RAKENNESUUNNITTELU

Sweco on rakennesuunnittelun ylivoimainen markkinajohtaja Suomessa. Suunnittelemme kestäviä rakennuksia, joissa on turvallista asua, harrastaa ja työskennellä sekä siltoja, joissa on turvallista liikkua. Kokonaisvaltaisella osaamisellamme, niin paikallisesti kuin globaalin verkostomme avulla, varmistamme parhaat rakennetekniset ratkaisut kaikenkokoisiin hankkeisiin. Maanlaajuisesti Swecolla toimii yli 800 rakennesuunnittelijaa.

PALVELUMME

  • Rakennetekninen suunnittelu ja konsultointi
  • Korjaus- ja täydennysrakentaminen
  • Rakennetekniikan simuloinnit ja analyysit
  • VDC- ja tietomallipalvelut

VDC- ja tietomallipalvelut

Digitaalisuus murtaa vanhoja kaavoja luoden uusia toimintatapoja sekä yhteistyötä. Myös rakennusalalla ja rakennetun ympäristön sekä teollisuuden suunnittelussa ja rakentamisessa digitaaliset työkalut tehostavat toimintaa ja kasvattavat tuottavuutta.

Sweco tutkii, kehittää ja tuottaa palveluita arvovirran eri vaiheisiin aina strategisesta maankäytöstä kohteen käyttöönottoon ja mahdolliseen uudelleenkäyttöön. Uskomme yhteistyön ja kumppanuuksien voimaan, kun tavoitteena on luoda parempaa tulevaisuutta ja kasvua.

Hallitsemme muun muassa virtuaaliteknologiat ja ymmärrämme, kuinka teknologiaa hyödynnetään osana päivittäistä suunnittelua ja rakentamista asiakkaidemme tavoitteiden toteuttamiseksi. Omat työntekijämme ovat ohjelmien suunnittelun taustalla ja se tekee kehitystyöstä nopeaa ja ketterää.

Tehostettua projektinhallintaa, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta

Toimivat, tehokkaat ja energiatehokkaat rakennukset ja tilat eivät ole itsestäänselvyys – mutta digitalisaatio mahdollistaa yhä tarkemman tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen läpinäkyvästi hankkeen kaikissa vaiheissa. Hyödyntämällä tietomalleja hankkeessa, nopeutamme läpimenoaikoja ja päätöksentekoa sekä parannamme suunnittelun laatua huomattavasti.

Tietomallinnuksen ja Swecon uusien digitaalisten palvelujen ansiosta infrahankkeesta tulee läpinäkyvämpi ja avoimempi. Tietomalleista hyödynnetyn informaation ja virtuaaliteknologian avulla visualisoimme eri sidosryhmien käyttöön sekä fyysisen että toiminnallisen kohteen hankkeen aikaisessa vaiheessa ja näin asiakkaan ja loppukäyttäjien arvottamat asiat voidaan huomioida yhä paremmin sekä suunnittelussa että päätöksenteossa. Näin varmistamme, että rakennukset ja tilat ovat toimivia, tehokkaita sekä loppukäyttäjien tarpeiden mukaisia. Sekä suunnitteluun että virtuaalimalleihin voidaan yhdistää myös kustannus- ja tuottolaskennan palveluita.

Digitaaliset palvelumme kattavat rakentamisen koko elinkaaren. Ne tehostavat tiedonkulkua ja projektinhallintaa sekä säästävät kokonaisuuden kannalta aikaa ja rahaa.

Tutustu palveluihimme:

TIETOMALLIKOORDINOINTI
SMARTDRAWINGS
VIRTUALSITE

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!