ARKKITEHTUURI JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Swecon arkkitehdit luovat kestäviä rakennettuja ympäristöjä, joissa on hyvä elää, tehdä työtä ja asua. Toimistomme suunnittelutoiminnassa yhdistyvät suomalaisen ja eurooppalaisen arkkitehtisuunnittelun arvojen ja perinteiden tuntemus jatkuvaan osaamisen ja näkemyksen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa. Olemme helposti lähestyttävä, palveleva ja asiakkaan tilanteeseen huolella perehtyvä kumppani, jonka asiantuntemukseen ja toimitusvarmuuteen voi luottaa. Tarjoamme laaja-alaista arkkitehdin ammattitaitoa ja vuosikymmenten kokemusta kaiken tyyppisiin hankkeisiin maankäytön suunnittelusta rakennussuunnittelun pienimpiin yksityiskohtiin saakka. Pyrkimyksiämme ovat siivittäneet kilpailumenestys ja palkinnot Suomessa ja kansainvälisissä hankkeissa.

PALVELUMME

 • Rakennussuunnittelu
 • Maankäytön suunnittelu
 • Sisustussuunnittelu
 • Kaupunkisuunnittelu

KAUPUNKISUUNNITTELU

Rakennettu ympäristö muodostaa valtavan osan yhteiskunnan varallisuudesta, ja siinä asuu myös kulttuurinen pääomamme. Kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset näkökulmat on sovitettava yhteen jokapäiväisen elämän tarpeiden sekä lukuisten teknistaloudellisten, ekologisten, poliittisten ja kulttuuristen pyrkimysten kanssa, kun tätä omaisuutta vaalitaan ja sen toimintaa kehitetään.

Tässä kehityskulussa tapahtuvien muutosten hallintaa ja optimointia kuvataan tarkastelumittakaavasta ja –näkökulmasta riippuen mm. määritelmillä maankäytön suunnittelu, kaupunkisuunnittelu ja urban design. Työ on myös paitsi fyysisen ympäristön suunnittelua, myös ennen kaikkea tulevaisuuden elämän suunnittelua, yhteiskunnallisen ja teknisen kehityksen ennakointia ja yllättäviinkin muutoksiin varautumista. Vaikka arkkitehdin rooli tunnetusti korostuu kaupunkitilallisissa ja rakennustaiteellisissa kysymyksissä, on hänen hallittava laajemmat yhteydet ja rakentava yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Sweco Architectsissä työ saa näkyvän muotonsa kaupunkisuunnittelukilpailuissa, kaavoitusta tukevissa maankäyttö- ja viitesuunnitelmissa ja yksityisille maan- ja kiinteistönomistajille tehtävissä selvityksissä ja kehityssuunnitelmissa.  

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Anne
  Lehtinen
  Asuminen, myös opiskelija- ja palveluasuminen
  +358 40 713 0835
  Yäurgä ivrfgv

OTA YHTEYTTÄ