0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tulevaisuuden yhteiskunta rakentuu kiertotalouden periaatteisiin ja raaka-aineiden kiertokulkuun

Kiertotalous on avain kestävään tuotantoon

Kiertotalous auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja se hillitsee luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Kun luonnonvaroja käytetään kestävämmin, ne pysyvät kierrossa pidempään.

Kestävän kehityksen mukainen rakentaminen on moniulotteinen kestävä talouden malli, jossa talouskasvu ja ekologinen hyvinvointi ovat linjassa keskenään.

Kiertotalouden merkitys on jo ymmärretty ja tulevaisuuden yhteiskunnan on rakennuttava kiertotalouden periaatteisiin kuten raaka-aineiden kestävään käyttöön ja kiertoon sekä uudelleen käyttöön. Sweco tukee toimijoita vihreässä siirtymässä sekä auttaa toimimaan vastuullisesti huomioiden kestävyys- ja ilmastotavoitteet.

Resurssitehokkuus

Kiertotaloudessa sivu- ja jätevirroista voidaan jalostaa raaka-aineita sekä luoda samalla kestävää uutta liiketoimintaa. Materiaalien uusiokäytöllä voidaan vähentää ja välttää neitseellisten luonnonvarojen hyödyntämistä ja vaalia luonnon monimuotoisuutta.

Kiertotalousinvestoinnit

Olemme asiakkaan tukena kiertotalous hankkeiden konseptinkehityksestä ja esiselvityksistä lähtien. Uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja adaptoidessa on keskeistä arvioida hankkeen kannattavuutta kokonaisvaltaisesti. Tuomme näkemyksemme hankkeen kehitystyön tueksi.

Kiertotalouden arvoketjut

Kiertotalouden avulla voidaan parantaa materiaalien kestävää kiertoa yhteiskunnassa. Kiertotalouden arvoketjut muodostuvat eri toimijoiden välille, ja verkoston kehityksessä monialainen yhteistyö on olennaista. Tunnemme laaja-alaisesti eri teollisuuden toimialoja ja niiden erityispiirteitä. Olemme myös tottuneet tunnistamaan synergiahyötyjä eri toimijoiden välillä ja yhdistämään toimijoita.

Kiertotalousalueet ja teolliset symbioosit

Kiertotalous luo eri teollisuuden aloille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Olemme aktiivisia alueellisessa kiertotalouden edistämisessä ja osallistumme kiertotalousalueiden ja biopuistojen kehitystyöhön. Teollisten symbioosien tunnistamisen lisäksi on olennaista huomioida eri toimijoiden väliset vaikutussuhteet sekä mahdolliset liiketoimintamahdollisuudet ja -riskit.

Palvelumme kiertotalouteen

Swecon palvelut kattavat kiertotalouden hankkeen aina suunnitteluvaiheesta rakennuksen purkamiseen. Räätälöimme palvelumme tapauskohtaisesti vastaamaan kutakin asiakastarvetta.

Swecon laaja kiertotalousosaaminen ja erikoistuneet kestävän kehityksen tiimimme vastaavat kaikkiin kiertotalouden haasteisiin.

Kiertotaloutta edistetään myös purkuhankkeissa, rakennusosien uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä materiaalina. Teemme myös ilmastoriskikartoituksia ja ympäristösertifikaatteja mm. BREEAM, LEED, WELL, RTS ja Joutsen.

Tutustu ympäristösertifiointiin →

Rakentamisen kiertotalouskonsultointi

Kiertotalous on tehokas keino pienentää hiilijalanjälkeä ja säästää luonnonvaroja. Kiertotalouden asiantuntijamme koostavat hankkeellesi räätälöidyn kiertotaloussuunnitelman – oli sitten kyse purku-, korjaus- tai uudiskohteesta.

Kiertotalous osaksi liiketoimintaa – koulutukset

Palvelukokonaisuuden tarkoituksena on luoda hyvät edellytykset ymmärtää kiertotalouden tuomat mahdollisuudet yrityksen liiketoiminnan kehitykselle ja tuoda näkyväksi kiertotalousratkaisujen tuoma lisäarvo konkretisoimalla yrityksen rahavirrat ja hahmottamalla mahdolliset pullonkaulat. Samalla perehdytään siihen, millaisia konkreettisia vaatimuksia vuonna 2025 voimaan tuleva rakentamislaki ja EU-taksonomian asettavat yrityksen toiminnalle.

Pitäisikö ymmärtää miten saavutetaan päästötön työmaa tai onko hankkeessanne asetettu vaatimuksia kiertotaloudelle? Koulutuksessa käydään läpi työmaille tärkeät ympäristökysymykset, kuten fossiilivapaan työmaan edistäminen ja rakennusjätteiden kiertotalouden merkitys.

Rakentamisen kiertotaloutta tukevat ratkaisut

  • Kiertotalousselvitys korjaus- ja purkukohteissa. Selvityksen tuloksena tunnistetaan, mitkä osat kiinteistöstä voidaan hyödyntää sellaisenaan, mitä on mahdollista kunnostaa ja mitkä osat täytyy kokonaan korvata tai poistaa kierrosta.
  • Uudelleenkäytettävien rakenneosien kelpoisuuden osoittaminen. Tarkoituksena osoittaa kenttä- ja laboratoriotutkimuksin uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden turvallisuus, terveellisuus ja vaatimustenmukaisuus uuden käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisesti.
  • Tilamuutosten kiertotalousselvitys. Kiertotalousselvityksen avulla voidaan varmistua siitä, että tilamuutokset toteutetaan kiertotaloutta mahdollisimman hyvin edistävällä tavalla, kustannustehokkaasti ja vastuullisesti.
  • Kiertotalousratkaisujen huomiointi suunnittelussa. Uusi rakentamislaki ja EU-taksonomia edellyttävät rakennuksilta resurssitehokkuutta, mukautumiskelpoisuutta ja purettavuutta. Asiantuntijamme auttavat huomioimaan kiertotalouden vaatimukset suunnittelussa ja todentamaan vaatimusten toteutumisen hankkeessa

 

Kohti kaupunkien kiertotaloutta

Kohti kaupunkien kiertotaloutta

Sweco tukee toimijoita vihreässä siirtymässä sekä auttaa toimimaan vastuullisesti huomioiden kestävyys- ja ilmastotavoitteet. Tarjoamme välineitä ja tietoa, joita tarvitaan materiaalien hallintaan ja kiertotalouden mukaiseen muutokseen. Kaupungeilla on mahdollisuus edetä kohti nettonollatasoa ja tulla kiertotalouden johtaviksi toimijoiksi.

Ossi Kujala

Ilmastoriskikartoitukset

Joonas Ryynänen

Hiilijalanjälki

Elina Virolainen

Hiilijalanjälki

Karoliina Lietonen

EU taksonomia

Tuomas Suur-Uski

Sertifikaatit

Tomas Norrena

Kiertotalous, teollisuus

Leena Pirhonen

Kiertotalous, teollisuus

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.