Kuopion uusi Sädesairaala

Sädesairaala toi kauan odotetut uudet syöpäpoliklinikan tilat Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan. Swecon arkkitehdit ja suunnittelijat ovat vahvasti mukana hankkeessa. Suunnittelun alkuvaiheessa on hyödynnetty Swecon arkkitehtien kehittämää Co-creation menetelmää.

FAKTAT

VALMISTUMISVUOSI

2015

TILAAJA

Kuopion yliopistollinen sairaala

LAAJUUS

11 000 m2

 

TAUSTAA

Sädesairaala rakennettiin vuosien 2013–2015 aikana Puijon sairaala-alueen luoteispuolelle. Noin 30 miljoonaa euroa maksanut Sädesairaala tehostaa syövänhoitoa ja mahdollistaa koko Itä-Suomen oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten keskittämisen Kuopioon. 

Uuteen Säde-rakennukseen sijoittuvat poliklinikkatilat, syklotroni, sädehoitobunkkerit (5 kpl), ja infuusiotilat sekä yliopiston ja oikeuslääketieteen patologiatilat. Lisäksi Sä­de-rakennuksen pohjoispuolelle suunniteltiin kolmiker­roksinen pysäköintitalo ja datakeskus

RATKAISU

Säde-rakennus on suunniteltu siten, että sitä voidaan tule­vaisuudessa korottaa kolmella kerroksella. Rakennuksen kiinteät ja muuttuvat osat sekä kerroskohtaiset tekniikkati­lat takaavat hyvän muuntojoustavuuden.

Suunnittelun alkuvaiheessa on hyödynnetty Swecon arkkitehtien kehittämää Co-creation menetelmää. Sweco@Co-Creation on käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, jossa ovat mukana sekä rakennuksen ja tilojen suunnittelijat että loppukäyttäjät. Tällä suunnittelutavalla käyttäjäryhmät ja suunnittelijat ovat tut­kineet eri vaihtoehtoja ja ottaneet huomioon kaikki mah­dolliset seikat saaden tarpeet ja toimintamallit ajoissa suunnitteluprosessiin. Projekti on laadittu tietomallipohjaisena (BIM).

Hankkeen parissa työskenteli lukuisia suunnittelijoita ja erityisasiantuntijoita Swecon eri toimialoilta ympäri Suomea.