0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Luomme tulevaisuuden kestäviä liikenneratkaisuja

Kestävät liikkumisen ratkaisut ajavat muutosta 

Kestävä liikkuminen sisältää arkiliikenteen, pitkän matkan liikenteen, toimivat matkaketjut ja viisaat liikkumisen verkostot. Kestävän liikkumisen tavoitteet saavutetaan, kun ihmiset ja tavarat liikkuvat tehokkaasti, turvallisesti ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Sujuvien liikkumisen ja logistiikan ratkaisujen tulisi olla kaikille avoimia, ja niissä tulisi huomioida eri ihmisryhmien moninaiset tarpeet ja toiveet. Saavutettavan yhteiskunnan rakentamista edistävät  modernit teknologiat, joiden käytössä me Swecolla olemme pioneereja. Luomme tulevaisuuden kestäviä liikenne- ja logistiikkaratkaisuja, joissa huomioidaan kaupunkien kasvavat väkimäärät, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. 

Kestävän liikkumisen ratkaisuihin vaikuttavat ihmiset, ilmasto ja modernit teknologiat 

Käytämme asuinpaikkamme liikenneinfrastruktuuria päivittäin. Sillä onkin kriittinen merkitys kaupunkien ja maakuntien toimivuudessa ja saavutettavuudessa. Liikenne- ja logistiikkainfrastruktuurin ratkaisuilla voidaan vaikuttaa suuresti ympäristöön: meluun, ilmansaasteiden määrään sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Euroopan komissio esitteli heinäkuussa 2021 ilmastopaketin, jolla tähdätään vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Sen mukaan maantiekuljetuksien päästöjä on huomattavasti vähennettävä ja rautatieverkostoja sekä raideliikennettä vahvistettava.  

Sweco on Euroopan johtava liikennesuunnittelija. Toteutamme hankkeita aina paikallisten teiden suunnittelusta suurkaupunkien julkisen liikenteen verkostoihin. Koosta riippumatta hankkeissa kiinnitetään aina huomiota ilmastotavoitteisiin. Kestävän kehityksen päätökset ja hiilijalanjälkilaskelmat sidotaan hankkeisiin mukaan jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. 

Yhdistämme laaja-alaisen teknologian, arkkitehtuurin sekä ympäristö- ja infrasuunnittelun osaamisemme luodaksemme turvallisia, saavutettavia ja tehokkaita liikenteen ratkaisuja, kuten jalankulku- ja pyöräteitä, maanteitä, siltoja, tunneleita, satamia sekä rata- ja raideliikenteen infraa. Hyödynnämme työssämme uusimpia digitaalisia työkaluja , joiden avulla saavutamme huipputehokkaita liikennevirtoja, päästövähennyksiä sekä ylläpidon optimointia. 

Liikenteen julkiset hankkeet vaikutusten arvioinnista toteutukseen

Liikenteen julkiset hankkeet vaikutusten arvioinnista toteutukseen

Liikennesuunnittelu on merkittävässä asemassa, kun kaupunkeja rakennetaan kestäviksi. Liikennesuunnitteluun kuuluvat kaavoitus ja aluesuunnittelu sekä toteutus ja liikennejärjestelyt. Kaikessa huomioidaan kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Swecon liikennesuunnittelijat ovat mukana hankkeissa aikaisen vaiheen strategioista aina liikenteen sujumisen varmistamiseen asti. Heidän toimialueeseensa kuuluvat raskaat kuljetukset ja julkinen liikenne, ja kaikki siltä väliltä. Liikennesuunnittelijoiden tavoitteena on luoda ympäristöystävällisiä, turvallisia ja elinvoimaisia asuinalueita, joiden liikennevirrat toimivat tehokkaasti. 

 

Rakennesuunnittelijamme luovat kestäviä liikenteen ratkaisuja, kuten teitä, tunneleita, siltoja ja satamia, saavutettavan yhteiskunnan luomiseksi. Hankkeisiimme liitetään tyypillisesti vaikutusten arviointi: tutkimme hankkeiden ihmisiin, ilmastoon ja kustannuksiin liittyviä vaikutusketjuja, ja voimme arvioida julkisen investoinnin vaikutuksia koko yhteiskuntaan.  

Meillä työskentelee myös rautateiden ja raideliikenteen parhaat tekniset asiantuntijat, jotka ovat mukana uusien ratojen suunnitteluhankkeissa sekä olemassa olevien ratojen ylläpito- ja kehityshankkeissa. Swecon projektinhallinnan ammattilaiset varmistavat, että visiosi toteutuu. 

Kestävään liikkumiseen kuuluu sosiaalinen vastuullisuus

Teknisesti ja tehokkaasti toimivien liikenneratkaisujen tulee tukea korkeaa elämänlaatua ja sosiaalista kestävyyttä. Niiden tärkeyttä korostaa kiihtyvä ilmastonmuutos, jonka on ennustettu kärjistävän sosiaalista eriarvoistumista. Sosiaalisesti kestävät asuinalueet ovat tasa-arvoisia ja moninaisuuden huomioivia. Niiden viihtyvyyttä parantavat mahdollisimman pienet päästöt ja ilmansaasteet; luonnonläheisyys sekä liikenneratkaisut, jotka takaavat saavutettavuuden. 

Suunnittelemme Swecolla yhteistyössä kaupunkien, kuntien, yritysten ja tutkijoiden kanssa asuinalueita, joissa tehokkaan teknisen infrastruktuurin rinnalla kukoistaa sosiaalinen yhdenmukaisuus: tasa-arvo, saavutettavuus ja kestävyys. Viisaat liikkumisen ja logistiikan ratkaisumme tähtäävät aina mahdollisimman pieneen asuinalueen hiilijalanjälkeen sekä kestävien kokonaisuuksien luomiseen. Ratkaisuihin kuuluvat muun muassa kiertotalouden keinot, ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen. 

Kestävän kehityksen mukainen logistiikka ja teollisuus

Teollisuudessa on maailmanlaajuinen tarve kestäville logistiikan ratkaisuille, muun muassa verkkokaupan räjähdysmäisen kasvun myötä.

Logistiikan tehostamisella voitaisiin aikaansaada suuria positiivisia yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Logistiikan tehokkuus kytkeytyy toimitusketjujen turvaamiseen, joissa avainasemassa ovat satamat ja laivaliikenne. Tällä hetkellä noin 80 % maailmankaupasta kulkee vesiteitse ja määrä tulee kasvamaan entisestään. Tarvitsemme laivaliikenteeseen vähäpäästöisempiä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, kuten vaihtoehtoja polttoöljylle ja sataman läheisyydessä olevia energiavarastoja. 

Kestävän kehityksen mukainen logistiikka ja teollisuus

Teollisuudessa on maailmanlaajuinen tarve kestäville logistiikan ratkaisuille, muun muassa verkkokaupan räjähdysmäisen kasvun myötä.

Logistiikan tehostamisella voitaisiin aikaansaada suuria positiivisia yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Logistiikan tehokkuus kytkeytyy toimitusketjujen turvaamiseen, joissa avainasemassa ovat satamat ja laivaliikenne. Tällä hetkellä noin 80 % maailmankaupasta kulkee vesiteitse ja määrä tulee kasvamaan entisestään. Tarvitsemme laivaliikenteeseen vähäpäästöisempiä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, kuten vaihtoehtoja polttoöljylle ja sataman läheisyydessä olevia energiavarastoja. 

Me Swecolla tuemme siirtymää teollisuuden moderniin infrastruktuuriin ja kestäviin logistiikan ratkaisuihin. Kokeneet asiantuntijamme ja monialainen kansainvälinen suunnitteluverkostomme toimivat yhdessä kaupunki- ja aluesuunnittelun, infrasuunnittelun sekä rakennetekniikan ja korjausrakentamisen ja geotekniikan saralla, myös satama- ja vesirakenteiden suunnittelussa.  

 Asiantuntijamme ovat mukana kaikissa satamien hankkeissa aina matkustaja- ja tavaraliikenteen suunnittelupalveluista satamien korjauksiin ja saneeraukseen sekä laivaliikenteen energiamurroksen ratkaisuihin. Meillä on paljon kokemusta myös logistiikkakeskuksista, esimerkiksi teollisuuden, sairaaloiden ja kuluttajakaupan parissa. Tavoitteenamme on olla strateginen neuvonantaja verkkokaupan logistiikan kehityksessä. 

Ole yhteydessä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen tarjoukset(at)sweco.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.