0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Hankeviestintä kestävän liikkumisen projekteissa

Hankeviestintä kestävän liikenteen projekteissa on kokonaisvaltaista toimintaa, joka innostaa ja osallistaa sidosryhmät kestävän liikenteen kehittämiseen. Toteutamme hankkeissamme viestintäselvityksiä ja -suunnitelmia, joilla analysoimme tarkasti lähtötilanteen ja määritämme viestintästrategian.

Hankeviestinnän asiantuntijuutta kestävän liikenteen kehittämiseen

Konsulttimme Swecolla suunnittelevat ja toteuttavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja kestävän liikkumisen hankkeisiin – olipa kyse sitten kävelystä tai pyöräilystä, joukkoliikenteestä, liikenteen ohjausjärjestelmistä tai  liikenneinfrastruktuurin kehittämisestä. 

Viestintä on keskeinen osa hankkeen onnistumista myös kestävän liikenteen projekteissamme. Kestävän liikkumisen hankeviestintään kuuluu muun muassa sidosryhmä- ja asukasvuorovaikutus sekä kattavat viestintäsuunnitelmat ja -selvitykset.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa tehokkaaseen hankeviestintään

Hankeviestintä ei pelkästään välitä tietoa sidosryhmille hankkeen etenemisestä, vaan sitouttaa heidät osallistumaan yhteiseen pyrkimykseen kohti kestävämpää liikennettä. Tehokas hankeviestintä lisää hankkeen avoimuutta, nopeuttaa ongelmien ratkaisua ja edistää hankkeen menestystä. Pystyäkseen viestiä tehokkaasti organisaation täytyy ennakoida ja tehostaa myös omaa sisäistä viestintää.

Keskustelemme säännöllisesti kaikkien hankkeen sidosryhmien, kuten asiakkaiden, rahoittajien, yhteistyökumppaneiden ja paikallisten viranomaisten sekä alueen asukkaiden, kanssa hankkeen edistymisestä, tavoitteista ja saavutetuista tuloksista. Viestimme aina hankekohtaisesti ja monikanavaisesti kohderyhmästä riippuen.

Voittava viestintästrategia kestävän liikkumisen viestintäsuunnitelmilla ja -selvityksillä

Tulevaisuuden liikkumisessa viestinnän merkitys korostuu – voittavat liikkumisratkaisut ovat niitä, joissa tarkoitus, käyttötapa ja vaikutukset on kommunikoitu selkeimmin.

Kestävän liikenteen ja viisaan liikkumisen hankkeiden viestintäsuunnitelmamme kattavat viestinnän strategiset näkökulmat määritellen selkeät tavoitteet, kohderyhmät ja ydinviestit.

Osallistamme loppukäyttäjät ja asukkaat suunnitteluun järjestämällä avoimia esittely- ja keskustelutilaisuuksia ja keräämme palautetta suunnittelusta ja hankkeesta. Osallistava vuorovaikutus huomioi sidosryhmien erilaiset näkökulmat, tarpeet ja toiveet kestävän liikkumisen suunnittelussa.

Viestintäsuunnitelma on toimintasuunnitelma kestävän liikkumisen hankkeisiin. Viestintäselvitys on taustaselvitys, joka auttaa muovaamaan viestintäsuunnitelmaa. Viestintäselvityksiimme kuuluu paljon tarkkaa taustatutkimusta, analysointia ja arviointeja. Sen tavoitteena on kerätä tietoa viestintätilanteesta, sidosryhmistä, kilpailijoista ja muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa viestintään.

Ota meihin yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.