0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Kokonaisvaltaista maankäytön suunnittelupalvelua laajoista alueidenkäytön strategioista yleiskaavoihin ja yksityiskohtaisiin asemakaavoihin ja aluesuunnitelmiin.

Monialaista osaamista

Hyödynnämme projekteissamme strategisen suunnittelun, elinkeinojen kehittämisen, kaavoituksen, liikennesuunnittelun, vesihuollon, rakennushistorian sekä  alue- ja kunnallistekniikan  asiantuntijoidemme laaja-alaista osaamista. Kaavojen selvitystehtäviä ja vaikutusten arviointeja tekevät kokeneet maisema-, luonto- ja talousasiasiantuntijamme.

Asiakkaitamme ovat kaupungit, kunnat, valtio, yritykset ja yksityiset henkilöt.

Laadimme kehittämisvyöhykkeitä koskevia selvityksiä, kaupunkiseuduille rakennemalleja, visioimme kuntien kehityskuvia ja etsimme luovia ratkaisuja sovittamalla yhteen luonnonvaroihin perustuvaa elinkeinotoimintaa ja muuta maankäyttöä. Osayleiskaavoja laadimme keskusta- ja kyläalueille, rannoille, tuulipuistoalueille ja kaivostoiminnan alueille. Vetovoimaisille asuinalueille, teollisuus- ja matkailutoiminnoille laadimme asemakaavoja, joiden yhteydessä selvitämme yksittäisten hankkeiden toteuttamisedellytykset asemakaavan muutoksilla. Kaavaratkaisut havainnollistetaan kolmiulotteisen mallintamisen kautta. Numeeristen kaavayhdistelmien avulla kuntalaiset saavat ajantasaista tietoa kaavatilanteesta.

Paikkatietopalvelin ja tietopankki tarjoavat monipuoliset työkalut kaavoituksen aikaisen vuorovaikutuksen järjestämiseen. Palvelimella kaavaprojektin ajankohtainen tieto on kaikkien saatavilla ja siitä on mahdollista antaa palautetta. Paikkatietopalvelimelle voidaan rakentaa myös asiakaskohtaisia ratkaisuja. Maankäytön suunnittelussa panostetaan näyttävään ja kätevään sähköiseen raportointiin.

Digitaaliset työkalut havainnollistavat suunnitteluratkaisuja

Hyödynnämme tietomallipohjaisessa sisustussuunnittelussa havainnollisia digitaalisia työkaluja, kuten virtuaalista ja lisättyä todellisuutta. Tiedon visualisointi auttaa vertailemaan eri vaihtoehtoja, ymmärtämään monimutkaisia kokonaisuuksia ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Pelilliset metodit tukevat myös vuorovaikutusta ja viestintää tilojen käyttäjien kanssa.

Ole meihin yhteydessä

Kimmo Vähäjylkkä

Kehitysjohtaja

Maritta Heinilä

Maankäyttö, osastopäällikkö

Leena Pehkonen

Maankäyttö, tiimipäällikkö

Juha Vihma

arkkitehti, pääsuunnittelija

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.