Suomen johtava tietomallintamisen (BIM) osaaja

Sweco hyödyntää tietomallintamista (BIM) rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa tarveselvityksestä käyttöön ja ylläpitoon. Suunnittelu ja rakennuttaminen perustuvat kehittämiimme tehokkaisiin, LEAN-periaatteita hyödyntäviin suunnittelumenetelmiin ja tietomallipohjaiseen rakennuttamiseen. Osaamisemme takaa tilaajan tavoitteiden toteutumisen sekä oikean laadun ja kustannustehokkuuden. Kehitämme aktiivisesti suunnittelu-, mallintamis-, simulointi- ja virtuaalitodellisuusosaamistamme.

Tietomallit ovat meille arkipäivää

Tietomallintamista käytetään tarve- ja hankeselvitysvaiheista suunnitteluun ja rakentamiseen ja aina käyttö- ja ylläpitovaiheisiin asti. Meille BIM on suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja kunnossapitoa tukeva apuväline. Keskeistä on hyödyntää ja jakaa tietomalleja ja niiden sisältämää tietoa rakennuksen tai teollisuuslaitoksen koko elinkaaren aikana. Mallintaminen tehostaa kommunikointia sekä saumatonta yhteistyötä rakennusprosessin eri osapuolten kesken.

Suunnittelemme ja rakennutamme BIM-pohjaisesti. Tuotamme ja käytämme tietoa suunnitelmavaihtoehtojen arviointiin, hankkeen laajuuden, kustannusten ja aikataulun ohjaamiseen sekä mm. energia- ja elinkaarikustannusanalyyseihin, hankintoihin ja esivalmistukseen. 

Tietomallintaminen on meille arkipäivää. Tietomallintamisen avulla takaamme rakennuksen käyttäjälähtöisen ja teknisen toimivuuden. Virtuaalinen suunnittelu ja rakentaminen takaavat tehokkaan suunnittelun ja rakennettavuuden. Lisäksi suunnitelmien laadunvarmistus tehdään niin, että rakentamisen aikana ei syntyisi lisä- ja muutostöitä.

Virtuaalitodellisuuden edelläkävijänä käytämme laajasti Cave-järjestelmää sekä muita virtuaalisuunnittelumenetelmiä hankkeidemme suunnittelun ohjauksessa hyödyntäen mm. Big Room -työskentelyä, fasilitointia ja käyttäjälähtöisiä suunnittelumenetelmiämme.