0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kestävä kaupunkikehitys – rakennetun ympäristön resilienssiä, luonnon ehdoilla

Kestävä kaupunkikehitys ja liikkuminen vaatii strategista ajattelua sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten näkökulmien monipuolista huomiointia. Me Swecolla olemme kestävän kaupunkikehityksen kokeneita asiantuntijoita. Kattavat ratkaisumme edistävät elinympäristön hyvinvointia, alueen kilpailukykyä sekä asukkaiden elämänlaatua.

Kestävä kaupunkikehitys ja liikkuminen- yhteistyötä ja innovaatioita

Kaupungistumisen trendi jatkuu niin globaalisti kuin Suomessa. Vuoteen 2050 mennessä yli 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa. 

Kestävä kaupunkikehitys on olennainen osa laajempaa kestävän kehityksen tavoitetta: kaupungit ovat paikkoja, joissa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökohdat kohtaavat. Kestävä kaupunkikehitys pyrkii luomaan elinvoimaisia, terveellisiä ja viihtyisiä kaupunkeja lisäten niiden resilienssiä ja vähentäen niiden ympäristövaikutuksia.  

Me Swecolle tarjoamme monipuolisia palveluita kestävään kaupunkikehitykseen, kuntien vastuullisuustyöhön ja tulevaisuudenkestävien kaupunkien rakentamiseen. Toimimme välittäjänä julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä autamme luomaan kestävää kaupunkikehitystä edistäviä kumppanuuksia.  

Kattavat kestävän kaupunkikehityksen palvelumme

Kattavat kestävän kaupunkikehityksen palvelumme

Arkkitehtuuri ja maisemasuunnittelu kaupunkisuunnittelun ytimessä

Otamme kaupunkisuunnittelussa aina huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset. Autamme asiakkaitamme kestävässä luontopääoman hallinnassa sekä biodiversiteetin huomioimisessa kaikissa hankkeissamme. Kaupunkien kaavoituksessa ja kiinteistökehityksessä pohdimme ratkaisuja esimerkiksi kasvaville sademäärille ja lisääntyvälle kuumuudelle.   

Arkkitehtisuunnittelu on olennainen osa kestävää kaupunkikehitystä, sillä se vaikuttaa suuresti kaupunkien ilmeeseen, toimivuuteen ja ekologiseen jalanjälkeen. Swecon kokeneet arkkitehdit luovat kestäviä rakennuksia ja kaupunkiympäristöjä, jotka edistävät ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja sosiaalista kestävyyttä.  

Maisemasuunnittelu on myös keskeinen osa palveluvalikoimaamme kestävän kaupunkikehityksen edistämisessä. Integroimme vihreitä alueita, kuten puistoja, viherkattoja ja viherseinämiä, kaupunkiympäristöön luoden viihtyisiä ja toimivia alueita asukkaille. Ratkaisumme eivät ainoastaan tarjoa virkistysmahdollisuuksia, vaan edistävät myös terveellistä elämäntapaa ja luonnon hyvinvointia. 

Tulevaisuuden kaupunkien kestävät liikkumisen ratkaisut

Kestävät liikkumisen ratkaisut ovat keskeisiä kaupunkien kehityksessä. Ne kattavat meillä arkiliikenteen, pitkän matkan liikenteen ja toimivat matkaketjut. Tavoitteenamme ovat tehokkaat, turvalliset ja ympäristöystävälliset liikkumisen ratkaisut, joissa huomioidaan kaikkien käyttäjien moninaiset tarpeet.  

Sweco toimii edelläkävijänä modernin liikenne- ja logistiikkainfrastruktuurin kehityksessä, joka vastaa kaupunkien kasvavaan väestöön, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Työssämme yhdistyy laaja-alainen teknologinen, digitaalinen, arkkitehtoninen ja ympäristöosaaminen. 

Laadimme kestävän liikkumisen selvityksiä ja suunnitelmia aina ylimaakunnalliselta tasolta yksittäisten toimitilojen tai teollisuuskohteiden suunnitelmiin. Suunnittelemme ja toteutamme helppokäyttöisiä julkisen liikenteen palveluita, jotka mahdollistavat liikkumisen ilman henkilöautoa. Panostamme turvallisiin vaihtoehtoihin pyöräilylle ja kävelylle, ja edistämme näin terveellisiä ja kestäviä liikkumistapoja kaupungeissa Meillä on vahvaa osaamista kävelyn, pyöräilyn, kaupunkipyörien ja mikroliikkumisen ratkaisuissa, joilla edistetään terveellisiä ja kestäviä liikkumistapoja kaupungeissa. 

 

Kaikki kestävän liikennesuunnittelun ratkaisut saman katon alta

Kaikki kestävän liikennesuunnittelun ratkaisut saman katon alta

Swecon liikennesuunnittelijat ovat avainasemassa kestävän kaupunkikehityksen edistämisessä. He osallistuvat hankkeisiin aina strategioista toteutukseen ja seurantaan saakka. Liikennesuunnittelijat varmistavat tehokkaan ja turvallisen liikenteen kaikilla tasoilla, aina raskaista kuljetuksista julkiseen liikenteeseen.  

Rakennesuunnittelijamme luovat kestäviä liikenteen ratkaisuja, kuten teitä ja siltoja edistäen saavutettavan yhteiskunnan tavoitetta. Lisäksi Swecolla on rautateiden ja raideliikenteen asiantuntijoita, jotka ovat mukana suunnittelussa ja ylläpidossa.  

Projektinhallintamme varmistaa, että hankkeet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. 

Kuva: Midjourney

Juha Vihma

kestävän kehityksen johtaja, arkkitehti SAFA

Mikko Suhonen

Joukkoliikenne

Mikko Raninen

Kaupunkisuunnittelu, kävely ja pyöräily

Petteri Nisula

Liikkumisen ohjaus ja viestintä

Ota meihin yhteyttä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.