Kalasataman plusenergiatalot

Onko pohjoisen Suomen ilmastoon mahdollista rakentaa kahdeksankerroksinen asuintalo, joka tuottaa vuoden aikana enemmän energiaa, kuin se kuluttaa? Tätä tutkitaan Helsingin Kalasatamassa, jonne nousee plusenergian pilottikohde. 

Hanke on osa EU:n EXCESS-projektia. Projektissa rakennetaan neljä pilottikohdetta erilaisiin ilmasto-oloihin eri puolille Eurooppaa. Suomen lisäksi plusenergiatalot rakennetaan Belgiaan, Itävaltaan ja Espanjaan. Tavoitteena on osoittaa, että matalaenergiataloista voidaan siirtyä nolla- ja jopa plusenergiataloihin jo olemassa olevilla teknologioilla. 

"Tämä on hyvin ajankohtainen ja tärkeä hanke matkalla kohti hiilineutraaliutta", sanoo Swecon arkkitehti ja hankkeen pääsuunnittelija Anne Lehtinen. Lehtinen on vastannut arkkitehtisuunnittelusta yhdessä Swecon vastaavan rakennussuunnittelijan Simo Anttilaisen kanssa. 

EXCESS-projekti rahoitetaan EU:n Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Suomessa rakennushanketta vetää Bassotalo. VTT on mukana tutkimusosapuolena. Yritysosapuolina mukana ovat GebwellMuovitech ja Tom Allen Senera. Hanke on myös osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. 

Aurinkovoima ja maalämpö ratkaisevat  

Jokaisessa EXCESS-projektin maassa plusenergiatavoitteeseen pyritään hieman erilaisilla keinoilla. Suomessa energiatehokkuuden perustana on talotekniikka, sanoo Bassotalon Jukka Lehtonen. 

"Keskiössä ovat erittäin tehokas maalämpöjärjestelmä ja aurinkopaneelit sekä talotekniikan älykäs ohjaus", Lehtonen kertoo. 

Swecon energiasuunnittelusta vastaavan asiantuntijan Joni Hilpisen mukaan Kalasatama on neljästä pilottikohteesta haastavin, sillä pohjoisen pimeinä ja kylminä talvina energiaa tarvitaan muihin kohteisiin verrattuna enemmän, mutta sitä tuottavaa auringonvaloa on vähemmän.  

Tavoitteeseen pääseminen riippuu pitkälti siitä, paljonko talon julkisivuun saadaan mahdutettua aurinkopaneeleita. Aurinkopaneeleita ei tule vain perinteiseen tapaan talon katolle, vaan myös esimerkiksi parvekekaiteisiin, Anne Lehtinen lisää. 

Rubikin kuutio ratkeaa hyvällä yhteistyöllä 

EXCESS-projektissa on mukana kaikkiaan yli 21 toimijaa neljästä eri maasta. Pelkästään Suomessa mukana on iso tekijäjoukko. 

Sweco on vastannut Kalasataman kohteen suunnittelusta kokonaisvaltaisesti. Lehtosen mukaan se, että yksi toimija vastaa kaikista suunnittelun osa-alueista, on projektissa ehdoton etu.  

"Se on helpottanut esimerkiksi tiedonsiirtoa valtavasti. Suunnittelu etenee kuin juna", Lehtonen sanoo. 

Anne Lehtinen pitää etuna myös suunnittelijoiden näkökulmasta sitä, että kaikki tekijät ovat samasta talosta.  

"Isot kaupunkikohteet ovat kuin rubikin kuutioita. Mukana on paljon tahoja ja yhteensovitettavia toiveita. Työtämme sujuvoittaa ehdottomasti se, että istumme saman katon alla."

Tavoitteena monistettava konsepti 

EXCESS-projekti käynnistyi syksyllä 2019 ja rakentaminen Kalasatamassa alkaa alkuvuodesta 2021. VTT:n energia-asiantuntija Ismo Heimonen kertoo, että VTT kerää parin vuoden ajan mitattua dataa kaikista neljästä kohteesta eri puolilta Eurooppaa ja arvioi, kuinka energiatehokkuus toteutuu. 

Hän muistuttaa, että Kalasatama on pilottikohde, eikä tavoitetta plusenergiasta välttämättä saavuteta, vaikka siihen kaikin keinoin pyritäänkin. Vaikka plussan puolelle tässä hankkeessa ei päästäisi, voi se olla mahdollista esimerkiksi pienemmässä mittakaavassa.  

EXCESS-projektin tavoite onkin paitsi osoittaa, että plusenergiarakentaminen on mahdollista, myös kehittää monistettava konsepti, jolla plusenergiatalon toimintamalli saadaan vakiotuotteeksi asuntorakentamiseen. 

Bassotalon Jukka Lehtonen komppaa, että plusenergiatason saavuttamisen sijaan tavoitteena onkin kehittää energiatehokkuuden osalta optimaalinen konsepti, jota voidaan käyttää pohjana tulevissa asuntohankkeissa. 

Emme ole tekemässä vain tätä yhtä hanketta, vaan monistettavaa konseptia, jota kehitetään edelleen. 

Pikkuhiljaa mennään kohti nollaa ja plussan puolelle, tiivistää Heimonen.