Porin Puuvilla

Renor Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen järjestivät yhteistyössä Porin kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun Porin Puuvillan kaupunkikorttelin jatkokehittämisestä kutsukilpailuna. Kilpailun tarkoituksena oli tutkia Puuvillan kortteleiden jäljellä olevan runsaan rakennusoikeuden kohtuullista hyödyntämistä alueen identiteettiä vahvistaen, vaiheittain toteuttaen. Keskeisintä oli tutkia mahdollisuuksia asumisen sijoittamiseen Puuvillan alueelle. Kortteliin tuli suunnitella lisäksi laajennusosa kauppakeskukselle.

FAKTAT

Tilaaja: Renor Oy

Laajuus: 30500 brm2 

Arkkitehtuurikilpailu voitto 2015

Olemme hyödyntäneet kaupunkirakentamisen kahta peruselementtiä, korttelia ja tornia, joita on oivaltavasti yhdistetty toisiinsa. Kortteleiden avulla syntyy intiimit, tuulelta suojatut ja aurinkoiset pihat. Eriluonteiset kaupunkitilat täydentävät olemassa olevaa rakennetta luoden omaleimaisen, uuden kokonaisuuden. Alue on samalla sekä intiimi että jykevä.

Ehdotuksessa on kehitetty asumisen ratkaisuja niin isoille, kuin pienillekin perheille, kuin myös yhteisöasumiseen ja kauppakeskukseen tukeutuvaan palveluasumiseen.

Tuomaristo kuvaili ehdotusta omaperäiseksi ja kiinnostavaksi. Hienoksi ja ansiokkaaksi nähtiin tapa, jolla ehdotuksessa oli tulkittu Puuvillan alueen tunnelmaa urbaanilla ja määrätietoisella otteella.