ARKKITEHTUURI JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Swecon arkkitehdit luovat kestäviä rakennettuja ympäristöjä, joissa on hyvä elää, tehdä työtä ja asua. Toimistomme suunnittelutoiminnassa yhdistyvät suomalaisen ja eurooppalaisen arkkitehtisuunnittelun arvojen ja perinteiden tuntemus jatkuvaan osaamisen ja näkemyksen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa. Olemme helposti lähestyttävä, palveleva ja asiakkaan tilanteeseen huolella perehtyvä kumppani, jonka asiantuntemukseen ja toimitusvarmuuteen voi luottaa. Tarjoamme laaja-alaista arkkitehdin ammattitaitoa ja vuosikymmenten kokemusta kaiken tyyppisiin hankkeisiin maankäytön suunnittelusta rakennussuunnittelun pienimpiin yksityiskohtiin saakka. Pyrkimyksiämme ovat siivittäneet kilpailumenestys ja palkinnot Suomessa ja kansainvälisissä hankkeissa.

PALVELUMME

 • Rakennussuunnittelu
 • Maankäytön suunnittelu
 • Sisustussuunnittelu
 • Kaupunkisuunnittelu

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Sweco tarjoaa kokonaisvaltaista maankäytön suunnittelupalvelua laajoista alueidenkäytön strategioista yleiskaavoihin ja yksityiskohtaisiin asemakaavoihin ja aluesuunnitelmiin. Hyödynnämme projekteissamme strategisen suunnittelun, elinkeinojen kehittämisen, kaavoituksen, liikennesuunnittelun, vesihuollon sekä alue- ja kunnallistekniikan asiantuntijoidemme laaja-alaista osaamista. Kaavojen selvitystehtäviä ja vaikutusten arviointeja tekevät kokeneet maisema-, luonto- ja talousasiasiantuntijamme. Asiakkaitamme ovat kaupungit, kunnat, valtio, yritykset ja yksityiset henkilöt.

Laadimme kehittämisvyöhykkeitä koskevia selvityksiä, kaupunkiseuduille rakennemalleja, visioimme kuntien kehityskuvia ja etsimme luovia ratkaisuja sovittamalla yhteen luonnonvaroihin perustuvaa elinkeinotoimintaa ja muuta maankäyttöä. Osayleiskaavoja laadimme keskusta- ja kyläalueille, rannoille, tuulipuistoalueille ja kaivostoiminnan alueille. Vetovoimaisille asuinalueille, teollisuus- ja matkailutoiminnoille laadimme asemakaavoja, joiden yhteydessä selvitämme yksittäisten hankkeiden toteuttamisedellytykset asemakaavan muutoksilla. Kaavaratkaisut havainnollistetaan kolmiulotteisen mallintamisen kautta. Numeeristen kaavayhdistelmien avulla kuntalaiset saavat ajantasaista tietoa kaavatilanteesta.

Paikkatietopalvelin ja tietopankki tarjoavat monipuoliset työkalut kaavoituksen aikaisen vuorovaikutuksen järjestämiseen. Palvelimella kaavaprojektin ajankohtainen tieto on kaikkien saatavilla ja siitä on mahdollista antaa palautetta. Paikkatietopalvelimelle voidaan rakentaa myös asiakaskohtaisia ratkaisuja. Maankäytön suunnittelussa panostetaan näyttävään ja kätevään sähköiseen raportointiin.

Vahvuuksiamme ovat vahva ammatillinen osaaminen sekä pitkä ja luotettava kokemuksemme. Tarjoamme asiakkaillemme laadukasta, taloudellista, asiakaslähtöistä ja ihmisläheistä suunnittelua yksilöiden ja yhdyskuntien tarpeisiin.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

 • Tapio
  Tuuttila
  Maankäytön suunnittelu
  +358 40 700 8274
  Yäurgä ivrfgv
 • Kimmo
  Vähäjylkkä
  Strateginen maankäytön suunnittelu
  +358 40 531 4481
  Yäurgä ivrfgv
 • Maritta
  Heinilä
  Maankäytön suunnittelu, Tampere ja Turku
  +358 44 704 6267
  Yäurgä ivrfgv

OTA YHTEYTTÄ