0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kiertotalous purkuhankkeissa

Kiertotalous purkuhankkeissa

Swecon palvelut kattavat kiertotalouden saralla koko projektielinkaaren eri suunnitteluvaiheineen. Räätälöimme palvelumme tapauskohtaisesti vastaamaan kutakin asiakastarvetta. Tuomme kokemuksemme myös teollisten hankkeiden toteutusvaiheista eri projektien alkuvaiheen kehitystyön tueksi ja edistämme kiertotaloutta kiinteistöjen purkuhankkeissa.

Kiertotalouden edistäminen purkuhankkeissa

Resurssien tehokkaan käytön kannalta olisi parasta, että rakennukset palvelisivat käytössä mahdollisimman pitkään ja purkamista tulisi harkita silloin, kun muita mielekkäitä vaihtoehtoja ei ole. Jos purkamiseen kuitenkin päädytään, luomme mahdollisuuksia rakennusosien uudelleenkäytölle ja hyödyntämiseksi materiaalina.

Hankinnan suunnitteluvaiheessa on suositeltavaa tehdä purkukartoitus. Kartoituksen pohjalta purku-urakalle asetetaan kiertotaloustavoitteet, joiden toteutumista seurataan osana purkutöiden valvontaa. Laadukas purkukartoitus sekä hyvin toteutettu purun suunnittelu ja valvonta auttavat edistämään kiertotaloutta, välttämään riskejä ja vähentämään purkutöistä aiheutuvia kuluja.

Hankinnan suunnittelu
 • Yhdessä tilaajan kanssa käydään läpi kiinteistön korjaus- / purkutarve huomioiden tavoitteet ja kustannuslaskija laskee tarvittaessa kustannusarvion eri vaihtoehdoille.
 • Purkukartoitus:
  • Suoritetaan asbesti- ja haitta-ainekartoitus
  • Tehdään selvitys muista ei-haitallisista purkumateriaaleista ja annetaan suositukset niiden erilliskeräyksestä.
  • Tunnistetaan uudelleenkäyttöön soveltuva irtaimisto, rakennusosat ja materiaalit, sekä esitetään vaihtoehdot niiden toimittamisesta uudelleenkäyttöön.
  • Arvioidaan purkumäärät
Hankintavaihe
 • Tehdään kilpailutusta varten kaupalliset asiakirjat
 • Asetetaan purku-urakalle kiertotaloustavoitteet purkumateriaaliselvityksen pohjalta
 • Varmistetaan, että purkamiselle on lupa ja purkukohteesta on olemassa ja käytettävissä kaikki tarvittava tieto, jotta purkutyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja suunnitelmien mukaisesti
Purkutöiden toteutus
 • Suoritetaan AHA-purun ja yleispurun valvonta
 • Lasketaan kohteen purkujätteiden materiaalikierrätys-, hyödyntämis- ja loppusijoitusasteet. Mikäli jätelajien ja –määrien toteumatieto poikkeaa merkittävästi ennakkoon tehdyn purkumateriaaliselvityksen tiedoista, selvitetään poikkeamien syyt
 • Tarkastetaan että purkutyöstä on olemassa tarvittavat dokumentit
 • Tarkastetaan myös hankkeen toteutus ja lopputulos suunnitelmien ja urakkasopimuksen mukaisesti

Ole yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.