0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kestävä rakentaminen on materiaali- ja energiatehokasta ja tähtää ihmisten hyvinvointiin

 

 

Kestävä rakentaminen edellyttää monialaista asiantuntemusta

Kestävä rakentaminen tähtää luonnon ja ihmisten kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, joka säilyy elinvoimaisena myös tuleville sukupolville. Sweco suunnittelee hiilineutraaleja elinympäristöjä, jotka ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta sekä tukevat ihmisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta. Swecolla terveellisten elinympäristöjen parissa työskentelevät niin arkkitehdit, rakenne– ja talotekniset suunnittelijat kuin sisäilmatutkijat, betonitutkijat, laadunvarmistajat sekä projektinjohto. Lisäksi teemme kestävää teollista suunnittelua ja konsultointia tuotannon kehittämiseen sekä laitoshankkeisiin.

Hiilineutraalius ja energiaviisaus kuuluvat kestävään kehitykseen rakennusalalla ja teollisuudessa

Kestävällä rakentamisella tarkoitetaan materiaali- ja energiatehokasta rakentamista, jolla tuotetaan pitkäikäisiä rakennuksia, liikenne- ja infraratkaisuja sekä teollisuuslaitoksia. 

Kestävän rakentamisen ytimessä on pyrkimys hiilineutraaliuteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kestävän rakentamisen yleistyessä hiilijalanjälkilaskelmat ja uusiutuvan energian ratkaisut kuuluvat yhä useampaan rakennushankkeeseen, joissa päästöjä vähentämällä ja kierrättämällä voidaan tehokkaasti ehkäistä ilmastonmuutosta.  EU:n tavoitteena on, että rakennussektorin kiertotalousaste on 70 %.  Tuemme resurssitehokkuutta materiaalien ja energian käytön tehostamisella, tuotteiden ja jätteiden kierrätyksellä sekä uudelleen käytöllä muunmuassa purkukartoitusten avulla. Samalla luomme uutta kestävää liiketoimintaa, käytämme luonnonvaroja kestävästi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta.

Toimimme Swecolla rakennusalan digitalisaation edelläkävijänä. Konsulttimme käyttävät uusimpia digitaalisia työkaluja toteuttaakseen asiakkaidemme rakennus- ja teollisuushankkeisiin muun muassa hiilijalanjälkilaskelmia. Näin löydämme keinoja energiatehokkuuden parantamiseen ennen hankkeen aloittamista ja voimme arvioida vähähiilisyyden tai hiilineutraaliuden toteutumista hankkeen aikana ja kiinteistöjen ylläpidossa. Elinkaariratkaisu- ja energiakonsultointimme voi kattaa yksittäisen rakennuksen, laitoksen tai kokonaiset alueet.  Rakennesuunnittelijat optimoivat, säästävät materiaaleja ja hyödyntävät hybridiosaamista eri kohteissa.

Suunnittelemme turvallisia ja sosiaalisesti kestäviä elinympäristöjä

Kestävässä rakentamisessa tulee aina huomioida humaani näkökulma, sosiaalinen kestävyys. Myös kiihtyvä ilmastonmuutos korostaa sosiaalisen kestävyyden tärkeyttä. Sosiaalisesti kestävät ja turvalliset asuinpaikat ovat tasa-arvoisia ja esteettömiä, eri ihmisryhmät huomioivia ja ne tukevat hyvinvointia asukkaiden arjessa. Näihin kuuluvat kestävän kehityksen mukainen liikenneinfrastruktuuri, terveyttä ja hyvinvointia edistävät rakennukset ja luonnonläheisyys. 

Me Swecolla hyödynnämme uusimpia innovaatiota ja teknologioita, jotta voimme suunnitella ja auttaa toteuttamaan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä elinympäristöjä. Olemme kehittäneet digitaaliset laskenta- ja tietomallinnustyökalut, jotka takaavat laadukkaan suunnittelun. Kestävän suunnittelun keskiössä ovat aina seudun asukkaat, joiden hyvinvointia haluamme edistää.  

Ilmastonmuutokseen varautuminen on tärkeä osa kestävää rakentamista

Ilmastonmuutokseen varautuminen on tärkeä osa kestävää rakentamista

Euroopassa on jo kohdattu tukahduttavia lämpöaaltoja, koventuneita tuulia sekä kasvaneita sademääriä, jopa tulvimista. Sään ääriolosuhteet ja muut ilmastonmuutoksen seuraukset huomioidaan kestävässä rakentamisessa, koska ne asettavat haasteita rakennuskannalle ja maaperälle. Sääolosuhteet tulee huomioida myös asuinpaikan liikkuvuudessa, sosiaalisessa kestävyydessä ja taloudellisessa kehityksessä.  

Sweco suunnittelee ja rakentaa kumppaneiden kanssa kestäviä elinympäristöjä, joissa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset. Alan parhaat konsulttimme mallintavat sääriskejä, kuten rankkasateita, lumikuormia ja kuumuutta, kiinteistöjen ja asuinalueiden sekä infran suunnittelussa.

Luonnon monimuotoisuus on huomioitava niin kaupunki- kuin teollisuussuunnittelussakin

Kaupungit ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämpi elinympäristö, joissa tulee asumaan kaksi kolmasosaa maailman väestöstä. Kestävällä rakentamisella ja kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen kaupungeissa sekä valjastaa ekosysteemipalvelut tukemaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tärkeitä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen tähtääviä ratkaisuja ovat muun muassa kaavoitus sekä sini- ja viheralueiden säilyttäminen. 

Me Swecolla huomioimme luonnon monimuotoisuuden kaikissa hankkeissamme. Hankesuunnitteluumme kuuluvat aina monipuoliset ympäristöanalyysit, joissa käsitellään biodiversiteettikysymyksiä. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen arvioidaan aina myös uuden teollisuuslaitoksen tai esimerkiksi tuulivoimalan paikkaa valittaessa. Swecon oman biodiversiteettityökalun avulla hankkeiden biodiversiteetin tilaa voidaan selvittää jo esisuunnitteluvaiheessa.  

Vauhditamme siirtymää kiertotalouden mukaisiin kestäviin kaupunkeihin ja elinympäristöihin  

Kiertotalouden tärkeys kasvaa koko yhteiskunnassa ja kaikilla teollisuuden aloilla. Kiertotalouden ratkaisut tähtäävät raaka-aineiden kestävään ja uusiokäyttöön sekä tehokkaaseen kiertoon. Ne vähentävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia jaluontokatoa olemalla samalla taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Raaka-aineiden hinnan nousu ja tiukentuneet ilmastotavoitteet ovat osaltaan kiihdyttäneet siirtymistä kiertotalouden mukaisiin asuinalueisiin. Kiertotalouskaupunkien ja taajama-alueiden rakennukset ovat muuntojoustavia ja kestäviä, ja niiden jätevirrat on integroitu energiasysteemeihin.  

Swecon suunnittelemat ratkaisut pyrkivät aina mukauttamaan rakennuskantaa ilmastonmuutokseen ja vähentämään asuinalueiden negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tässä tukevat esimerkiksi rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit materiaalivalinnoissaan, joilla voidaan merkittävästi vaikuttaa hankkeiden päästöihin.  Talotekniset asiantuntijat suunnittelevat rakennuskannasta energiatehokkaampaa. Pyrimme toiminnallamme aina myös tehostamaan kiertotalouden rataksia. Osaavat kiertotalouskonsulttimme neuvovat kestävien elinympäristöjen ja teollisuuskohteiden rakentamisessa aina kiertotalousstrategiasta, materiaalinhallintaan ja tehokkaaseen jätteiden kiertoon. 

Elinkaarisuunnittelu tukee Tampereen Tilapalvelujen monipuolisia elinkaaritavoitteita

Elinkaarisuunnittelu tukee Tampereen Tilapalvelujen monipuolisia elinkaaritavoitteita

Swecon asiantuntijoiden laatima elinkaarisuunnitteluohje Tampereen Tilapalvelulle tukee elinkaarikestävien ja tulevaisuudessakin huoltovarmojen rakennusten suunnittelua.

Ole yhteydessä!

Voit lähettää meille viestin oheisen lomakkeen kautta, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä. Tarjouspyynnöt voi lähettää osoitteeseen tarjoukset(at)sweco.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.