0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kiertotalousalueet ja teolliset symbioosit

Kiertotalous luo eri toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Autamme kehittämään kiertotalousalueita ja teollisia symbiooseja, jotka tuottavat hyötyjä koko ekosysteemille, aluetaloudelle ja ympäristölle.

Kiertotalousstrategiat ja -konseptit

Kiertotalousalueiden kehittäminen perustuu yhteistyöhön, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Kiertotalousalue voidaan luoda yhden ydintoimijan ympärille, mutta kestävämpää on tarkastella alueellista kiertotaloutta usean eri toimijan muodostaman arvoverkon näkökulmasta. Alueellinen kiertotalousstrategia, -visio tai -konsepti auttaa hahmottamaan, minkälaista toimintaa alueelle voitaisiin kehittää ja minkälaisia synergiahyötyjä eri toimijoiden välille voisi muodostua.

Kaavoitus ja aluesuunnittelu

Laaja-alainen osaamisemme kaavoituksesta ja YVA-menettelyistä varmistaa, että kiertotalouden mahdollisuudet huomioidaan asianmukaisesti jo aluesuunnittelussa. Autamme kehittämään teollisuuspuiston liiketoimintamalleja ja voimme esimerkiksi kartoittaa ekologisen asuinalueen potentiaaliset kiertotaloustoimijat. Tavoitteena voi olla myös maakunnallinen kiertotalousarvoketju.

Markkinaselvitykset ja kilpailuedut

Kiertotalousalueen kehittäminen edellyttää kohdennettuja markkinaselvityksiä ja taselaskelmia, joiden kautta tunnistetaan eri osapuolten mahdollisuuksia, hyötyjä ja kilpailuetuja. Toimiva kiertotalousalue kokoaa usein yhteen kiertotalousarvoketjun eri osa-alueet aina raaka-aineiden tuottamisesta materiaalien ja sivuvirtojen jatkojalostukseen ja uusiokäyttöön.

Tomas Norrena

Kiertotalous, teollisuus

Leena Pirhonen

Kiertotalous, teollisuus