiin kohdistuvat kuormat voivat olla maalle tai merelle perustettavissa tuulipuistoissa jopa tuhatkertaisia muihin infrakohteisiin verrattuna, ja siksi perustamistapa valitaan ja perustukset mitoitetaan aina tapauskohtaisesti. Tavoitteenamme ovat betonirakenteet, jotka kestävät tuulivoimalan koko elinkaaren ajan, parhaimmillaan yli 30 vuotta.

Noudatamme tuulivoimaloiden perustussuunnittelussa Eurokoodin lisäksi noin viittä eri standardi- ja ohjeperhettä. Käymme laskennallisesti läpi kaikki perustusten kestävyyteen vaikuttavat ehdot ja ilmiöt. Esimerkiksi rakenteiden väsymismitoituksessa huomioidaan tuulivoimalan perustuksiin kohdistuvat dynaamiset ja jaksottaiset kuormat. Hyödynnämme tuulivoimaloiden suunnittelussa myös jälkijännitettyjen paikallavalurakenteiden suunnitteluosaamistamme.

Digitaaliset työkalut tuulivoimaloiden rakennesuunnitteluun

Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun (BIM) lisäksi hyödynnämme tuulivoimahankkeissa erilaisia digitaalisia työkaluja. Parametrinen suunnittelu lisää suunnittelun automaatiota, parantaa tiedonkulkua ja mahdollistaa suunnitelmien nopean päivittämisen koko hankkeen ajan. Hyödynnämme tuulipuistojen rakennesuunnittelussa myös kehittämäämme SmartDrawings-visualisointipalvelua, joka tuo tietomallit helposti kaikkien osapuolten käyttöön. Visuaaliset digityökalut tukevat paperittomia tuulivoimalatyömaita.

Tuulivoimalan betonirakenteiden laadunvarmistus

Kokeneet betonitutkimusten asiantuntijamme ovat apunasi tuulivoimapuistojen työmaavaiheen laadunvarmistuksessa. Toteutamme puolueettomia rakennetarkastuksia, annamme asiantuntijalausuntoja ja arvioimme työvirheitä. Saat meiltä myös työmaavalvonnan sekä kattavat betonin testauspalvelut. Betonikappaleet voidaan tutkia ja analysoida omissa laboratorioissamme.

Tuulipuistohanke kokonaispalveluna

Rakennesuunnittelun lisäksi tarjoamme tuulipuistoihin kokonaisvaltaista osaamista ja palveluja. Saat meiltä samasta talosta asiantuntijat tuulivoimahankkeen kaikkiin vaiheisiin alkaen maankäytön suunnittelusta, hankekehityksestä ja ympäristöluvista. Autamme myös liittämään kotimaisen tuulivoiman osaksi laajempaa energia-arvoketjua, jossa kotimaista uusiutuvaa energiaa hyödynnetään esimerkiksi vetytaloudessa.

Kimmo Kontiainen

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.