Alberga Business Park

Tilaaja kehittää ja myy liikekiinteistöjä rajatuilla kasvumarkkinoilla Pohjoismaissa. Toiminta keskittyy kestävän kehityksen mukaisiin toimisto- ja kauppapaikkahankkeisiin kasvukeskuksissa. Erittäin nopeasti kasvanut Leppävaaran kaupunkikeskus Espoossa optimaalisten yhteyksien varrella rantaradan ja kehä I:n risteyksessä tarjosi parhaan mahdollisen sijainnin laajalle ja ultranykyaikaiselle toimitilakohteelle. Sweco Architects valittiin suunnittelutehtävään aiemman, pitkäaikaisen yhteistyön ja luottamuksellisen kumppanuuden sekä kilpailukykyisyyden perusteella. Rakennuspaikan asemakaava uudistettiin yhteistyönä, minkä jälkeen jatkettiin vaiheittaiseen toteutussuunnitteluun.

FAKTAT

TILAAJA

NCC property Development Oy

LAAJUUS

49,500 brm2

VUOSI

A/2011 | B/2012 | C/2013 | D/2015 

Vilkasliikenteisen kehätien välitön läheisyys asetti tavanomaista kovemmat vaatimukset liikennemelun hallinnalle. Rakennuksesta tuli tehdä melumuuri kehätien ja Leppävaaran keskustan asuinalueen väliin. Lisäksi suunnittelun teknisinä erityishaasteina olivat vaikeat perustamisolosuhteet sekä olemassa olevat ja kriittiset kuntatekniset järjestelmät. 

Kohde muodostaa keskeisen osan Leppävaaran kaupunkisiluetista kehätielle päin. Arkkitehtonisesti vaiheittain rakentaminen näkyy sinne massallisena jäsentelynä, mutta kokonaisuus on silti yhtenäinen. Itäiseen, melua torjuvaan, pitkään julkisivuun kehitettiin kustannuksiltaan kohtuullinen, mutta silti näyttävä ja akustiikan ratkaiseva ulkopuolinen lasirakenne

Pohjoisessa, väyläliittymän luona sijaitseva I vaihe toimii alueellisena dominanttina kaupunkikuvassa. Sen länsipäädystä muodostettiin kevyen liikenteen pääreitin varteen näkyvä arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen elementti. Päädyn ulkotilassa sijaitseva hätäpoistumisporras muodostaa mieliinpainuvan nivelkohdan kävelyreitin varteen.

Muuntojoustavat toimistotilat hyötyvät järkevästä vyöhykesuunnittelusta, tiiviistä massoittelusta ja lyhyistä siirtymäreiteistä.

Hankkeen suunnitelmat ja niiden yhteensovitus on toteutettu tietomallintamalla. Tietomallia on hyödynnetty myös määrälaskennassa ja energiasimuloinneissa. Rakennuksille on myönnetty 

Breeam -ympäristösertoifikaatti tasolla Very Good. Ensimmäinen rakennusvaihe sai NCC:n Paras toimistorakennus 2008-2011 -palkinnon.

Kuvat: Mikael Linden
Havainnekuva: Adactive