0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Hiilijalanjäljen ja kustannusten laskenta – kestävät ratkaisut Swecolta

Reaaliaikainen tieto suunnittelukohteen hiilijalanjäljestä ja hinnasta

Kiinteistö- ja rakennusalan kehittäminen hiilineutraaliksi on yksi tehokkaimmista keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjälki onkin noussut yhdeksi asiakkaidemme tärkeimmistä tavoitteista kustannus- ja laatutekijöiden rinnalle.

Tavoitteenamme on tehokkaiden ja resurssiviisaiden rakenneratkaisujen tuottaminen osana työntekijöidemme arkipäivää. Hiilijalanjälkilaskenta antaa suuntaviivat toiminnan ja hankkeen kehittämiselle kestävämpään suuntaan. Se tarkoittaa prosessin, palvelun tai tuotteen kaikkia elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yhteen laskettuna. Kiinteistö- ja rakennusalalla tämä tarkoittaa niin materiaalien, energian käytön kuin työmaa-aikaisia päästöjä.

Swecon kehittämä työkalu antaa asiakkaalle ja suunnittelijalle reaaliaikaisen näkymän sekä suunnitteluratkaisun ajantasaiseen hintaan että hiilijalanjälkeen

Kestävän kehityksen edelläkävijänä Sweco kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi, ja meiltä saat hinnan ja hiilijalanjäljenohjausta osana rakennesuunnittelua tai erillisenä palveluna. 

Kaikkeen Swecon tietomallipohjaiseen rakennesuunnitteluun integroitu automatisoitu työkalu tuo selkeyttä hankkeen kokonaisinvestointiin, johon kuuluu yhtä tärkeinä elementteinä päästöt ja kustannukset.  Molempien tulisi olla tiedossa hanketta suunniteltaessa ja niistä kyettävä viestimään ajoissa ja avoimesti. Työkalusta on tulostettavissa asiakkaalle helppolukuinen raportti suunnittelunohjauksen ja päätöksenteon tueksi.

Energia- ja elinkaarikonsultointi

Kestävää rakennusten suunnittelua – rakennusten hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan tietoa päätöksenteon tueksi. Esimerkiksi rakenteiden hiilijalanjälki voidaan nähdä jo esi- ja luonnossuunnitteluvaiheen tietomalleissa ja näin tuetaan vaihtoehtovertailuja. Hiilijalanjäljen laskennalla löydetään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja voidaan kohdentaa toimenpiteitä energiatehokkuuteen. Näin voimme määrällisesti arvioida myös vähähiilisyyden tai hiilineutraaliuden toteutumista. 

Energia- ja elinkaaripalvelumme tarjoaa yksittäisten rakennusten ja kokonaisten alueiden elinkaariratkaisu- ja energiakonsultointeja. Työmme edistää kestävästi rakennettuja kaupunkiympäristöjä, joilla on pieni hiilijalanjälki, mutta vaikuttava hiilikädenjälki. Elinkaarikonseptiimme kuuluu myös rakennuksen käytönaikaisen huollon ja ylläpidon helppous sekä kustannustehokkuus.

Kokonaisvaltainen vähähiilisyyden rakentamisen ohjaus

Vähähiilisyyden tavoittelu lähtee tavoitteiden asettamisesta. Merkittävimmät päätökset, jotka vaikuttavat rakennusten elinkaaren aikaisiin ilmastovaikutuksiin ja vähähiilisyyteen, tehdään jo hyvin varhaisessa vaiheessa hanketta.  Vähähiilisyyteen pyrittäessä tarvitaan tarkat tiedot ja vahva osaaminen kaikilta eri suunnittelualoilta. Eri osapuolten, kuten rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tulee myös ymmärtää eri valintojen ja ratkaisujen vaikutukset rakennushankkeeseen.

Laskentaan perustuvan vähähiilisyyden ohjauksen pohjalta hanketta voidaan ohjata luotettavasti, ja päätökset tehdään aina tietoon perustuen. Saavutamme parhaat ratkaisut, kun kaikki osapuolet sitoutuvat tavoitteisiin ja pystyvät tekemään vaihtoehtovertailuja eri ratkaisujen välillä jouhevasti. 

Vähähiilisyyden ohjaus on ensisijaisesti laskentaa, mutta myös yhteiskehittämisen alusta. Havainnollistavalla työkaluilla ja reaaliaikaisella laskennalla osallistamme kaikki hankkeessa olevat toimijat edistämään entistä vähähiilisempiä rakennushankkeita huomioiden rakennuksen elinkaaren kaikki vaiheet.

 

vähähiilisyyden rakentamisen ohjaus

Energiatehokkuus ja energiatuotantotarkastelut

Energiatehokkuus näkyy  hankkeissamme. Suosimme uusiutuvaa energiaa ja käytämme uusinta teknologiaa. Luomme innovaatioita, jotka auttavat koko alaa kehittymään. Huomioimme rakennus- ja kaupunkikehityshankkeissa rakennusten koko elinkaariajan energiatehokkuuden.   

Oikein toteutetut energiatehokkuushankkeet ovat kannattavia sijoituksia. Ne auttavat vähentämään energiankulutusta.  Esimerkiksi hukkalämpöjen talteenottoon tai uusiutuvaan energiaan panostamisella vähennetään tehokkaasti hiilidioksidipäästöjä. 

Sweco suunnittelee lämmön- ja sähköntuotantoon uudenlaisia alue-energiaratkaisuja vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistamiseen. Tehokkaammissa energiaverkkojen hallintamalleissa jaetaan kiinteistödataa pilvessä läpinäkyvästi ja reaaliaikaisesti.  Suunnittelemme älykkäitä energiajärjestelmiä yrityksille, teollisuuspuistoihin ja kaupunkikortteleihin. Energiaratkaisuihimme kuuluu myös kestävä liikkuminen, kuten sähköautot ja -pyörät. 

Kestävä liikkuminen

Energia- ja elinkaarisuunnittelu  – uusi innovaatio

Swecon innovoima energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalu vastaa nopeuttaa energiajärjestelmien ja energiankulutuksen laskentaa. Energia- ja elinkaarisuunnittelutyökalulla päästään tarkastelemaan useiden rakennusten kokonaisuuksia  – kortteleita tai kaupunginosia jo konsepti- tai kaavoitusvaiheessa. Näin saadaan laskelmat energiavirroista vaikkapa energia- ja elinkaarikustannuksista, sekä energiankäytön hiilidioksidipäästöistä. 
 

Autamme mielellämme, ota yhteyttä!

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.