0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Tulevaisuuden yhteiskunta rakentuu kiertotalouden periaatteisiin ja raaka-aineiden kiertokulkuun

Kiertotalous

Kiertotalouden merkitys kasvaa eri teollisuuden aloilla, ja tulevaisuuden yhteiskunnan on rakennuttava kiertotalouden periaatteisiin kuten raaka-aineiden kestävään käyttöön ja kiertoon sekä uudelleen käyttöön. Sweco tukee toimijoita vihreässä siirtymässä sekä auttaa toimimaan vastuullisesti huomioiden kestävyys- ja ilmastotavoitteet.

Resurssitehokkuus

Kiertotaloudessa sivu- ja jätevirroista voidaan jalostaa raaka-aineita sekä luoda samalla kestävää uutta liiketoimintaa. Materiaalien uusiokäytöllä voidaan vähentää ja välttää neitseellisten luonnonvarojen hyödyntämistä ja vaalia luonnon monimuotoisuutta.

Swecon palvelutarjonta kiertotalouteen

Swecon palvelut kattavat kiertotalouden saralla koko projektielinkaaren eri suunnitteluvaiheineen. Räätälöimme palvelumme tapauskohtaisesti vastaamaan kutakin asiakastarvetta. Tuomme kokemuksemme myös teollisten hankkeiden toteutusvaiheista eri projektien alkuvaiheen kehitystyön tueksi.

Kiertotaloutta edistetään myös purkuhankkeissa, rakennusosien uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä materiaalina.

Kiertotalousinvestoinnit

Olemme asiakkaan tukena kiertotalous hankkeiden konseptinkehityksestä ja esiselvityksistä lähtien. Uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja adaptoidessa on keskeistä arvioida hankkeen kannattavuutta kokonaisvaltaisesti. Tuomme näkemyksemme hankkeen kehitystyön tueksi.

Kiertotalouden arvoketjut

Kiertotalouden avulla voidaan parantaa materiaalien kestävää kiertoa yhteiskunnassa. Kiertotalouden arvoketjut muodostuvat eri toimijoiden välille, ja verkoston kehityksessä monialainen yhteistyö on olennaista. Tunnemme laaja-alaisesti eri teollisuuden toimialoja ja niiden erityispiirteitä. Olemme myös tottuneet tunnistamaan synergiahyötyjä eri toimijoiden välillä ja yhdistämään toimijoita.

Kiertotalousalueet ja teolliset symbioosit

Kiertotalous luo eri teollisuuden aloille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Olemme aktiivisia alueellisessa kiertotalouden edistämisessä ja osallistumme kiertotalousalueiden ja biopuistojen kehitystyöhön. Teollisten symbioosien tunnistamisen lisäksi on olennaista huomioida eri toimijoiden väliset vaikutussuhteet sekä mahdolliset liiketoimintamahdollisuudet ja -riskit.

Tomas Norrena

Kiertotalous, kehitysjohtaja

Leena Pirhonen

Osaston johtaja, Kiertotalous

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.