As. Oy Liljasaarentie 1 Villat

Eksklusiivista, puhdaslinjaista ja lähellä luontoa.

FAKTAT

KOHDE

As. Oy Liljasaarentie 1 Villat

LAAJUUS

5 asuntoa ja maanalainen pysäköinti, 2900 brm2

VUOSI

Käynnissä

TAUSTAA

Tehtävänä oli luoda yksilöllinen, harmoninen ja nykyaikainen asuintalojen kokonaisuus ainutlaatuiselle paikalle meren rantaan. Paikan luonnomukaisuus ja näköalat merenlahdelle tuli säilyttää mahdollisimman hyvin samalla, kun minimoitaisiin pysäköinnin haitat ja maksimoitaisiin asuntojen yksityisyys, rauhallisuus ja kokonaisuuden arkkitehtoninen laatu ja eheys.

Rakennuspaikka on metsäinen, luonnonkaunis kalliokukkula, joka rajautuu pohjoisessa ja idässä puiston yli Helsingin sisäsaariston suojaisaan rantaan, mutta lännessä ja etelässä ennestään taajasti rakennetulle alueelle ja modernin arkkitehtuurin vaikutuspiiriin. Lännessä naapurirakennukset ovat Toivo Korhosen 1966 suunnittelemat tasakattoiset rivitalot.

RATKAISU

Rakennusryhmän arkkitehtuuri on puhdaslinjaista nykymodernismia, jossa valkoiseksi rapatut ja puuverhoillut julkisivupinnat jatkavat kaupunginosan vallitsevaa materiaalipalettia. Taidokkailla yksityiskohdilla ja huolellisella tilojen suuntaamisella ja tontinkäytöllä varmistetaan täydellinen istuvuus rakennuspaikalle.

Rakennusmassat avautuvat selkeästi merelle. Kuusisaarentien puoleinen julkisivu suojaa rakennusta liikennemelulta ja antaa lähempänä Kuusisaarentietä oleville asunnoille katseilta suojatut ulkotilat. Rakennuksen hahmo on haluttu pitää herkässä ympäristössä mahdollisimman pienenä ja kompaktina kuitenkin niin, että asuntojen monipuolinen käyttö kaikkina vuodenaikoina on mahdollista.

Asuntojen ulkotilat on sijoitettu pientä auringonottoparveketta lukuun ottamatta meren puolelle. Pohjoisjulkisivun merellinen ilmasto on ajoittain raaka, minkä vuoksi isot terassit ovat lasitetut.

Rakennukset on suunniteltu jo sijaintinsa takia laadukkaiksi edustusasunnoiksi. Maantasokerroksen oleskelutiloista on suunniteltu normaalikerrosta korkeampia, mutta rakennusmassat on silti pidetty riittävän matalina maisemassa. Rakennukset nousevat rannan puolella suoraan vinolta avokalliopinnalta, joka jätetään luonnontilaan. Sisä- ja ulkotiloja yhdistävät monipuoliset katetut ulkotilat oleskeluun.

Sijoittamalla autopaikat maanalaiseen paikoituskerrokseen pihan alle säästetään merkittävä osa piha-alueesta muuhun käyttöön ja ratkaistaan autosuojien tarpeesta syntyvä maisemallinen dilemma. Autohalli on suunniteltu tontin kohtaan, joka on jo valmiiksi notkelmassa, millä ratkaisulla minimoidaan louhinta ja sulautetaan pysäköinnin kansirakenne ympäristöön.