Metsolan puupäiväkoti

Metsolan puupäiväkoti Nurmijärven Rajamäessä vaati kaikilta osapuolilta mutkatonta yhteistyötä ja uusia massiivipuurakentamisen innovaatioita. Toimivan projektinjohdon ansiosta jokaisella oli työrauha ja mahdollisuus keskittyä laadukkaaseen lopputulokseen.

Vuoden 2020 loppupuolella valmistuva LPV-Arkkitehtien suunnittelema päiväkoti edustaa uudenlaista arkkitehtuuria. Kaksikerroksisen puurakennuksen muodot seurailevat vanhojen puiden halkomaa kolmiomaista harjannetta. Kantava rakenne tuo mieleen hirsirakentamisen.

”Talon rungon muodostavat massiivipuiset CLT-elementit, joten ulkoseinät eivät vaadi erikseen lämmöneristeitä”, kertoo puutuoteosien rakenne- ja elementtisuunnittelun projektipäällikkö Susanna Friman Swecolta. Ratkaisun etuna ovat kaikki homogeenisen materiaalin hyödyt. ”Hengittävä puurakenne mahdollistaa muun muassa terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet.”

Puun käyttö onkin lisääntynyt viime vuosina selvästi päiväkotien ja koulujen rakentamisessa. ”Puu on yhä useammin varteenotettava vaihtoehto, jolla halutaan välttää sisäilmaongelmia”, Friman korostaa. Lisäksi puurakennus sitoo hiilidioksidia. ”Puurakentaminen on jo lähtökohtaisesti ympäristöteko.”

Vaativissa puurakennuksissa luodaan aina uutta

Puurakentamisesta uupuvat yleisesti käytetyt vakioratkaisut, joten lähes joka kohteessa joudutaan pohtimaan uusia rakennevaihtoehtoja.

”Metsolassakin vaadittiin niin suunnittelijoilta kuin puutuoteosien toimittajilta uudenlaisten rakenteiden kehittämistä”, kertoo Swecon osastopäällikkö Petri Kokkonen, joka huolehti rakennesuunnittelun valvonnasta ja tarkastuksesta.

Päiväkodin puuelementtitoimituksista vastanneelta Kuninkaankylän Puurakentajilta löytyy paljon kokemusta puurakentamisen uudesta aallosta, massiivipuurakentamisesta. Puu on yhtiölle rakennusmateriaalien ykkönen.

”Vastuullisuus on ollut meille aina tärkein syy keskittyä CLT-elementtirakentamiseen”, kertoo rakennusliikkeen toimitusjohtaja Jyrki Huttunen. ”Aloitimme CLT-rakentamisen aikanaan muovittomista puupientaloista, mutta tällä hetkellä hankkeet ovat kasvaneet kokoa selvästi. Puuelementtirakentaminen on kovassa nousussa.”

Rakenteet ja tekniikka hiottiin yhteen saman pöydän äärellä

Swecon puurakennesuunnittelijoiden vastuulla oli puutuoteosien rakenne- ja elementtisuunnittelu, joka sisälsi puu- ja betonirakenteiden yhteensovituksen. Kaikissa suunnitteluratkaisuissa otettiin huomioon puuelementtitoimittajan tarpeet.

”Hyvä suunnittelu ei yksin riitä, vaan meille on tärkeintä saada puuelementtisuunnitelmat ajallaan”, Huttunen korostaa. Myös suunnittelijoiden kokemus merkitsee paljon. ”Kokeneiden puurakennesuunnittelijoiden kanssa on helppo toimia, koska he ajattelevat kanssamme samalla tavalla ja puhuvat samaa kieltä.”

Kokemus auttaa suunnittelijoita siirtämään hyviä käytänteitä projektista toiseen. ”Olemme huomanneet, että digiaikanakin on tärkeää istua saman pöydän ääreen tekemään projektin kannalta isoimmat päätökset”, Friman muistuttaa.

Yksi hankkeen onnistumisen edellytyksistä olikin pohtia toimivia ratkaisuja kasvokkain eri suunnittelualojen kanssa. ”Esimerkiksi CLT-elementteihin oli tärkeää saada sähkövaraukset etukäteen juuri oikeisiin paikkoihin. Jokainen rasia käytiin läpi yksitellen”, Kokkonen kertoo.

Projektinjohto aina tavoitettavissa

Yksi Metsolan päiväkotihankkeen kivijaloista oli vahva projektinjohto. Friman huolehti, että puutuoteosatoimittajat saivat tarvitsemansa tiedot ja vastaukset ripeästi suoraan häneltä.

”Samalla suunnittelijat saivat keskittyä rauhassa omaan työhönsä, suunnitteluun”, Friman sanoo. Projektinhallinnassa hyödynnettiin Last Planner -työkalua, jolla projekti pilkottiin tehtäviin viikkotasolla. Lisäksi suunnittelijat pääsivät vaikuttamaan eri tehtävien aikataulutukseen. ”Järjestelmällisyys toi verrattain pienellä panostuksella todella suuret hyödyt.”

Swecon projektinhallintaosaaminen, toimiva kommunikointi ja nopea reagointi olivat puuelementtitoimittaja Jyrki Huttusen mielestä tärkeimmät syyt aikatauluissa pysymiseen. Aikaa puutuoteosien suunnitteluun oli vain kolme kuukautta.

”Toimivasta projektinjohdosta oli kiinni, että aikataulut pitävät ja sitä kautta myös kustannukset”, Huttunen korostaa. ”Oli hienoa ja harvinaista, että saimme suunnitelmat täysin ajallaan ja projektinjohtaja oli meihin asiasta vielä erikseen yhteydessä!”

Samanlainen kokemus hankkeen etenemisestä on pääurakoitsijan, Oy Rakennuspartion, aluejohtaja Sami Klamilla. ”Yhteistyö toimi hyvin, koska henki oli hyvä ja suunnitteluporukka ammattitaitoista.”

 

Kuvat: Arkkitehtitoimisto LVP Oy