0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Yhteiskunnan kehittäminen kestävämmäksi on ajankohtaisempaa ja innostavampaa kuin koskaan aikaisemmin

Kestävän kehityksen ratkaisut ovat liiketoimintamme ytimessä

Siirtymä kohti kestävämpää yhteiskuntaa vaatii toimia yksilö-, yritys- ja julkisilta tahoilta. Me Swecolla olemme avainroolissa tukemassa näissä toimissa ja yhdessä asiakkaidemme ja asiantuntijoidemme voimin tartumme kaupungistumisen haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin ja luomme ratkaisuja, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan kehittämistä.

Euroopan johtavana insinööri- ja arkkitehtitoimistona me edistämme kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsyä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa kaikilla liiketoimintamme osa-alueella: teollisuuden ja energian ratkaisuissa, kaupunkisuunnittelun, liikkumisen ja rakentamisen parissa, resurssitehokkuuden ja luonnon monimuotoisuuden tukemisessa sekä strategiatyössä.

Kestävän kehityksen tavoitteet eivät koskaan ole olleet ajankohtaisempia, rohkeampia ja inspiroivampia kuin juuri nyt. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääsyn mahdollistaa Swecon alan parhaat asiantuntijat sekä uusimpien digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen.

Sitoudumme vahvasti vastuullisuuteen

Suomessa tavoitteemme on olla hiilineutraali päästöluokissa Scope 1 ja 2 vuoteen 2030 mennessä, ja Scope 3 -päästöjen osalta vuoteen 2040, mikä on linjassa Sweco Groupin hiilineutraaliustavoitteen kanssa. Satsaamme henkilöstön kestävän kehityksen osaamiseen, edistämme monimuotoisuutta ja johdamme vastuullisuutta avoimestiNoudatamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja kansainvälisiä vastuullisuussitoumuksia osana vastuullisuusstrategiaamme. 

Kestävä kaupunkikehitys edistää hyvinvointiamme

Kestävä kaupunkikehitys edistää hyvinvointiamme

Kaupungistumisen myötä yhä enemmän ihmisiä tulee asumaan kaupungeissa, myös Suomessa. Vuonna 2020 72 % suomalaisista asui kaupungeissa ja vuonna 2050 osuuden ennustetaan olevan 79 %. Kestävien kaupunkien suunnittelu ja rakentaminen on siis tärkeämpää kuin koskaan.  

Swecon monialaiset kestävän kaupunkisuunnittelun tiimit työskentelevät vähäpäästöisten tulevaisuuden kaupunkien parissa. Rakentamisen ratkaisut ovat energiatehokkaita sekä uusiutuvia energiamuotoja ja kiertotalouden mahdollisuuksia hyödyntäviä. Tulevaisuuden kaupunkien kaavoitus ja kiinteistöt sopeutetaan ilmastonmuutokseen, esimerkiksi huomioimalla kasvavat sademäärät ja lisääntyvä kuumuus.   

Kaupunkilaisten arjen hyvinvointia tukevat luonnon läheisyys sekä käyttäjäystävällinen julkinen liikenne, joka mahdollistaa liikkumisen ilman omaa autoa sekä turvalliset vaihtoehdot pyöräilyyn ja kävelyyn. Kestävissä kaupungeissa toteutuu ihmisten välinen tasavertaisuus ja sosiaalinen vastuu.  

Teollisuussuunnittelu kestävän kehityksen periaattein

Teollisuussuunnittelu kestävän kehityksen periaattein

Suomen tavoitteena on olla ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta vuonna 2035. Fossiilivapaa tulevaisuus edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä joka sektorilla. Keskeinen rooli kokonaispäästövähennyksissä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa on energiasektorilla ja kestävällä teollisuudella. 

Energiamurroksen myötä siirrymme kohti uusiutuvan energian varaan rakentuvaa järjestelmää. Me Swecolla olemme aktiivisesti mukana energiamurroksessa sekä kestävässä ja resurssitehokkaassa teollisuussuunnittelussa. Suunnittelemme joustavia järjestelmiä energian tuotantoon ja varastointiin sekä tehostamalla uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä. 

Ratkaisumme eivät vain pyri minimoimaan teollisuuden ja rakentamisen hiilijalanjälkeä, vaan myös tuottamaan myönteisiä ilmastovaikutuksia eli kasvattamaan hiilikädenjälkeä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi hiilensidontaa edistäviä materiaaleja ja keinoja tai kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat raaka-aineiden kestävää käyttöä ja niiden kiertoa. Samalla luodaan uutta kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.   

Luonnon monimuotoisuus huomioidaan kaikissa projekteissa

Suomen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja aloittaa heikentyneiden lajien ja ekosysteemien elvytys vuoteen 2030 mennessä. Strategia tähtää elvyttävien toimenpiteiden lisäksi luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkenemisen juurisyiden selvittämiseen.  

Me Swecolla etsimme aktiivisesti keinoja parantaa luonnon monimuotoisuutta asiakkaidemme kanssa. Pyrimme jokaisen hankkeen kohdalla mittaamaan biodiversiteetin nykytilaa, arvioimaan sen mahdollista muutosta hankkeessa ja minimoimaan siihen liittyvät riskit. 

Tutustu biodiversiteetti-palveluihimme

Kestävän kehityksen strategialla kohti aidosti kestävää yhteiskuntaa

Siirtymä kohti kestävää yhteiskuntaa edellyttää yhteistyötä ja sidosryhmien kuulemista suunnittelussa, uudenlaista osaamista ja toimivia ekosysteemejä. Kestävän kehityksen ratkaisut vaativat yhteiskunnallista, kaupallista sekä teknistä osaamista.  

Sweco tarjoaa kestävän liiketoiminnan strategista suunnittelua ja varhaisen vaiheen strategista konsultointia kaikille rakennetun ympäristön ja teollisuuden aloille. Siirtymään kohti kestävää yhteiskuntaa kuuluvat muun muassa keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kiertotalouden ratkaisut sekä monimuotoisuuden tukeminen. Elinvoimaisuuden säilyttäminen on kestävän ja vastuullisen suunnittelutyömme keskiössä. 

Gaia ja Sweco laativat vastuullisuusohjelman osana Vantaan Valon strategiatyötä

Ohjelma toimii konkreettisena toimenpideoppaana asiakkaan vastuullisuustyölle pitkälle tulevaisuuteen. Vantaan Valo haluaa toimia ympäristövastuullisuuden edelläkävijänä ja vastuullisuusohjelma toimii pohjana myös Jumbo-Flamingon vastuullisuusohjelmalle ja konkretisoituu muun muassa palveluntuottajien kanssa tehdyissä uusissa palvelusopimuksissa.

Sweco-konsernin kestävyystavoitteet

Tähtäämme ilmastoneutraaliuteen Suomessa vuoteen 2030 ja konsernitasolla vuoteen 2040 mennessä.

Tietosuoja ja evästeet

Sweco-konsernin vastuullisuusstrategia

Vastuullisuusstrategia on yhteinen koko Sweco-konsernille.

Sweco Impact

Sweco-konsernin vastuullisuusraportti

Vastuullisuus on merkittävä osa Swecon jokapäiväistä toimintaa.

Couple gardening on roof

Urban Insight – Kestävää kaupunkikehitystä

Miten erilaiset kaupunkirakenteet vastaavat ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin, ja miten tämä vaikuttaa tapaamme suunnitella ja toteuttaa kestäviä ja houkuttelevia urbaaneja alueita? Tähän vastaa Swecon kansainvälinen Urban Insight -hanke, joka koostuu Swecon asiantuntijoiden kirjoittamista raporteista. Raportit esittelevät tuoreita tutkimustuloksia sekä toteutuneita hankkeitamme. Vuoden 2023 raporttien teema on Resilienssi.

LISÄTIETOJA

 

Iida Vakkuri

Vastuullisuusjohtaja

iida.vakkuri@sweco.fi
+358 50 531 3765

 

Etkö löydä etsimääsi? Ole meihin yhteydessä.

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen tarjoukset(at)sweco.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.