RAKENNESUUNNITTELU

Sweco on rakennesuunnittelun ylivoimainen markkinajohtaja Suomessa. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, harrastaa ja työskennellä sekä siltoja, joissa on turvallista liikkua. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme, niin paikallisesti kuin globaalin verkostomme avulla, varmistamme parhaat rakennetekniset ratkaisut kaikenkokoisiin hankkeisiin. Maanlaajuisesti Swecolla toimii yli 800 rakennesuunnittelijaa.

PALVELUMME

  • Rakennetekninen suunnittelu ja konsultointi
  • Korjaus- ja täydennysrakentaminen
  • Rakennetekniikan simuloinnit ja analyysit
  • VDC- ja tietomallipalvelut

Rakennetekniikan simuloinnit ja analyysit

Korkeasti koulutetut osaajat ja markkinoiden parhaat työkalut takaavat onnistumisen teknisessä laskennassa.

Teknisen laskennan asiantuntijamme tekevät vaativia lujuus- ja värähtelyanalyysejä, virtauslaskentaa, rakennusfysiikan laskentatehtäviä, kantavien rakenteiden optimointia sekä muita tuotekehityksen ja tutkimuksen laskentatehtäviä.

Moderneilla työkaluilla erilaisia konstruktioita voidaan helposti vertailla keskenään sopivan vaihtoehdon löytämiseksi. Simuloimalla voidaan tutkia myös sellaisia ilmiöitä ja tilanteita, joiden tarkastelu muuten olisi mahdotonta tai liian kallista. Olemme edelläkävijöitä kantavien rakenteiden optimoinnissa, joka on luonnollinen jatke rakenteiden tietokoneavusteiselle simuloinnille. Optimoinnissa ei tyydytä olemassa olevien suunnitelmien keskinäiseen vertailuun, vaan tuotetaan uusia entistä parempia konstruktioita.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa dynaamiset tarkastelut, kantavien rakenteiden optimointi, lujuuslaskenta ja FEM-analyysit, seismiset analyysit, palotekniset laskennat, rakennusfysiikkatarkastelut, stabiliteettitarkastelut, virtauslaskenta sekä erilaiset simuloinnit.

PALVELUMME:

RAKENTEIDEN SIMULOINNIT JA ANALYYSIT
VIRTAUSLASKENTA (CFD)
VAATIVA LUJUUSLASKENTA

 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!