0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Johdon konsultointi

Johdon konsultoinnilla kestävän kasvun avaimet yrityksille

Swecolla johdon konsultointi tarkoittaa asiakkaidemme kestävän kasvun ja vastuullisuuden vahvistamista, mitkä ovat elinehtoja tulevaisuuden liiketoiminnalle. Autamme tunnistamaan megatrendejä ja markkinoiden hiljaisia signaaleja sekä erilaisia yhteiskunnallisia skenaarioita, jotka ovat tärkeitä strategioiden kehittämisessä ja vastuullisessa kasvussa. Rakennetun ympäristön ja teollisuuden toimialoilla voimme hyödyntää vihreän siirtymän tuomia taloudellisia kasvumahdollisuuksia ottamalla huomioon luonnonvarat, biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen, energiamurroksen, digitalisaation ja yhteiskunnan demografiset muutokset. Yhdessä tytäryhtiömme Gaia Consultingin kanssa sitoudumme ohjaamaan strategioita ja investointeja kohti vastuullisuutta sekä integroimaan liiketoimintaa kannattavasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi. 

Johdon konsultoinnilla vastuullisuus strategian ja hankkeen keskiöön

Sweco ja Gaia tarjoavat asiakkailleen kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden kestävän kehityksen alalla – aina varhaisesta strategisesta kestävyyden konsultoinnista operatiiviseen toteutukseen ja detaljisuunnitteluun asti. Tavoitteenamme on edistää vihreää siirtymää ja hyvinvoivan yhteiskunnan toteutumista käytännössä sekä osoittaa todeksi vastuullisen liiketoiminnan kannattavuus. Teemme myös asiakaskokemuksen konsultointia. 

Pyrimme siihen, että asiakasyrityksemme sitovat vastuullisuuden keskeiseksi osaksi strategiaansa ja koko arvoketjunsa toimintaa – kuin myös suunniteltavien hankkeiden toteutukseen ja elinkaareen. Jokaisen hankkeen aluksi autamme tunnistamaan keskeiset yhteiskunnalliset ilmiöt, jotka vaikuttavat kestävään kasvuun ja tuemme liiketoimintaa edistävien vastuullisuuskysymyksien määrittelyssä. Sitten asetamme niille tavoitteet ja yhdistämme ne taloudellisiin tuloksiin ja esimerkiksi rakennettavan kohteen jalanjälkeen. Näin integroimme vastuullisuuskysymykset liiketoiminnan tuloksien lisäksi rakennetun ympäristön, kaupunkien, infrastruktuurin ja teollisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.   

Kiinteistökehittäminen, kestävä rahoitus ja juridinen neuvonanto

 

Kiinteistökehittäminen, kestävä rahoitus ja juridinen neuvonanto

 

Asiantuntijamme etsivät aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ilmaston, kiertotalouden, luonnon monimuotoisuuden ja sosiaalisen vastuun kautta.

Kiinteistökehittämisen palveluihimme kuuluvat kestävän rahoituksen ratkaisut sekä  sijoittumispaikkasuunnittelu yrityksille ja teollisuudelle. Etsimme käyttötarkoitukseen sopivia kiinteistöjä, kortteleita ja maa-alueita, joista Swecon arkkitehdit ja teollisuuden asiantuntijat laativat konseptikuvauksen. Määritämme maantieteellisesti, geopoliittisesti ja työvoiman saatavuuden kannalta järkevät sijoituskohteet. Sijoittumissuunnitteluun ja aluekehitykseen liittyy läheisesti myös biodiversiteettikonsultointi, joka varmistaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen. 

Kestävän rahoituksen ratkaisuilla tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi positiivisia yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Vastuullisuusseikkojen sivuuttaminen investoinneissa lisää sijoittajan riskiä, voi heikentää tuottoja ja laskea liiketoiminnan kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Kestävän rahoituksen saaminen edellyttää yrityksiltä kestävyyskriteerien mukaista raportointia, kuten EU-tasolla kehitetty taksonomian mukainen CSRD-raportointikehys. Investointilaskelmissa ja hankekehityksessä vastuullisuus kannattaakin huomioida kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi elinkaarikustannuksissa ja riskiarvioissa. Me Swecolla ja Gaiassa toimimme mielellämme fasilitaattoreina kestävän rahoituksen prosesseissa ja vastuullisuusraportoinnissa.  

Lakiasiantuntijamme tukevat vastuullisuuskysymyksissä, selvittävät lainsäädäntömuutosten vaikutuksia yrityksen kustannusrakenteeseen ja toimintaympäristöön sekä tunnistavat mahdollisia tarpeita muuttaa toimintaa. Lisäksi muun muassa ympäristölakiasiantuntijamme ovat erikoistuneet sekä EU:n että kansalliseen ympäristölainsäädäntöön. He tukevat hankkeiden juridisessa neuvonnassa, lupaprosesseissa ja lakiselvityksissä. 

Verkostojen rakentaja ja kehittämishankkeiden käynnistäjä

Verkostoilla ja yhteistyöllä voidaan edistää kestävää kehitystä globaalisti: jakaa parhaita käytäntöjä, koordinoida toimia ja vaikuttaa päätöksentekoon. Myös alueelliset verkostot ja yhteistyö ovat tärkeitä, sillä ne mahdollistavat kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimisen alueellisissa päätöksissä ja käytännöissä.   

Toimimme aktiivisesti kehittämiskokonaisuuksien ja verkostojen rakentajana, muun muassa energiamurroksessa ja matkailusektorilla. Esimerkiksi kestävä matkailu perustuu energiatehokkuuteen, innovaatioihin ja alueiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä sidosryhmien yhteisölliseen näkemykseen ja yhteistyöhön alueen kehittämisessä. Konsulttimme suunnittelevat uusia matkakohteita huomioiden resurssitehokkuuden, liikkumisen ja matkaketjujen toimivuuden sekä energiatehokkaat elinkaariratkaisut.   

Etsimme jatkuvasti uusia kehittämishankkeita, joilla viedään kestävän kehityksen alaa eteenpäin niin arkisissa elinympäristöissä kuin teollisuudessa. Olemme olleet mukana esimerkiksi teollisissa symbiooseissa, kiertotaloutta edistävissä yhteistyömuodoissa, joissa hyödynnetään toisen yrityksen sivuvirtoja tai hukkalämpöä omassa prosessissa. Näin vähennetään jätteen määrää ja säästetään energiaa. 

Strategisen kestävyyden konsultoinnin edelläkävijyyttä

Jo 30 vuotta ympäristö- ja liiketoimintakonsultoinnin kärjessä toiminut Gaia Consulting tarjoaa yhdessä Swecon kanssa kokonaisvaltaisia kestävän kehityksen ratkaisuja ja strategista neuvontaa yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa vastuullisesti. Gaian vahva monialainen tiimi koostuu yli 80 ammattilaisesta, jotka auttavat asiakkaitaan saavuttamaan ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteensa innovatiivisesti ja kannattavasti. Heidän asiantuntemuksensa kattaa laajan kirjon toimialueita, kuten kestävä kehityksen ratkaisut; ympäristö-, energia- ja ilmastoasiat; vesivarannot; vastuullisen liiketoiminnan palvelut; sekä talous- ja rahoitusratkaisut.  

Gaian asiantuntijat analysoivat yhteiskunnallisia ilmiöitä ja politiikan suuntauksia, joiden perusteella he ennustavat kestävyystrendejä. Tämä tieto auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja menestymään ripeästi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. 

Gaia on siivittänyt asiakkaitaan menestykseen jo useissa projekteissa, muun muassa uudistamaan Nefcon brändin erottumaan vihreillä rahoitusmarkkinoilla; toimimalla puheenjohtajana Team Renewable Arctic Finland -hankkeessa, joka edistää kestävää energiaa ja merituulivoimaa sekä vahvistaa Suomen arktista osaamista; sekä auttamaan Vantaan Valo Ky:tä toteuttamaan kiertotalousratkaisuja ja kehittämään resurssiviisasta energiajärjestelmää. 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.