0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Yhteiskunnan kehittäminen kestävämmäksi on ajankohtaisempaa, uskaliaampaa ja innostavampaa kuin koskaan aikaisemmin. 

Kestävät ratkaisut ovat liiketoimintamme ytimessä

Yhteiskunnan kehittäminen kestävämmäksi on ajankohtaisempaa, uskaliaampaa ja innostavampaa kuin koskaan aikaisemmin. 

Olemme aina valjastaneet laaja-alaisen osaamisemme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja suunnitellaksemme kestävämpää yhteiskuntaa, eikä tavoitteemme ole koskaan ollut ajankohtaisempi, rohkeampi ja inspiroivampi kuin tällä hetkellä. 

Yhdessä asiakkaidemme ja 17 500 asiantuntijamme voimin tartumme kaupungistumisen haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin ja luomme ratkaisuja, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan kehittämistä.

Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Tavoite on kaikilla mittareilla katsottuna kunnianhimoinen.  Keskeisin rooli kokonaispäästövähennyksissä on energiateollisuudella. 

Sweco on merkittävä rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija Suomessa ja maailmalla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös tekemillämme valinnoilla on poikkeuksellisen suuri vaikutus. Kestävä kehitys on aina ollut osa päivittäistä tekemistämme: se on ohjannut työtämme ja auttanut meitä suunnittelemaan yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden kaupunkeja ja ratkaisuja. 

Meillä on suunnitelma

Pala palalta osaamisemme on kasvanut kattamaan laaja-alaisesti rakennetun ympäristön ja kestävän liiketoiminnan osaamisen Viimeisimpinä yritysostoina olemme yhdistäneet osaamisemme Gaia Consulting Oy:n kanssa Yhdessä pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen strategisen ja operatiivisen tason palvelukokonaisuuden kestävän liiketoiminnan saralla. 

Ilmastokriisi on aikamme suurin haaste, ja kasvumme myötä roolimme sen ratkaisemisessa on entistä suurempi. Siksi olemme Swecolla päättäneet olla hiilineutraali Suomessa vuoteen 2030 ja globaalisti vuoteen 2040 mennessä. Vaikka olemme suunnittelutyössämme aina huomioineet ympäristön ja kestävän kehityksen, meillä on vielä matkaa tavoitteeseemme. Tunnistamme myös kädenjälkemme asiakashankkeidemme kautta Tavoitteenamme on pienentää omaa jalanjälkeämme ja olla vaikuttamassa mahdollisimman suureen kädenjälkeen eli kestävyyden kannalta positiivisiin ratkaisuihin. Jotta voimme auttaa asiakkaitamme heidän omissa ilmastotavoitteissaan, tulee meillä olla selkeä käsitys siitä, miten huolehdimme omasta osuudestamme.  Meillä on suunnitelma. 

URBAN INSIGHT – NÄKEMYKSIÄ KAUPUNKIKEHITYKSEEN

Miten erilaiset kaupunkirakenteet vastaavat ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin, ja miten tämä vaikuttaa tapaamme suunnitella ja toteuttaa kestäviä ja houkuttelevia urbaaneja alueita?

Tähän vastaa Swecon Urban Insight. Vuoden 2021 teema on Urban Health & wellbeing.

Miten voimme parantaa kaupunkien ilmanlaatua, vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä houkutella ihmiset hyödyntämään katutilaa tasa-arvoisesti? Tänä päivänä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) mukaan yli 70 prosenttia eurooppalaisten kaupunkien asukkaista hengittää terveydelle haitallista ilmaa, ja Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan miljoona eurooppalaista kuolee joka vuosi liikkumattomuuden seurauksena. 

Uusimman Urban Insight -raportin keskiössä on tasa-arvoinen katutila ja eri kulkumuotojen sopeutettu nopeus – uusi suunnittelustrategia, joka tähtää kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja monipuolisempien liikkumismuotojen mahdollistamiseen turvallisesti. 

Sweco Impact

Miten suunnittelemme kestävämpiä ja turvallisempia kaupunkeja ja yhteiskuntaa?

Swecolla arkkitehdit, insinöörit ja ympäristöasiantuntijat työskentelevät yhdessä suunnitellen tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Monipuolinen osaamisemme on merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin, sillä sen avulla autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa valmistautumaan ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja digitalisaatioon.

Tree lined avenue
Kestävä kehitys ja vastuullisuus on kaiken osaamisemme ytimessä. Swecon vuosittainen vastuullisuusraportti ja lukuisat projektimme kertovat työstämme kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tähtäämme konsernitasolla ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2040 mennessä.

Tietosuoja ja evästeet

Kestävän kehityksen projektit

Tutustu kestävän kehityksen hankkeisiimme.

Sweco Impact

Tutustu kestävyysraporttiimme

Kestävä kehitys on merkittävä osa Swecon jokapäiväistä toimintaa. Tuhansien eurooppalaisten asiantuntijoidemme ansiosta meillä on loistavat edellytykset johtaa yhteiskuntien kehitystä kestävämpään suuntaan.

Couple gardening on roof
Mia Andelin

Mia Andelin

Kestävän kehityksen johtaja

Etkö löydä etsimääsi? Ole meihin yhteydessä.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.