Sompasaaren Asuinkorttelit

Kun yhdistetään toimistomme vankka kaupunkisuunnittelun ammattitaito ja kaikkien eri rakennustyyppien suunnittelukokemus, saavutetaan erinomaiset edellytykset asemakaavojen viitesuunnitelmien laatimiselle. Moni viimeaikaisista viitesuunnitelmista on laadittu uusille asuinalueille tai asuinkortteleille. Yksi näistä on Sompasaaren viitesuunnitelma, joka pohjautuu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston alustavaan luonnokseen. Alueen korttelit suunniteltiin ensin tarkemmin, minkä jälkeen koko alueen ratkaisu viimeisteltiin näiden korttelisuunnitelmien pohjalta. Viimeisin vaihe on alustava rakennussuunnitelma tontin luovutusprosessin osana.

FAKTAT

PROJEKTI

Sompasaaren esimerkkikortteleiden viitesuunnitelma

VUOSI

2015

LAAJUUS

136 000 kem²; noin 3000 asukasta

PROJEKTI

Sompasaari on entistä Sörnäisten satama-aluetta Helsingissä. Alueen sijainti on ainutlaatuinen; 11 hehtaarin alueella on meren tai kanavan rantaa neljällä sivulla. Tontille kaavoitettu asuin kerrosala jakautuu kahdeksaan merenrantakortteliin, jotka ryhmittyvät keskellä sijaitsevan puiston ympärille. Umpikorttelit tarjoavat piha-alueille tuulensuojan. Poikittaiskadut ovat lyhyitä ja korttelinkulmat lovettuja. Näin lähes kaikista asunnoista avautuu näkymä joko merelle tai puistoon. Rannanpuoleiset rakennusmassat muodostavat yhtenäisen rantaviivan. Puiston puolella korkeammat rakennusmassat muistuttavat alueen keskeisestä sijainnista kaupunkirakenteessa. Muuratuissa seinissä käytetään sekä vaaleata että tummaa tiiltä.

Paikoitus on sijoitettu sekä kortteleiden pihakansien alle että keskitettyyn paikoituslaitokseen. Näin tarjonta voidaan sovittaa kysyntään kaikissa kortteleissa.