Isot vesistösillat – vaativaa rakennussuunnittelua pitkillä jänneväleillä

Panostamme isoissa vesistösilloissa erityisesti esteettisesti ympäristöön soveltuviin rakenteisiin, jotka ovat turvallisia tienkäyttäjille ja sillan omistajille sekä perustuvat mahdollisimman pitkään käyttöikään.

FAKTAT

PROJEKTIT

Isot vesistösillat ympäri Suomen

VUOSI

2010-2012

ERIKOISOSAAMINEN

Jännitetyt rakenteet, mitoitusohjelmat, tietomallintaminen

PROJEKTI

Swecolla on erittäin vahvaa erikoisosaamista isoista vesistösilloista, joissa vaaditaan pitkiä jännemittoja. Vesistösiltojen suunnittelussa tarvitaan osaamista erityisesti jännitetyistä betonirakenteista ja teräsrakenteista, nykyaikaisten mitoitusohjelmien käytöstä sekä tietomallintamisesta. Lisäksi isoissa siltarakenteissa rakentamisaikaiset ratkaisut vaativat virtuaalirakentamista tietomallien avulla yhdessä hankkeen eri osapuolten kanssa.

Olemme suunnitelleet useita isoja vesistösiltoja eri puolille Suomea. Oikaraisen betoninen palkkisilta Rovaniemellä valmistui vuonna 2011 ja sen pituus on 281 metriä. Sweco suunnitteli sillan päällysrakenteen. Viitasaaren Hännilänsalmen sillassa hyödynsimme tietomallintamista muun muassa vaativaan jännegeometriaan ja raudoituksen suunnitteluun. Silta valmistui vuonna 2010 ja sen pituus on 270 m. Sweco vastasi hankkeen yleis- ja rakennesuunnittelusta.

Espoonlahden sillat valmistuivat vuonna 2012. Sekä moottoritie- että paikallisliikenteen sillat ovat liittopalkkisiltoja, joissa hyödynnettiin Swecon tietomallinnusosaamista sekä konepajasuunnittelussa että työaikaisten asennussuunnitelmien suunnittelussa. Siltojen pituudet ovat 122 ja 156 metriä.