Triplan asema-, liike-, ja toimistokortteli

Tripla muodostaa Keski-Pasilaan Helsingille uuden ja elävän keskuksen. Triplan kolme hehtaarin laajuista korttelia muodostavat on valtavan, monikäyttöisen rakennushankkeen, joka luo yhdistävän kaupunkikuvallisen sillan Itä- ja Länsi-Pasilan välille. Tripla valmistuu vaiheittain vuosina 2019–2022. Siihen kauppakeskus, pysäköintilaitos, joukkoliikenneasema, 400 asuntoa, hotelleja ja toimistoja tarjoavat työpaikat 5 000 ihmiselle. Keski-Pasila on Helsingin keskeisimpiä kehityshankkeita tulevien vuosien aikana.

FAKTAT

PROJEKTI

Triplan asema-, liike- ja toimistokortteli,
Helsinki

VUOSI

2014–2022

TOIMEKSIANTO

Pää- ja rakennussuunnittelu sekä kaupunkikuvalliset ratkaisut

PROJEKTI

Sweco vastaa Triplan itäisen kolmanneksen, asemakorttelin, pää- ja rakennussuunnittelusta sekä yhdessä Arkkitehdit Soini & Horto Oy:n kanssa kokonaisuuden kaupunkikuvallisista ratkaisuista. Asemakorttelin erittäin vaativasta rakennesuunnittelusta vastaa myös Sweco.

Helsingin kaupunki järjesti Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun, jonka voittajaksi valittiin ehdotus, jonka tekijänä oli YIT Rakennus Oy arkkitehteinaan alankomaalainen tähtitoimisto OMA eli Office for Metropolitan Architecture sekä kotimainen Arkkitehtitoimisto Soini & Horto. Suunnittelun jatkajiksi rakennuslupa- ja toteutusvaiheisiin YIT valitsi Arkkitehdit Soini & Horto Oy:n ja Sweco Architectsin. 

PERINTEISTÄ, MODERNIA JA UUTTA ARKKITEHTUURIA 

Pasilan keskusta ympäröivien alueiden erilainen mittakaava pakottaa Triplan ottamaan massoittelullaan kantaa ympäristöönsä. Tripla sopeutuu Itä- ja Länsi-Pasilan korttelimittakaavaan ja nitoo kaupunginosat yhteen nousemalla vallitsevasta harjakorkeudesta ja muodostaen aluetta jäsentävän keskipisteen. Samalla massoittelu ottaa huomioon tulevan eteläisen tornialueen mittakaavan linkittämällä viereiset korttelirakenteet tornialueeseen - kuitenkaan kilpailematta Triplan eteläpuoliselle alueelle rakennettavien tornien kanssa.  

Perinteiseen helsinkiläiseen rakentamistapaan - jo Engelin ajoista alkaen - kuuluu modulaarisuuteen perustuva rakenteellisuus ja ruutuun perustuvat korttelit. Triplassa tämä näyttäytyy niin tilaratkaisuissa kuin julkisivuissakin, joissa toteutuu Helsingille tyypillinen koodi, arkkitehtuurin kieli. 

Uutta Triplassa ovat nykyaikaiset materiaalit ja perinteisten julkisivuaiheiden käsittely. Se näyttää, miten Helsingin perinteistä kaupunkitila-ajattelua toteutetaan 2010-luvulla. Tuloksena on ajaton ympäristö, joka ei pyri varastamaan paikkaansa muodikkaalla muotoilulla, vaan sitoutuu jatkamaan Helsingin kantakaupungin laajentumista Pasilaan. Samalla se luo uutta, monimuotoista taustaa helsinkiläiselle kaupunkielämälle. 

Triplassa on erityisen laajat ja huolella suunnitellut julkiset kaupunkitilat, joista rakentuu upeita tilasarjoja niin sisä- kuin ulkoilmassakin. Asemakorttelissa näiden tilasarjojen käyttäjät ja valtakunnan suurimmat matkustajavirrat kohtaavat ja sulautuvat. Keskeinen asia Triplan arkkitehtuurissa on operoiminen usean eri mittakaavan tasolla niin, että kaikissa tilanteissa ja etäisyyksillä paljastuu mielenkiintoisia puolia ja ulottuuvuksia. Metropolimittakaava ja ilmaisultaan pidättyväiset julkisivut luovat joustavan kehyksen ja taustan toimintojen muuttuvalle virtaukselle, tapahtumille ja ihmisenkokoisille paikoille. Läheltä katsoen yksityiskohtien ja materiaalien ratkaisut paljastavat raikkaita oivalluksia, jopa yllätyksiä. 

SUOMEN VILKKAIN RAUTATIEASEMA ON MYÖS LIIKERAKENNUS JA TOIMISTORAKENNUS 

Saavutettavuuden käsite saa uuden merkityksen Triplan asemallaSijainti lentokentälle yhdistävän uuden Kehäradan, läntisen lisäraiteen, uudistettavien Veturitien ja Teollisuuskadun ja tulevaisuudessa mahdollisen Pisararadan risteyskohdassa tekevät Triplasta valtakunnallisesti ainutlaatuisen. Pasilasta tulee Suomen vilkkain rautatieasema. Vuonna 2025 aseman kautta kulkee 130 000 matkustajaa ja 900 junaa päivässä. Asemakortteliin sijoitetaan varsinaisen aseman lisäksi kaksi toimistotornia sekä runsaasti liiketiloja. 

Asemakorttelin suunnittelun ja rakentamisen erityishaasteena on täydellinen nollatoleranssi matkustajaliikenteen logistisille häiriöille sekä rakennusteknisesti erikoinen sijainti lähes ympäri vuorokauden käytössä olevien korkeajännitteisten ratajohtojen yläpuolella. Vanha Pasilan asema puretaan käytännössä kokonaan ja tilalle rakennetaan uusi asema-liikekeskus-toimistokortteli häiritsemättä ihmisvirtoja ja yksityisautojen, raitiovaunujen ja bussien liityntäliikennettä.  

LEED PLATINUM 

Triplan suunnittelun lähtökohtina ja tavoitteena ovat ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Niiden mukaisten ratkaisujen lisäksi olemassa olevaa infrastruktuuria hyödynnetään mahdollisimman pitkälle. 

Energiatehokkuus säästää ympäristöä, mutta johtaa myös huomattaviin kustannussäästöihin. Suunnittelemme asemakorttelin ylittämään parhaan LEED  Platinum –ympäristöluokituksen tiukat vaatimukset.