Asunto Oy Arabianrannan vuokratalot

Tavoitteena oli rakentaa laadukkaita ja viihtyisiä vuokra-asuntoja tontille, joka sijoittuu Helsingin historialliseen teollisuuskaupunginosaan. Rakennuspaikka liittyy kiinteästi viereisiin Arabian alkuperäisiin punatiilisiin tehdasrakennuksiin, jotka on rakennettu 1870-luvulla. Viereinen Cor-Ten -pintainen Pop & Jazz Konservatorio valmistui 1995. Tontin luoteispuolella sijaitsee pääosa Arabian tuotantolaitoksista. Useassa vaiheessa valmistuneet tuotantolaitokset on rakennettu pääosin 1930- ja 1940- luvuilla. Rakennusmassojen korkeutta kaavassa säädellään ylimmillä sallituilla räystäskoroilla.

FAKTAT

PROJEKTI

Arabiankatu 4, Helsinki

VUOSI

Suunnittelu 2012-2013

TILAAJA

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

RATKAISU

Suunnitelmassa pääosa rakennusoikeudesta on sijoitettu Arabiankadun varteen osin viisi- kuusikerroksiseen, osin kahdeksankerroksiseen rakennukseen. Toinen, pihan luoteiskulmassa oleva rakennus on nelikerroksinen luhtitalo, jolla on osittainen viides parvikerros. Autopaikat, tekniikka ja pääosa aputiloista on sijoitettu osin maanpäälliseen kellarikerrokseen. Arabiankadun varteen maantasokerrokseen on sijoitettu liiketilaa, millä elävöitetään katuympäristöä ja kaupunkikuvaa.

Arabiankadun varrella olevat rakennusmassat ovat ilmeeltään selkeitä ja yksinkertaisia. Julkisivusommittelussa tunnelmaa on haettu viereisistä vanhoista Arabian teollisuusrakennuksista.

Kaupunginosalle erityisen ominainen julkisivumateriaali on tiili. Kaupunkikuvallisen yhtenäisyyden ja omaleimaisuuden säilyttämiseksi ja jalostamiseksi uudisrakennuksen julkisivuissa käytettiin lähes yksinomaan tiiltä. Erityisen tärkeää on, että puhtaaksi muuratut punatiilijulkisivut muurattiin käsin lyödyistä eläväpintaisista tiilistä, jotka saumattiin tasasaumalla samaan tapaan, kuin vanhoissa tehdasrakennuksissa. Elävä materiaali toimii parhaiten yksinkertaisesti sommitelluilla julkisivupinnoilla.

Tiilen jykevyyttä on korostettu verhoamalla myös parvekepieliä ja pilareita tiilimuurauksella. Pihapuolen julkisivut ovat vaaleaa rappausta. Pinta heijastaa auringon valoa pihalle ja liittää rakennuksia viereisiin Arabian uudempiin tuotantolaitoksiin.

Mittakaavaltaan tontin eteläjulkisivu liittyy lännessä vanhaan nelikerroksiseen Arabian teollisuusrakennukseen ja tien toisella puolella oleviin viisikerroksisiin asuinkerrostaloihin. Itäjulkisivu on kahdeksankerroksinen ja liittyy mittakaavaltaan lähinnä pohjoispuolelle suunnitteilla oleviin pistetaloihin.

Luhtitalon hahmo on saanut innoitusta tontin luoteispuolella olevasta vanhasta tiilisestä varastorakennuksesta. Rakennus tuo pihalle pienempää mittakaavaa ja suojaa pohjoistuulilta.

Asuntopohjaratkaisuissa on tavoiteltu rationaalista toistuvuutta ja hyvää huonetilamitoitusta, mikä on johtanut hieman kaavasta poikkeavaan rakennushahmoon.