0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Yhteiskunnan kehittäminen kestävämmäksi on ajankohtaisempaa, uskaliaampaa ja innostavampaa kuin koskaan aikaisemmin

Kestävät ratkaisut ovat liiketoimintamme ytimessä

Olemme aina valjastaneet laaja-alaisen osaamisemme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja suunnitellaksemme kestävämpää yhteiskuntaa, eikä tavoitteemme ole koskaan ollut ajankohtaisempi, rohkeampi ja inspiroivampi kuin tällä hetkellä. 

Yhdessä asiakkaidemme ja 18 000 asiantuntijamme voimin tartumme kaupungistumisen haasteisiin ja digitalisaation mahdollisuuksiin ja luomme ratkaisuja, jotka edistävät kestävämmän yhteiskunnan kehittämistä.

Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Tavoite on kaikilla mittareilla katsottuna kunnianhimoinen.  Keskeisin rooli kokonaispäästövähennyksissä on energiateollisuudella. 

Sweco on merkittävä rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija Suomessa ja maailmalla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös tekemillämme valinnoilla on poikkeuksellisen suuri vaikutus. Kestävä kehitys on aina ollut osa päivittäistä tekemistämme: se on ohjannut työtämme ja auttanut meitä suunnittelemaan yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja. 

Miten suunnittelemme kestävämpiä ja turvallisempia kaupunkeja ja yhteiskuntaa?

Swecolla arkkitehdit, insinöörit ja ympäristöasiantuntijat työskentelevät yhdessä suunnitellen tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Monipuolinen osaamisemme on merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin, sillä sen avulla autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa valmistautumaan ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja digitalisaatioon.

Swecon vuosittainen vastuullisuusraportti ja lukuisat projektimme kertovat työstämme kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tutustu kestävän kehityksen tavoitteisiimme

Tähtäämme ilmastoneutraaliuteen Suomessa vuoteen 2030 ja konsernitasolla vuoteen 2040 mennessä.

Tietosuoja ja evästeet

Tutustu kestävän kehityksen strategiaamme

Kestävän kehityksen strategia on yhteinen koko Sweco-konsernille.

Sweco Impact

Tutustu kestävyysraporttiimme

Kestävä kehitys on merkittävä osa Swecon jokapäiväistä toimintaa.

Couple gardening on roof

Liiketoiminnan etiikka on keskeinen osa kestävää kehitystä

Liiketoimintaetiikka on olennainen osa Swecon sitoumusta kestävään kehitykseen. Suojelemalla ihmisoikeuksia ja torjumalla korruptiota Sweco kantaa vastuuta omassa toiminnassaan sekä markkinoilla, joissa toimimme. 

Sweco on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sitoumus eettiseen liiketoimintaan on merkittävä osa työtämme kohti tavoitetta 16: edistää rauhanomaista yhteiskuntaa, jossa kaikki yhteiskunnan jäsenet otetaan huomioon, sekä hyvää hallintoa kaikilla tasoilla.  

Vastuullisuus ja eettiset ohjeistukset ohjaavat työntekijöidemme toimintaa. Tutustu niihin Sweco Groupin sivuilla.

URBAN INSIGHT – Näkemyksiä kaupunkikehitykseen

Miten erilaiset kaupunkirakenteet vastaavat ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin, ja miten tämä vaikuttaa tapaamme suunnitella ja toteuttaa kestäviä ja houkuttelevia urbaaneja alueita? Tähän vastaa Swecon kansainvälinen Urban Insight -hanke. Vuoden 2022 raporttien teemana on Kiertotalous.

Meillä on suunnitelma

Swecon osaaminen kattaa laaja-alaisesti rakennetun ympäristön ja kestävän teollisuuden suunnittelu- ja konsultointipalvelut. Keväällä 2021 yhdistimme voimamme kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto Gaian kanssa. Yhdessä pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen strategisen ja operatiivisen tason palvelukokonaisuuden kestävän liiketoiminnan saralla. 

Ilmastokriisi on aikamme suurin haaste ja alamme rooli sen ratkaisemisessa on koko ajan entistä merkittävämpi. Siksi olemme Swecolla päättäneet olla hiilineutraali Suomessa vuoteen 2030 ja globaalisti vuoteen 2040 mennessä, ja tuomme myös asiakkaillemme jatkuvasti esiin kestävän kehityksen mukaisia ratkaisumahdollisuuksia, kohteen koosta ja luonteesta riippumatta. Vaikka olemme suunnittelutyössämme aina huomioineet ympäristön ja kestävän kehityksen, meillä on vielä matkaa tavoitteeseemme. Tavoitteenamme on pienentää omaa jalanjälkeämme ja olla vaikuttamassa mahdollisimman suureen kädenjälkeen eli kestävyyden kannalta positiivisiin ratkaisuihin asiakasprojektiemme kautta. Jotta voimme auttaa asiakkaitamme heidän omissa ilmastotavoitteissaan, tulee meillä olla selkeä käsitys siitä, miten huolehdimme omasta osuudestamme.  Meillä on suunnitelma. 

VAIKUTTAVA KAUPUNKI -PODCAST

Kaupunki vaikuttaa hyvinvointiimme enemmän kuin uskommekaan. Swecon Vaikuttava kaupunki -podcastissa toimittaja Riku Rantala keskustelee vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa hyvän elämän ympäristöistä ja kestävästä kehityksestä.

Aiheina ovat muassa avoin data, kaupunkiluonto, valo, ruoka ja liikenne.

KUUNTELE PODCAST

Vaikuttava kaupunki -podcast

URBAN INSIGHT -PODCAST

Tervetuloa kuuntelemaan Urban Insight -podcastia, jossa tiede, faktat, data ja asiantuntemus yhdistyvät viihteeseen ja kiinnostukseen suunnitella ja kehittää tulevaisuuden kestäviä yhteiskuntia. Swecon englanninkielisessä Urban Insight -podcastissa puhutaan terveiden kaupunkien, terveiden rakennusten ja terveiden ympäristöjen suunnittelusta ja niiden vaikutuksesta ihmisten jokapäiväiseen elämään. Uusin jakso Building Back Better nyt kuunneltavissa!

KUUNTELE PODCAST

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Niiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla.

Sopimukseen sisältyy 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävää kehitystä. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Sweco vaikuttaa yhteiskunnassa ensisijaisesti hankkeidensa kautta ja toimintaamme ohjaavat 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Teemme työtä kaikkien tavoitteiden eteen, mutta erityisesti tavoitteiden 6, 7, 9, 11 ja 13. Oma tavoitteemme on olla hiilineutraali yritys Suomessa vuoteen 2030 ja koko konsernissa vuoteen 2040 mennessä, ja haluamme toimia edelläkävijänä kansallisiin tavoitteisiin nähden kaikissa keskeisissä toimintamaissamme.

LISÄTIETOJA

 

Mia Andelin

Kestävän kehityksen johtaja

mia.andelin@sweco.fi
puh. 050 597 2592

 

Etkö löydä etsimääsi? Ole meihin yhteydessä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Copy link
Powered by Social Snap