ARKKITEHTUURI JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Swecon arkkitehdit luovat kestäviä rakennettuja ympäristöjä, joissa on hyvä elää, tehdä työtä ja asua. Toimistomme suunnittelutoiminnassa yhdistyvät suomalaisen ja eurooppalaisen arkkitehtisuunnittelun arvojen ja perinteiden tuntemus jatkuvaan osaamisen ja näkemyksen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa. Olemme helposti lähestyttävä, palveleva ja asiakkaan tilanteeseen huolella perehtyvä kumppani, jonka asiantuntemukseen ja toimitusvarmuuteen voi luottaa. Tarjoamme laaja-alaista arkkitehdin ammattitaitoa ja vuosikymmenten kokemusta kaiken tyyppisiin hankkeisiin maankäytön suunnittelusta rakennussuunnittelun pienimpiin yksityiskohtiin saakka. Pyrkimyksiämme ovat siivittäneet kilpailumenestys ja palkinnot Suomessa ja kansainvälisissä hankkeissa.

PALVELUMME

  • Rakennussuunnittelu
  • Maankäytön suunnittelu
  • Sisustussuunnittelu
  • Kaupunkisuunnittelu

SISUSTUSSUUNNITTELU

Sisäympäristöillä on suuri vaikutus hyvinvointiimme, sekä siihen, miten elämme ja työskentelemme. Sisustusarkkitehdeillamme on tärkeä rooli tilojen toiminnallisessa suunnittelussa ja sisäympäristöjen edustavuuden, joustavuuden ja viihtyisyyden luomisessa.

Usein sisustusarkkitehtuuri muodostaa hankkeen arkkitehtuurin ja toimintojen kannalta merkittävän elementin. Se sisältää yleensä toiminnallisen tilasuunnittelun, kiintokaluste- ja irtokalustesuunnittelun, materiaali- ja värisuunnittelun sekä varuste- ja verhosuunnittelun. Meillä on myös kokemusta yhteistyöstä taiteilijoiden sekä taidekuraattoreiden kanssa. Kehitämme ja suunnittelemme myös jatkuvasti uusia kalusteita erityisesti terveydenhoitoalan ja hyvinvointisektorin muuntuviin tarpeisiin. Hyvin suunniteltu tila lisää toiminnan tehokkuutta sekä työntekijöiden työssä jaksamista ja viihtyvyyttä.

Muodostamme läheisen vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa tarpeiden kartoittamiseksi ja tavoitteiden määrittelemiseksi. Näin luomme myös edellytykset sopivien ratkaisujen löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Vankka kokemuksemme vaativista projekteista tekee mahdolliseksi saavuttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen niin sisäympäristön, taloudellisuuden kuin toiminnallisuudenkin kannalta.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

OTA YHTEYTTÄ