Sweco Impact

Sweco Impact -palvelu yhdistää kolme osaamisaluetta: teknisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen. Otamme vastuun kokonaisvaltaisesta hankeohjauksesta ja yhdistämme parhaat osaajat ja ratkaisut. Tuomme liiketoiminnallista ymmärrystä mukaan investointiin jo alkumetreillä. Näin varmistamme, että hankkeessa huomioidaan pitkän tähtäimen kaupallinen vaikuttavuus.

Taustalla on impakti- eli vaikuttavuussijoittamisen käsite. Vaikuttavuussijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi positiivista vaikutusta yhteiskuntaan tai ympäristöön. Mikäli kestävää kehitystä ei huomioi, voi se lisätä sijoittajan riskiä ja pidemmällä aikavälillä heikentää myös tuottoa.  

Uskomme, että teknisen ja kaupallisen asiantuntemuksen yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin heti hankkeen alkumetreillä tuottaa lisäarvoa hankkeelle, käyttäjille ja sijoittajille. Sopimusrakenteen ja -kannustimien miettiminen on kriittistä, kun osapuolia kannustetaan luomaan arvoa kiinteistölle ja sen omistajille ja käyttäjille sen sijaan, että kukin optimoi omaa hyötyään. Myös kumppaneiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen on ratkaisevan tärkeää hankkeissa, joissa on paljon sidosryhmiä.  

Sweco Impact on ratkaisu kiinteistösijoittamisen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin:  

  • Kiinteistön tai salkun osto
  • Kaavakehitys
  • Kiinteistökehitys
  • Hankekehitys
  • Kiinteistön myynti

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä!

Kim Karves, hankekehitysjohtaja
p. 040 500 4927
kim.karves@sweco.fi