Triplan asema-, liike-, ja toimistokortteli

Pääkaupunkimme Helsingin ydin laajenee. Keski-Pasila on Helsingin keskeisimpiä kehityshankkeita tulevien vuosien aikana. Tripla muodostaa Keski-Pasilaan Helsingille uuden ja elävän keskuksen. Triplan kolme hehtaarin laajuista korttelia muodostavat valtavan, monikäyttöisen rakennushankkeen, joka luo yhdistävän kaupunkikuvallisen sillan Itä- ja Länsi-Pasilan välille. Tripla valmistuu vaiheittain vuosina 2019–2022. Valmistuessaan se käsittää kauppakeskuksen, pysäköintilaitoksen, joukkoliikenneaseman, hotelleja sekä toimistoja ja tarjoaa lähes 400 uutta asuntoa ja töitä 5 000 ihmiselle. Vastaamme Triplan itäisen kolmanneksen, asemakorttelin, pää- ja rakennussuunnittelusta sekä yhdessä Arkkitehdit Soini & Horto Oy:n kanssa kokonaisuuden kaupunkikuvallisista ratkaisuista. Sweco on mukana myös asemakorttelin erittäin vaativassa rakennesuunnittelussa.

FAKTAT

PROJEKTI

Triplan asema-, liike- ja toimistokortteli,
Helsinki

VUOSI

2014–2021

TOIMEKSIANTO

Pää- ja rakennussuunnittelu sekä kaupunkikuvalliset ratkaisut

PROJEKTI

PERINTEISTÄ, MODERNIA JA UUTTA ARKKITEHTUURIA

Pasilan keskusta ympäröivien alueiden erilainen mittakaava pakottaa Triplan ottamaan massoittelullaan kantaa ympäristöönsä. Tripla sopeutuu Itä- ja Länsi-Pasilan korttelimittakaavaan ja nitoo kaupunginosat yhteen nousemalla vallitsevasta harjakorkeudesta ja muodostaen aluetta jäsentävän keskipisteen. Samalla massoittelu ottaa huomioon tulevan eteläisen tornialueen mittakaavan linkittämällä viereiset korttelirakenteet tornialueeseen - kuitenkaan kilpailematta Triplan eteläpuoliselle alueelle rakennettavien tornien kanssa.

Perinteiseen helsinkiläiseen rakentamistapaan - jo Engelin ajoista alkaen - kuuluu modulaarisuuteen perustuva rakenteellisuus ja ruutuun perustuvat korttelit. Triplassa tämä näyttäytyy niin tilaratkaisuissa kuin julkisivuissakin, joissa toteutuu Helsingille tyypillinen koodi, arkkitehtuurin kieli.

Uutta Triplassa ovat nykyaikaiset materiaalit ja perinteisten julkisivuaiheiden käsittely. Se näyttää, miten Helsingin perinteistä kaupunkitila-ajattelua toteutetaan 2010-luvulla. Tuloksena on ajaton ympäristö, joka ei pyri varastamaan paikkaansa muodikkaalla muotoilulla, vaan sitoutuu jatkamaan Helsingin kantakaupungin laajentumista Pasilaan. Samalla se luo uutta, monimuotoista taustaa helsinkiläiselle kaupunkielämälle.

SUOMEN VILKKAIN RAUTATIEASEMA ON MYÖS LIIKERAKENNUS JA TOIMISTORAKENNUS

Saavutettavuuden käsite saa uuden merkityksen Triplan asemalla. Sijainti lentokentälle yhdistävän uuden Kehäradan, läntisen lisäraiteen, uudistettavien Veturitien ja Teollisuuskadun ja tulevaisuudessa mahdollisen Pisararadan risteyskohdassa tekevät Triplasta valtakunnallisesti ainutlaatuisen. Pasilasta tulee Suomen vilkkain rautatieasema. Vuonna 2025 aseman kautta kulkee 130 000 matkustajaa ja 900 junaa päivässä. Asemakortteliin sijoitetaan varsinaisen aseman lisäksi kaksi toimistotornia sekä runsaasti liiketiloja. Asemakorttelin suunnittelun ja rakentamisen erityishaasteena on täydellinen nollatoleranssi matkustajaliikenteen logistisille häiriöille sekä rakennusteknisesti erikoinen sijainti lähes ympäri vuorokauden käytössä olevien korkeajännitteisten ratajohtojen yläpuolella. Vanha Pasilan asema puretaan käytännössä kokonaan ja tilalle rakennetaan uusi asema-liikekeskus-toimistokortteli häiritsemättä ihmisvirtoja ja yksityisautojen, raitiovaunujen ja bussien liityntäliikennettä.

LEED PLATINUM

Triplan suunnittelun lähtökohtina ja tavoitteena ovat ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Niiden mukaisten ratkaisujen lisäksi olemassa olevaa infrastruktuuria hyödynnetään mahdollisimman pitkälle. Energiatehokkuus säästää ympäristöä, mutta johtaa myös huomattaviin kustannussäästöihin. Suunnittelemme asemakorttelin ylittämään parhaan LEED Platinum –ympäristöluokituksen tiukat vaatimukset.