Jälkijännitetyt rakenteet

Sweco on myös Suomen johtava jälkijännitettyjen rakenteiden suunnittelutoimisto. Tätä erikoisosaamista ja asiantutijoidemme kokemusta hyödynnämme etenkin pysäköintilaitosten suunnittelussa.

Jälkijännittäminen on ainutlaatuinen tapa lisätä betonirakenteen kapasiteettia ja suorituskykyä. Jälkijännittäminen säästää betonia, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Todellisen ja kilpailukykyisen vaihtoehdon elementtirakentamiselle tarjoava paikallavalettu ja jälkijännitetty tasorakenne mahdollistaa tavanomaista hoikemmat rakennepaksuudet sekä pidemmät jännevälit. Tyypillisten käyttökohteiden lisäksi monissa erikois- ja taitorakenteissa jälkijännittäminen on ainoa taloudellisesti järkevä vaihtoehto tilaajan ja käyttäjän tavoitteiden täyttämiseksi. 

Parempia tilaratkaisuja 

Tyypillisiä jälkijännitettyjä rakenteita ja rakenneosia ovat paikallavaletut taso- ja vaakarakenteet kuten palkit ja laatat. Jälkijännittämistä hyödynnetään yleisimmin erilaisissa ja erikokoisissa pysäköintilaitoksissa, kauppakeskuksissa, toimistorakennuksissa sekä pitkien jännevälien erikoisrakenteissa, kuten silloissa. Jälkijännittämisen hyödyt rakennuksen käyttäjälle syntyvät avarista tilaratkaisuista sekä vähäisestä pystytukien määrästä, jolloin saadaan lisättyä koko rakennuksen muuntojoustavuutta. Vähentämällä betonin määrää syntyy myös ekologisempaa suunnittelua. Esimerkiksi pysäköintilaitoksissa asioivien käyttäjäkokemus pysäköinnistä on merkityksellinen osa asiakkaidemme omaa liiketoimintaa ja tavoitteita. 

Pysäköintilaitokset rakennetaan Suomessa yleisimmin betonista, jolloin rakenneratkaisuvaihtoehtoina ovat paikallavalu tai esivalmistetut elementit. Paikallavalurungossa kaikki rakenneosat ovat tyypillisesti paikalla-
valuna toteutettuja, ja tasorakenteina toimivat jatkuvat jälkijännitetyt laatastot. Olemme erikoistuneet niin pienempien autopaikkojen pysäköintitalojen, monikerroksisiin pysäköintitalojen ja jopa tuhansien autopaikkojen maanalaisien pysäköintiluolien suunnitteluun.

Näyttävää ja yksilöllistä arkkitehtuuria
 
Jo luonnosvaiheessa voidaan jälkijännitettyjen rakenteiden suunnittelun avulla optimoida rakennuksen tila- ja runkoratkaisut vastaamaan mahdollisimman hyvin tavoiteltua. Paikallavalettu runkoratkaisu mahdollistaa yksilöllisen ja arkkitehtonisesti näyttävän rakennuksen toteuttamisen kustannustehokkaasti. 

Jälkijännitettyjen rakenteiden palvelumme: 

  • Konseptisuunnittelu 
  • Rakenneratkaisujen konsultointi 
  • Vaihtoehtosuunnittelut 
  • Vanhojen rakenteiden analysointi 
  • Ulkopuolinen tarkastustoiminta 
  • Materiaalien menekkien laskenta ja arviointi 
  • Työmaavalvonta 

Ota yhteyttä ja kysy lisää