Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskuksen rakennukset on suunniteltu 1950-luvulla. Puistomaisella tontilla sijaitsee kymmenen tiiliverhoiltua vanhainkotirakennusta sekä päärakennus ympyrätien varrelle. Viihtyisä ja rauhallinen alue on tuttu, sillä olemme suunnitelleet myös rakennusten B, H ja F perusparannukset.

FAKTAT

PROJEKTI

Kustaankartanon palvelukeskuksen peruskorjaus

LAAJUUS

3889 m2

TILAAJA

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

TAUSTAA

Kustaankartanon vanhustenkeskuksen rakennukset on suunniteltu 1950-luvulla. Puistomaisella tontilla sijaitsee kymmenen tiiliverhoiltua vanhainkotirakennusta sekä päärakennus ympyrätien varrelle. Viihtyisä ja rauhallinen alue on tuttu, sillä olemme suunnitelleet myös rakennusten B, H ja F perusparannukset.

Kustaankartanon D- ja E-talojen peruskorjauksessa kuusi vanhainkodin osastokerrosta muutetaan palveluasumista tarjoaviksi 15 asukkaan ryhmäkodeiksi. E-rakennuksen pohjakerrokseen on suunniteltu uusi palvelukeskus, jossa on kerhotilat, askartelutilat, verstas, fysioterapiatila sekä kuntosali pukutiloineen. Tilaaja ja käyttäjä ovat olleet mukana suunnitteluvaiheessa ja heidän ammattitaitonsa on tukenut ratkaisuissa.

RATKAISU

Rakennusten julkisivut ovat puhtaaksimuurattua tiiltä. Vanhat ulkoseinät ja kantavat rakenteet säilytetään. Rakennuksen kaupunkikuvallinen ilme pidetään mahdollisimman muuttumattomana. Rakennusvalvonnan kanssa on keskusteltu valinnoista. Purettavat ikkunat, parvekkeet ja vesikatto korvataan vanhan mallin mukaisilla tuotteilla ja käytetään 50-luvun detaljeja.

Väliseinät ja käytöstä poistuneet hormit puretaan. Vanha hissi poistetaan ja uusi potilashissi rakennetaan pääportaan viereen. Vanhat 50-luvun takat kunnostetaan. Runkoportaat, kaiteet, käsijohteet ja vanhat porrashuoneen ovet säilytetään. Näillä kunnostettavilla rakennusosilla saadaan uuteen peruskorjattuun rakennukseen muistojälkiä ja tunnelmaa menneestä.

Asukkaille tulee oma viihtyisä asuinhuone ja kylpyhuone. Kussakin kerroksessa on yhteistiloina ruokailu- ja oleskelutilat, saunaosasto sekä kodinhoitotila. Henkilökunnalle on kerroksissa kirjaamistila, lääkkeenjakotila sekä toimistotila. Tilojen sijoittamisen kautta on kerroksen valoisuus, avaruus ja selkeys parantunut. Ryhmäkodit väri- ja materiaalivalintoineen ovat kodikkaita ja viihtyisiä.

Perusparannuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on aina varauduttava siihen että rakennustyön edetessä vanha rakennus tuo eteen haasteita ja suunnitelmia joudutaan tarkastamaan ja soveltamaan. Vastasimme myös hankkeen rakennesuunnittelusta. Hyvän rakennuttajan, suunnitteluryhmän ja urakoitsijan kanssa se kuitenkin sujuu kun kaikkien tavoitteena on rakentaa kestävä, kaunis ja viimeistelty koti tuleville asukkaille.