YK:n kestävän kehityksen tavoitteet käytännön teoiksi 

Useimmille meistä kestävästä kehityksestä tulee mieleen ilmastonmuutos, kasvisruoka, lentohäpeä, yksityisautoilun vähentäminen. Kuumia aiheita, valitettavan kirjaimellisestikin. Kestävää kehitystä tulisi kuitenkin tarkastella laajempana kokonaisuutena. Aivan, kuten YK on kestävän kehityksen 17:ssä tavoitteessaan kuvannut.

Tavoitteiden kautta tuloksia 

Projektinjohtajana toimimme hankkeissa koordinaattorina ja tulkkina tilaajan, käyttäjän, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä. Hyvin onnistuneita projekteja yhdistää yksi tekijä; tavoitteet ovat selkeät ja päätökset tehdään niihin peilaten. Vain silloin, kun tavoitteet on asetettu, voidaan niistä johtaa toimenpiteitä.  

Perinteisten aikataulu- ja kustannustavoitteiden lisäksi mukaan tulee nostaa vahvemmin kestävän kehityksen näkökulmat. Avataan yritystason tavoite hiilineutraaliudesta konkreettisiksi ohjeiksi suunnitteluun ja vertailuperusteiksi eri rakenne- ja järjestelmäratkaisuille. Vielä konkreettisemmin: edistetään terveyttä ja hyvinvointia suunnittelemalla portaat houkuttelevasti keskelle toimitalon aulaa.  

Lähes kaikkiin hankkeisiimme liittyy useampi YK:n kestävän kehityksen tavoite. Kainuun Uusi Sairaala -hankkeessa edistimme terveyttä ja hyvinvointia ideoimalla yhdessä käyttäjien kanssa sairaalaan kuntoutuskadun, jossa potilas voi harjoitella turvallisesti. Kadun suurista ikkunoista avautuu näkymä Kainuun jylhään luontoon, mikä osaltaan edistää paranemista. Myös hanke jo itsessään vastasi kestävän kehityksen tavoitteeseen – toteutetaanhan hanke tiivistä yhteistyötä ja kumppanuutta vaativalla allianssimallilla.  

Keskustelunavauksista vaikuttaviin tekoihin 

Kuten aina, on uuden opettelussa lähdettävä liikkeelle perusteista. Swecolla olemmekin tänä vuonna asettaneet omaksi tavoitteeksemme, että ymmärrämme entistä laajemmin kestävän kehityksen teemoja, ja tätä kautta voimme paremmin hankkeissamme ohjata tavoitteiden asettamista ja johtaa ne toimenpiteiksi. 

Tarvitsemme myös käytännön työkaluja, joiden avulla tavoitteita ja toimenpiteitä on helpompi jäsentää ja esittää hankkeen osapuolille. Yksi esimerkki on Swecon Sustainability Sun -työkalu, joka on käytössä Ruotsissa, Tanskassa ja Britanniassa ja nyt myös meillä Suomessa. Työkalu ohjaa käsittelemään YK:n kestävän kehityksen teemoja hankkeissamme systemaattisella tavalla. 

Olen iloinen tehdessäni työtä, jossa voin vaikuttaa siihen, millaisessa elinympäristössä ja yhteiskunnassa lapsemme ja lastenlapsemme elävät. Omaa ymmärrystämme lisäämällä olemme entistä valmiimpia herättämään keskustelua ja asettamaan yhdessä asiakkaidemme kanssa konkreettisia tavoitteita. Tavoitteita, jotka eletään todeksi tekojen kautta. 

Maija Jokela, Rakennuttamisen ja projektinjohtotoimialan johtaja, Sweco