Kemin lumilinnasta luotiin VR-malli Swecon VirtualSite-palveluun

Kemin uuden ympärivuotisen lumilinnan rakennesuunnittelussa on hyödynnetty kautta linjan tietomallinnusta. Lisäksi tavarantoimittaja Peikko hyödyntää Swecon VirtualSite-palvelun havainnollistavaa virtuaalimallia.

TAUSTAA

Lahtelainen Peikko Group Oy valmistaa innovatiivisia betoniliitoksia ja liittopalkkeja. Yhtiöllä on toimintaa 33 maassa ja 7 tehdasta ympäri maailman. Digitaaliset työkalut ja virtuaalimallinnus ovat kansainväliselle perheyritykselle ehdoton edellytys pysyä oman alansa edelläkävijänä.

”Etsimme viime syksyn FinnBuild-messuille ratkaisua, joka tukisi strategiaamme edelläkävijänä”, kertoo Peikko Finland Oy:n myyntijohtaja Heikki Jäämaa. ”Sweco on pitkäaikainen ja perinteinen yhteistyökumppanimme, mutta myös erittäin vahva virtuaalipalvelujen kehittäjä VR-kehityshankkeissa.”

Yhden digitaalisen ratkaisun sijaan Sweco halusi tarjota Peikolle vaihtoehtoja.

”Järjestimme Peikon henkilökunnalle tilaisuuden, jossa ihmiset saivat itse kokeilla, mitä digitaalisilla työkaluillamme on mahdollista tehdä”, kertoo Swecon XR-teknologiapäällikkö Jyri Tuori. ”Sen jälkeen kävimme avointa vuoropuhelua ja löysimme oikeat työkalut lähteä liikkeelle.”

RATKAISU

VirtualSite tehostaa kommunikointia ja tiedonsiirtoa

Peikko valitsi tuotteidensa visualisointiin Swecon virtuaalisen työympäristön, VirtualSiten. Muiden toimittajien vaihtoehdot osoittautuivat Peikon tarpeisiin liian lyhytnäköisiksi.

”Valitsimme VirtualSiten, koska emme halunneet luoda vain kertaluontoisesti toimivaa virtuaalimallia, vaan jotakin, mitä voimme jatkokehittää”, kertoo Peikko Finland Oy:n liiketoimintapäällikkö Juuso Salonen. Tulevaisuudessa Peikko luo Kemin lumilinnan kaltaisia VR-ympäristöjä muissa hankkeissaan ja käyttää VirtualSitea myös projektikokouksissa. ”Kokonaisuuden hahmottaminen on aivan eri tasolla, kun uusi kohde voidaan käydä läpi rakennesuunnittelijoiden kanssa virtuaaliympäristössä jo ennen suunnittelun aloitusta.”

VirtualSite on kehitetty ja sitä kehitetään edelleen yhdessä asiakkaiden kanssa. Palautteen perusteella palvelu paranee koko ajan.

”VirtualSite on ehdottomasti paras työkalu hallita suurta määrää tietoa ja tiivistää se ihmisen ymmärtämään muotoon”, toteaa Swecon suunnittelija Janne Räsänen. VirtualSiten ryhmäkäyttö mahdollistaa esimerkiksi käyttäjälähtöiset katselmoinnit ja suunnittelusessiot, joissa ihmiset eri puolilla maailmaa kohtaavat virtuaalisessa mallissa. ”Tiedonsiirron ja kommunikoinnin tehostaminen projekteissa säästää rahaa ja tuottaa parempaa laatua.”

Tiedot suoraan tietomallista VirtualSiteen

Kemin tänä talvena avautuva ympärivuotinen lumilinna sisältää 400 neliötä kylmiä ja 3 500 neliötä lämpimiä tiloja. Kylmältä puolelta löytyvät muun muassa jääveistokset ja jääravintola, lämpimältä näköalaravintola, saunaosastot ja muita Kemin Matkailun tarjoamia palveluja. Sweco vastaa kohteen rakennesuunnittelusta.

”Peikko ja Swecon rakennesuunnittelijat toimivat koko suunnittelun ajan samassa Tekla-tietomallissa, jolloin sähköpostia ei juuri tarvittu ja tiedonkulku oli saumatonta”, Tuori toteaa. ”Kaikkien käytössä oleva oikea ja ajantasainen tieto nopeutti myös päätöksentekoa huomattavasti.”

Kemin lumilinnan rakennetiedot siirrettiin automaattisesti ja suoraan tietomallista VirtualSiteen. Virtuaalimallinnukseen Kemin lumilinna valikoitui myös sopivan ajoituksen ja valtakunnallisen kiinnostavuuden takia.

”VR-mallinnus ei vaatinut lumilinnan omistajalta ja hankekehittäjältä mitään, vaan tarjosi ainoastaan myönteistä lisänäkyvyyttä kaikille osapuolille”, Peikon Salonen korostaa.